Daruj srdce

Jak zapojit mladé lidi do okolního dění? Jak jim přiblížit fungování neziskového sektoru a vtáhnout je do spoluutváření veřejného prostoru? Možné řešení nabízí výzva Daruj srdce, kterou Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové připravil v roce 2020 k 30. výročí svého založení.

Aktuální výzva Daruj srdce 

Jedna z možností, jak studenty vtáhnout do prostředí, které není lhostejné k lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním, je naživo ukázat, fungují neziskové organizace, jak a komu konkrétně pomáhají a s jakými obtížemi se potýkají. Projekt je určen pro studenty a studentky středních škol.

 

JAK SE ZAPOJIT A PŘIHLÁSIT PROJEKT:

Studenti vyhledají ve svém okolí neziskovou organizaci, která pomáhá v sociální oblasti (seniorům, dlouhodobě nemocným, lidem se zdravotním postižením, lidem bez domova, obětem domácího násilí nebo znevýhodněným mladým lidem). Spojí se se zástupcem neziskové organizace a společně zjistí, s čím by potřebovali pomoci, zda jim zrovna něco nechybí nebo co by jim usnadnilo práci. Vybranou neziskovou organizaci přihlásí do výzvy Daruj srdce a můžou pro ni získat až 20 tisíc korun (finanční příspěvek vyplatí vybraným organizacím přímo VDV). Deset vybraných projektů bude vyhlášeno na besedě "Mladí ladí občanskou společnost," kam jsou zváni všechny zapojené studenti a studentky.  

Náš tým se rozhodl pomoci Diecézní charitě České Budějovice, a to konkrétně darovat částku na kurz Pokračovací krizová intervence tváří v tvář pro vedoucí Krizového centra. Se zástupkyní organizace jsme se setkali a díky ní se dozvěděli mnoho o fungování Krizového centra a o celé organizaci. Došlo nám, jak je vzdělání pracovníků v tomto odvětví opomíjeno, ale zároveň právě kvalita vzdělání rozhoduje o úrovni pomoci a může zachraňovat životy."

Studentky z Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Partnerem 4. ročníku výzvy Daruj srdce je Nadační fond Zeměkvět.

 

koordinátorka projektu: 
Kateřina Česáková
cesakova@vdv.cz
+420 606 227 759

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: