Cena Olgy Havlové 2021

Cenu Olgy Havlové za rok 2021 získal Marek Navrátil z Drahanovic na Olomoucku. Cenu veřejnosti převzala Zuzana Nemčíková†, která působí jako psycholožka v organizaci Revenium.

Marek Navrátil cenu obdržel za svou rozsáhlou činnost v oblasti dobrovolnictví, fundraisingu a za koordinaci tříkrálové sbírky. Svou činnost vnímá jako životní poslání, v němž mu pomáhají zejména výborní kolegové, spolupracovníci a rodina.

„Jsem moc vděčný a velmi si vážím všech lidí, které jsem měl a mám okolo sebe. Manželku, rodinu, přátele, vlaky kolegyň a kolegů v Charitě, učitele, lékaře, naši svobodnou společnost, církev, kulturu a tento svět. Jestli k sobě dovedeme být ohleduplní, mít se rádi a pomáhat si tam, kde je potřeba, jestli dovedeme jít kus cesty společně, bez závisti a podrazů, tak to je dobře a takto nějak pokračovat dál a nějak tomu napomáhat, to je můj cíl,“ říká Marek Navrátil.

V tomto roce nadace popáté udělila Cenu veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové. Letos porota určila šest nominací, které postoupily do online hlasování. Cenu veřejnosti získala Dr. Mgr. Zuzana Nemčíková, psycholožka z organizace Revenium, která přes svou opakovanou onkologickou diagnózu poskytuje psychologickou pomoc pacientkám s podobným onemocněním a pomáhá jim znovu nalézt pracovní kompetence. Zuzana Nemčíková obdržela diplom a kamennou sochu „Plamen“, jejímž autorem je africký umělec Bester Baureni. 

Slavnostní udělení ceny se uskutečnilo 14. června v zahradě Anežského kláštera, jejíž prostory poskytla pro tuto slavnostní příležitost Národní galerie. Akce se také zúčastnil předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil. Na slavnostním večeru vystoupila flétnistka Markéta Stivínová. Akci moderovala Veronika Sedláčková.

Záštitu udělily:

Mgr. Miluše Horská, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR;
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Ústavního soudu ČR;
Mgr. Milena Johnová, radní hl. města Prahy.

Hlavní mediální partneři: Český rozhlas Radiožurnál a Deník N

Partneři: Národní galerie, Radio 1, ČSOB, Rückl, Minet elektro, Mountfield, Subterra, COPY GENERAL, České zastoupení Volvo a Auto Průhonice.

Poděkování na Ceně Olgy Havlové obdrželi:

ZA FINANČNÍ PODPORU  
 
 • L´ORÉAL ČR, s. r. o.  – za velkorysou podporu mimořádných fondů VDV na pomoc organizacím poskytujícím sociální služby během koronavirové epidemie;
 • JUDr. Tomáš Novosad  - za pravidelné finanční dary od roku 2016 na program Senior;
 • Walter Trading, s. r. o.  – za desetiletou podporu projektů VDV na pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením;
 • Ladislav Špaček – za víceletou finanční podporu projektů VDV cestou Adventních koncertů dobré vůle pořádaných společností Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o.
 
ZA ÚČINNOU SPOLUPRÁCI  
 
 • Pavla Kubálková, redaktorka České televize – za účinnou spolupráci v rámci propagace projektů VDV;
 • Petr Glet – za odbornou pomoc při oceňování předmětů věnovaných VDV;
 • MUDr. Kateřina Kamarádová, absolventka salzburských lékařských seminářů – za pořádání navazujících vzdělávacích odborných seminářů;
 • Karel Novák – za efektivní spolupráci v Komisi Fondu podpory bydlení VDV, který pomáhá lidem ohroženým ztrátou bydlení.
 
ZA VYNIKAJÍCÍ REALIZACI PROJEKTU  
 
 • Česká asociace streetwork, z. s., z Prahy – za realizaci kvalitních projektů na podporu sociálních služeb lidem ohroženým sociálním vyloučením;
 • Sdílení, o. p. s., z Telče – za dlouhodobou podporu rodin, které pečují o své nevyléčitelně nemocné blízké v domácím prostředí;
 • Letní dům, z. ú., z Prahy – za 24letou podporu ohrožených rodin, pěstounských rodin a dětí, které vyrůstají v ústavní péči;
 • Oblastní charita Most, působící v západních Čechách – za dlouhodobou a efektivní podporu lidí v nepříznivé životní situaci;
 • Mgr. Bronislava Havlíková, ředitelka Základní školy speciální Neratov v Bartošovicích – za vybudování a zprovoznění nové budovy školy pro děti se speciálními potřebami.
 
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
 
Maxmilian Koenigsmark (9 let), který přes všechny těžkosti učí nás i svět kolem sebe, že štěstí je o rozhodnutí, že vůle, píle a naděje dokážou změnit svět. Z dítěte, které podle lékařů mělo jen ležet a nedat ruce k sobě, je zdatný vozíčkář. Pomocí svého Instagramového profilu předává dobrou náladu do celého světa - má 8 000 sledujících a těm chceme ukázat, že inkluze je důležitá.

Média:

ČTK - Cenu Olgy Havlové získal koordinátor tříkrálové sbírky Marek Navrátil;
ČT - Události;
ČT - Události, komentáře;
Český rozhlas;
Host Radiožurnálu;
Radio Prague International;
Deník N - rozhovor s Markem Navrátilem;
Deník N - minutovník;
Lidové noviny;
Aha! - rozhovor s Markem Navrátilem;
Nová Večerní Praha.

Fotogalerie:

Fotografie – Alexandra Hannibalová;
Fotografie – Zdeněk Chrapek;
Fotografie – Karolina Granja.
 
Video z předávání cen od Mikuláše Pejchy
 
 
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: