Obyčejný život

Program Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti.

Cílovými skupinami programu jsou lidé bez domova a zaměstnání, děti ulice, ženy a děti jako oběti násilí, uprchlíci. Program také podporuje projekty organizací činných ve vyloučených romských komunitách a sociální práci s mladými dospělými, kteří vyrůstali v dětských domovech a výchovných ústavech.

Uzávěrka pro přijímání žádostí - 31. března 2024

Výsledky grantového řízení najdete online v systému Grantys.

Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:

 • obecně prospěšné společnosti
 • ústavy
 • občanská sdružení (spolky)
 • evidované právnické osoby (církevní) 

Co podporuje program Obyčejný život

 • sociální služby v azylových domech pro muže a pro matky s dětmi
 • sociální služby v domech na půli cesty
 • sociální služby poskytované na ulici, ve vyloučených romských komunitách
 • sociální služby poskytované uprchlíkům, migrantům a obětem násilí

Povinné dokumenty

 • doklad o registraci organizace (pouze žádáte-li o příspěvek u VDV poprvé anebo došlo-li ke změně činnosti)
 • výpis z katastru nemovitostí (pouze žádáte-li o úhradu investičních nákladů)
 • doklad o oprávnění žadatele jednat jménem organizace – plná moc (pouze není-li žadatel statutárním orgánem organizace)

Další informace

Koordinátorka projektu

Soňa Brišová
Tel.: 224 217 083
Email: vdv@vdv.cz 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: