Žádosti organizací

VDV přispívá nestátním neziskovým organizacím na projekty vedoucí k rozvoji sociálních služeb.

VDV přispívá zejména na: pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek a materiálu, vzdělávání pracovníků přímé péče, rehabilitační pobyty pro prevenci průduškového astmatu u dětí, vybavení a rekonstrukci prostor, příp. další investiční náklady

VDV nepřispívá na: mzdy a provozní náklady, úhradu dluhů, pořízení nemovitostí

Jak podat žádost

 • žádost se podává online (Cesty k integraciObyčejný životSenior, Paliativní péče) - odkaz najdete na stránkách konkrétního grantového programu - či na formuláři (Sasakawa Asthma Fund
 • žádost musí obsahovat povinné přílohy:
  • doklad o registraci organizace (pouze žádáte-li o příspěvek u VDV poprvé anebo došlo-li ke změně činnosti)  
  • výpis z katastru nemovitostí (pouze žádáte-li o úhradu investičních nákladů) 
  • doklad o oprávnění žadatele jednat jménem organizace – plná moc (pouze není-li žadatel statutárním orgánem organizace) 
 • žádost může obsahovat odkaz na výroční zprávu za poslední účetní období 
 • manuál pro žadatele a příjemce grantu 

Rozhodnutí správní rady

 • žádosti o nadační příspěvek organizací správní rada projednává v rámci vyhlášených grantových řízení; termíny grantových uzávěrek jsou uvedeny u příslušného programu (s výjimkou programu Cesty k integraci - lze žádat průběžně po celý rok) 
 • o rozhodnutí správní rady jsou žadatelé informováni písemně nejpozději do dvou týdnů po jejím zasedání
 • s příjemcem příspěvku uzavírá VDV smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku
 • na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok

Důležité!

 • VDV zpětně neproplácí již zaplacené pomůcky/služby a neposílá peníze na účet žadateli
 • v případě poskytnutí příspěvku uhradí fakturu nebo její část přímo dodavateli pomůcky/služby

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: