Žádosti organizací

VDV přispívá nestátním neziskovým organizacím na projekty vedoucí k rozvoji sociálních služeb.

VDV přispívá zejména na: pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek a materiálu, vzdělávání pracovníků přímé péče, rehabilitační pobyty pro prevenci průduškového astmatu u dětí, vybavení a rekonstrukci prostor, příp. další investiční náklady

VDV nepřispívá na: mzdy a provozní náklady, úhradu dluhů, pořízení nemovitostí

Jak podat žádost

 • žádost se podává na formuláři - odkaz najdete na stránkách konkrétního grantového programu (Cesty k integraciObyčejný životSenior a Sasakawa Asthma Fund)
 • žádost musí obsahovat povinné přílohy:
  • kopie dokladu o registraci organizace (pouze žádáte-li o příspěvek u VDV poprvé anebo došlo-li ke změně činnosti)
  • jednoduchý rozpočet projektu
  • kopie výpisu z katastru nemovitostí (v případě žádosti o úhradu investičních nákladů)
  • není-li  žadatel statutárním orgánem organizace, požaduje se kopie dokladu o oprávnění žadatele jednat jménem organizace (plná moc)
 • žádost může obsahovat odkaz na výroční zprávu za poslední účetní období 
 • manuál pro žadatele a příjemce grantu 

Rozhodnutí správní rady

 • žádosti o nadační příspěvek organizací správní rada projednává v rámci vyhlášených grantových řízení; termíny grantových uzávěrek jsou uvedeny u příslušného programu (s výjimkou programu Cesty k integraci - lze žádat průběžně po celý rok) 
 • o rozhodnutí správní rady jsou žadatelé informováni písemně nejpozději do dvou týdnů po jejím zasedání
 • u příspěvků nad 10 000 Kč uzavírá VDV s příjemcem smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
 • na poskytnutí příspěvku není právní nárok

Důležité!

 • VDV zpětně neproplácí již zaplacené pomůcky/služby a neposílá peníze na účet žadateli
 • v případě poskytnutí příspěvku uhradí fakturu nebo její část přímo dodavateli pomůcky/služby

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: