Senior

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. 

Partnerem projektu je advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. 

Uzávěrka pro přijímání žádostí - 1. března 2024

Výsledky grantového řízení najdete online v systému Grantys.

Příspět na program Senior můžete zde

Co podporuje program Senior

 • vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory
 • terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory
 • vybavení charitních domů, domovů seniorů aj., zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace
 • pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu

Žádosti o příspěvek z programu Senior mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:

 • obecně prospěšné společnosti
 • ústavy
 • občanská sdružení (spolky)
 • evidované právnické osoby (církevní)

Další informace

Povinné přílohy

 • doklad o registraci organizace (pouze žádáte-li o příspěvek u VDV poprvé anebo došlo-li ke změně činnosti)  
 • výpis z katastru nemovitostí (pouze žádáte-li o úhradu investičních nákladů) 
 • doklad o oprávnění žadatele jednat jménem organizace – plná moc (pouze není-li žadatel statutárním orgánem organizace)

Koordinátorka projektu

Soňa Brišová
Tel.: 224 217 083
Email: vdv@vdv.cz 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: