Fond pomoci dětem s DMO

Narození dítěte s dětskou mozkovou obrnou (DMO) přináší rodinám nejen velkou psychickou újmu, ale i finanční zátěž. Velký význam pro zlepšování zdravotního stavu dítěte s dětskou mozkovou obrnou má speciální pohybová terapie (neurorehabilitace), která však bývá nejvyšší položkou v rozpočtu rodiny. Jedná se o komplexní léčbu pro pacienty s neurologickým postižením, jako je dětská mozková obrna, případně vývojové opoždění.

Díky výtěžku Karty dobré vůle ČSOB, unikátní platební kartě ČSOB Private Banking, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přispívá na neurorehabilitaci dětí s DMO v léčebných zařízeních. Projekt Pomoc rodinám s dětmi s těžkými formami dětské mozkové obrny (Fond pomoci dětem s DMO) navazuje na Fond profesorky Šilhánkové, který v letech 2013 a 2014 částečně financoval ozdravné a léčebné pobyty dětí se zdravotním postižením.

Uzávěrka pro přijímání žádostí - 1. února 2022

Co podporuje program Fond pomoci dětem s DMO

 • neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku

Povinné dokumenty

 • žádost o poskytnutí nadačního příspěvku (formulář)
 • kopie lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele
 • kopie doporučení uvedené léčby ošetřujícím lékařem
 • kopie potvrzení plánovaného přijetí od zdravotnického zařízení
 • potvrzení o úhrnném příjmu rodiny v uplynulém kalendářním roce s uvedením počtu jejích členů

Další informace

 • u dítěte žádost o příspěvek podává jeho zákonný zástupce
 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem), rozhodující je datum podání žádosti
 • žádost musí splňovat grantová pravidla
 • maximální výše příspěvku u jedné fyzické osoby je 10 000 Kč
 • z Fondu nelze hradit náklady na doprovod
 • již uhrazené neurorehabilitace se zpětně neproplácejí
 • prohlášení VDV o zpracování osobních údajů

Koordinátorka projektu

Gabriela Bauer
Tel.: 224 216 773
Email: bauer@vdv.cz 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: