Sasakawa Asthma Fund

V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení.

Program Sasakawa Asthma Fund je dlouhodobě podporován japonskou nadací The Nippon Foundation.

Uzávěrka pro příjem žádostí - 28. dubna 2019

Co zejména podporuje program Sasakawa Asthma Fund

 • zdravotní výchovu a vzdělávání
 • primární a sekundární prevenci astmatu u dětí
 • rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu 

Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat

 • obecně prospěšné společnosti
 • ústavy
 • občanská sdružení (spolky)
 • evidované právnické osoby (církevní)
 • nemocnice a dětské léčebny
 • fyzické osoby

Další informace

 • on-line formulář pro organizace (bude aktivní od ledna 2019)
 • formulář žádosti pro jednotlivce
 • žádost musí splňovat grantová pravidla
 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem), rozhodující je datum podání žádosti

Koordinátorka projektu

Gabriela Bauer
Tel.: 224 216 773
Email: bauer@vdv.cz

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: