Obyčejný život

Program Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti.

Cílovými skupinami programu jsou lidé bez domova a zaměstnání, děti ulice, ženy a děti jako oběti násilí, uprchlíci. Program také podporuje projekty organizací činných ve vyloučených romských komunitách a sociální práci s mladými dospělými, kteří vyrůstali v dětských domovech a výchovných ústavech.

Uzávěrka pro přijímání žádostí - 31. března 2019

Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:

  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • občanská sdružení (spolky)
  • evidované právnické osoby (církevní)

Co podporuje program Obyčejný život

  • sociální služby v azylových domech pro muže a pro matky s dětmi
  • sociální služby v domech na půli cesty
  • sociální služby poskytované na ulici, ve vyloučených romských komunitách
  • sociální služby poskytované uprchlíkům, migrantům a obětem násilí

Povinné dokumenty

  • přílohy k žádosti: doklad o registraci organizace, platný statut, výroční zpráva za poslední účetní období 

Další informace

Koordinátorka projektu

Gabriela Bauer
Tel.: 224 216 773
Email: bauer@vdv.cz 

Výsledky rozdělení prostředků z Obyčejného života

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: