Cena Olgy Havlové

Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se svým handicapem a pomáhají druhým lidem. Jejich síla k překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, je pro činnost Výboru dobré vůle velkou inspirací.

Cílem projektu je

  • ocenění vynikajících jednotlivců v péči o lidi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním
  • propagace úlohy nestátních neziskových organizací v České republice
  • poděkování dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům 
  • více informací najdete na www.cenaolgyhavlove.cz

Prestižní Cena Olgy Havlové se uděluje každoročně v květnu. Paní Olga se zúčastnila pouze prvního ročníku udělování Ceny - v lednu roku 1996 zemřela. Cena Olgy Havlové se tak stala i vzpomínkou na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů.

Vlastní ocenění spočívá v předání bronzové sochy Olbrama Zoubka "Povzbuzení". 

Kandidáta na udělení Ceny Olgy Havlové může navrhnout každý občan České republiky. O tom, komu bude cena udělena, rozhoduje porota pověřená správní radou Výboru dobré vůle až těsně před samotnou slavností. Od roku 2017 veřejnost může hlasovat o udílení Ceny veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové.

Velice důležitou součástí projektu Cena Olgy Havlové je propagace organizací, které stojí za každým konkrétním vyznamenaným člověkem. Tyto organizace, poskytující služby v oblasti sociální a zdravotně sociální, realizují pomoc lidsky důstojným způsobem a s použitím nových forem sociálních služeb. 

Pro nadaci je ceremoniál udělování Ceny Olgy Havlové současně příležitostí, kdy lze poděkovat významným dárcům a spolupracovníkům. 

Nositelé Ceny Olgy Havlové

Nositelé Ceny veřejnosti

Koordinátorka projektu

Terezie Jenisová
Tel: 606 736 657
Email: jenisova@vdv.cz

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: