Fond pomoci potřebným během epidemie

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlašuje dnem 19. října 2020 nové mimořádné grantové řízení Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru. Cílem programu je podpořit nestátní neziskové organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti a poskytující sociální služby určené pro seniory, dlouhodobě nemocné, osoby se zdravotním postižením a lidi ohrožené sociálním vyloučením.

Fond je určen primárně na pomoc při úhradě mimořádných výdajů, nikoliv na běžný provoz organizací.

VDV vložil do fondu částku 2 miliony korun a zároveň na tyto účely mohou přispívat jednotlivci a firmy zde.

O příspěvek z programu lze žádat od pondělí 19. října 2020 až do vyčerpání finančních prostředků ve fondu.

Program podporuje zejména

  • úhradu mzdových nákladů pracovníků na DPP/DPČ potřebných pro rozšíření kapacit organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti
  • nákup pomůcek nezbytných pro krizový provoz sociálních služeb (např. ochranné a dezinfekční prostředky, IT technika)
  • příspěvek na zvýšené výdaje na dopravu (zejména na jednorázové předplacené tankovací karty)

Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat nestátní neziskové organizace s registrovanou sociální službou a následující právní formou

  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • spolky a pobočné spolky
  • evidované církevní právnické osoby

Další informace

Koordinátorky projektu

Hana Laksarová
Tel: 737 137 735
Email: laksarova@vdv.cz 

Soňa Brišová
Tel.: 224 217 083
Email: vdv@vdv.cz

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: