Paliativní a hospicová péče

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podporuje paliativní a hospicovou péči poskytovanou v zařízeních nebo v rámci terénní služby v domácnostech umírajících.

Uzávěrky pro přijímání žádostí - 28. února a 20. září 2019

Prioritou programu pro jaro 2019 je podpora vzdělávání zaměstnanců v zařízeních a podpora inovativních projektů. Prioritou programu pro podzim 2019 je vybavení v zařízeních pečujících o lidi trpící nevyléčitelným onemocněním. 

Co podporuje program Paliativní péče

  • vzdělávání pracovníků přímé péče
  • terénní zdravotní a sociální služby 
  • vybavení zařízení
  • pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek

Žádosti o příspěvek z programu Paliativní péče mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:

  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • občanská sdružení (spolky)
  • evidované právnické osoby (církevní)

Další informace

Koordinátorka projektu

Gabriela Bauer
Tel.: 224 216 773
Email: bauer@vdv.cz 

 

 

 

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: