Stipendia Nikoly Tesly

Stipendia Nikoly Tesly je projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ a Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se zdravotním znevýhodněním, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Nedostatek pracovníků v technických oborech je v dnešní době aktuální téma. Studium technických oborů je náročné, výhodou ale je, že o absolventy je na trhu práce velký zájem. Snahou VDV je motivovat technicky zaměřené studenty a pomoci jim na cestě k dosažení vzdělání, s nímž se mohou v životě dobře uplatnit.

Uzávěrka pro přijímání žádostí o stipendium: 25. září 2024
                                                                 

Podmínky pro získání stipendia

 • studijní průměr do 2.0 (příp. odpovídající hodnocení v doktorském programu)
 • věk do 30 let
 • studium technického oboru v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole v ČR (prezenční nebo kombinované)
 • sociální a/nebo zdravotní znevýhodnění
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Seznam požadovaných dokumentů

 • vyplněný formulář
 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)
 • strukturovaný životopis
 • potvrzení o studiu na vysoké škole pro aktuální akademický rok
 • doklad o studijních výsledcích za předchozí ročník (kopie vysvědčení, indexu, příp. odpovídající hodnocení v doktorském programu) 
 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti 
 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování, pokud je relevantní
 • doklad prokazující číslo bankovního účtu pro zasílání stipendia

Další informace

 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem)
 • studijní průměr do 2.0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno; v případě zhoršení studijních výsledků, je stipendium sníženo, a v případě přerušení studia, je vyplácení úplně zastaveno
 • prohlášení VDV o zpracování osobních údajů

Koordinátorka projektu

Hana Laksarová
Tel.: 224 216 883
Email: laksarova@vdv.cz 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: