Žádosti jednotlivců

VDV podporuje osoby se zdravotním postižením a jednotlivce i rodiny v obtížných životních situacích.

VDV přispívá zejména na: zdravotní a kompenzační pomůcky - např. sluchadla, zvukové procesory, invalidní vozíky a jejich doplňky, kočárky, chodítka, polohovací systémy (Cesty k integraci), neurorehabilitační pobyty (Fond pomoci dětem s DMO), stipendia a zvláštní pomůcky pro studium (Fond vzdělání, Stipendia Nikoly Tesly)

VDV nepřispívá na: motorová vozidla, nákup či rekonstrukci bydlení,  osobní asistenci, úhradu dluhů, vybrané rehabilitační pomůcky (např. motomed)

Jak podat žádost

 • žádosti se podávají na formuláři, který lze stáhnout na příslušných webových stránkách konkrétního programu (Cesty k integraci, Fond vzdělání, Stipendia Nikoly Tesly a Fond pomoci dětem s DMO)
 • nedílnou součástí žádosti jsou přílohy, jejichž seznam je uveden přímo na formuláři žádosti (např. lékařská zpráva, rozpis ceny pomůcky/služby, potvrzení o úhrnném příjmu rodiny aj.)
 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem)
 • je-li žadatel mladší 18 let, podává žádost jeho zákonný zástupce
 • zprostředkované žádosti třetích osob se neprojednávají

Rozhodnutí správní rady

 • všechny došlé žádosti posuzuje správní rada VDV, která zasedá jednou měsíčně (s výjimkou letních prázdnin)
 • o rozhodnutí správní rady jsou žadatelé informováni písemně nejpozději do dvou týdnů po jejím zasedání
 • u příspěvků nad 15 000 Kč uzavírá VDV s příjemcem smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku
 • na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok

Ochrana osobních údajů

Prohlášení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové o zpracování osobních údajů najdete zde.

Důležité!

 • VDV zpětně neproplácí již zaplacené pomůcky/služby a neposílá peníze na účet žadateli
 • v případě poskytnutí příspěvku uhradí fakturu nebo její část přímo dodavateli pomůcky/služby
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: