Naše publikace

Kapka vody pro strom lásky - 2. vydání

Kapka vody pro strom lásky - 2. vydání

Vzpomínková publikace k 30. výročí založení Výboru dobré vůle Olgou Havlovou

V červnu 2020 vyšlo ke 30. výročí od založení VDV 2., doplněné vydání publikace Kapka vody pro strom lásky. Na zakladatelku organizace v 1. vydání vzpomínali její bývalí spolupracovníci, přátelé, osobní ochránci nebo dobrovolníci Výboru dobré vůle. Tentokrát v knížce přibyly nové vzpomínky například od režisérky Olgy Sommerové, novinářky Lucie Fürstové, ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského či herečky Báry Barabáš Štěpánové. „Poprvé jsme publikaci vydali v roce 2013 k nedožitým 80. narozeninám Olgy Havlové. Publikace se těšila velkému zájmu a nyní v knihovně máme jen pár posledních výtisků. Rozhodli jsme se ji letos, kdy si VDV připomíná 30 let od svého založení, vydat znovu a rozšířit ji o vzpomínky lidí, s nimiž jsme se v mezidobí znovu setkali, či těch, s nimiž jsme navázali nová přátelství,“ říká ředitelka VDV Monika Granja.

Editorky: Milena Černá, Monika Granja a Irena Šatavová
Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová, Hana Füleová
Grafická úprava: Eva Kocnárová (2013), Pavlína Najfusová (2020)
Náklad: 2000 výtisků
Počt stran: 108
Vydal: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jako 2. vydání, Praha 2020
Autor fotografie na obálce: Ondřej Němec
Tisk: DECIBEL production s. r. o.

V případě zájmu o tištěnou verzi publikace, kontaktujte nás prostřednictvím vdv@vdv.cz.

Postoje české veřejnosti k Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Postoje české veřejnosti k Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Výzkum CVVM Sociologického ústavu AV ČR k 30. výročí založení Výboru dobré vůle

12. dubna oslavil Výbor dobré vůle (VDV) 30 let od doby, kdy jej Olga Havlová s přáteli založila. K tomuto výročí připravilo CVVM Sociologického ústavu Akademie věd ČR výzkum veřejného mínění Postoje veřejnosti k Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Reprezentativní šetření, jehož se zúčastnilo 1012 respondentů starších 15 let z celé ČR, se zaměřilo kromě postoje veřejnosti k nadaci i k osobnosti její zakladatelky.

Zprávu zpracovala: Radka Hanzlová
Počet stran: 21
Vydal: CVVM Sociologický ústav AV ČR
Rok vydání: 2020

Všechno vycházelo z naší lásky k rodné zemi

Všechno vycházelo z naší lásky k rodné zemi

Publikace o sesterských organizacích Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

V květnu 2017 vydal VDV novou publikaci, jejímž prostřednictvím chce zejména poděkovat všem těm, kteří z nejrůznějších důvodů opustili v době totality Československo a po sametové revoluci hledali způsob, jak prospět své původní vlasti. "Jejich pomoc materiální i finanční proudila k nám jako míza probouzející jaro, v jehož příchod lidé se zdravotním postižením, nemocní, staří či opuštění anebo vyloučení stojící na pokraji společnosti už možná ani nedoufali," píše v úvodním slově ředitelka nadace Monika Granja. Kniha obsahuje autentické vzpomínky těch, kdo zakládali sesterské organizace VDV v zahraničí, na bouřlivou dobu 90. let, počátky Výboru dobré vůle a v neposlední řadě i na osobnost Olgy Havlové.

Autorky textů: Milena Černá a Irena Šatavová
Rozhovory vedla: Irena Šatavová
Editorka: Hana Füleová
Redakční úprava a jazykové korektury: Irena Šatavová, Hana Füleová, Naděžda Holíková
Grafická úprava: Pavlína Najfusová - YP DE.SIGN
Náklad: 1000 výtisků
Počet stran: 92
Vydal: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Rok vydání: 2017

Stáhnout publikaci (1,98 MB)

 

Katalog výstavy fotografií o Olze Havlové

Katalog výstavy fotografií o Olze Havlové

Katalog byl vydán v rámci výstavy fotografií k 20. výročí založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.  Cílem výstavy je připomenout si zakladatelku VDV paní Olgu Havlovou a její odkaz Výboru dobré vůle. Archivní fotografie byly pořízeny O. Němcem, Z. Chrapkem, G. Čapkovou a dalšími profesionálními fotografy. Fotografie představují paní Olgu v letech, kdy pracovala pro Výbor dobré vůle a později pro nadaci, nesoucí její jméno. Fotografie zachycují setkání se spřízněnými osobnostmi, které VDV podporovaly v jeho počátcích, setkání Olgy Havlové s dětmi a dospělými se zdravotním postižením i prostředí ústavů sociální péče a psychiatrických léčeben, které si paní Olga přála co nejrychleji změnit k lepšímu.

Autorky textů: M. Granja, M. Černá
Redakční úprava: I. Šatavová
Grafická úprava: Lineart group, a.s.
Rok vydání: 2010
 

Udržet rodiny pohromadě

Udržet rodiny pohromadě

Publikace „Udržet rodiny pohromadě“ je výstupem projektu  „Podpora integrity rodin ohrožených sociálním vyloučením a jejich místo v měnící se Evropě“, realizovaného sdružením SKOK ve spolupráci s VDV. Projekt měl za cíl výměnu zkušeností v zemích Visegrádské čtyřky v oblasti poskytování sociálních služeb péče o ohrožené rodiny. Publikace obsahuje příspěvky expertů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Publikace je k dostání v sídle VDV a SKOK či volně ke stažení.

Editorky: M. Černá, M. Granja
Grafická úprava: Lukáš Fritz
Náklad: 400 výtisků
Rozsah: 72 stran
Rok vydání: 2010 
 

20 let Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

20 let Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

U příležitosti uplynutí dvou desítek let od založení VDV byla vydána vzpomínková publikace Dvacet let Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, ve které se mapují jednotlivá léta a vzpomíná na lidi a události, které utvářely dnešní podobu nadace. Tištěná publikace je k dostání v sídle nadace.

Autorky textů: M. Černá, I. Šatavová, M. Granja
Jazyková korektura: I. Šatavová
Editorky: I. Šatavová, M. Granja
Grafická úprava: Lineart group, a.s.
Náklad: 2000 výtisků
Rozsah: 78 stran
Rok vydání: 2010
 

Životní bilance ve stáří

Životní bilance ve stáří

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vydal publikaci, která obsahuje příspěvky z konference u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Příspěvky připravili profesionálové v geriatrii, psychologii, pastoraci, ošetřovatelské péči i medicíně. 

Jednotlivé příspěvky se zabývají např. návodem, jak pořídit závěť, paliativní péčí, etikou v profesi zdravotnických pracovníků, zásadami pro provoz mobilního hospice a duchovní podporou klientů v terminálním období lidského života.

Publikace je k dostání v sídle nadace.

Autoři textů: M. Erdinger, M. Špinková, M. Brozová, P. Hanzal, Z. Kalvach, J. Cabadaj, B. Baštecká, J. Prokop
Kresby: Martina Špinková
Editorka: MUDr. Milena Černá
Grafická úprava: LineArt
Náklad: 500 výtisků
Rozsah: 44 stran
Rok vydání: 2009
 

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum byl zaměřený na zjištění počtu vysokoškolských studentů se zdravotním postižením a jejich podílu na celkovém počtu studujících v akademickém roce 2008/2009. Dále byly zkoumány podmínky studia handicapovaných studentů, úroveň a rozsah opatření zaměřených na integraci a pomoc handicapovaným na školách.

Příprava dotazníku: Bc. Magdalena Pozdníková, Bc. Markéta Pourová, Mgr. Bohuslava Skořepová
Zpracování dat: Mgr. Martin Kameník 
Komentář: Mgr. Monika Granja
Jazykové korektury: Ing. Irena Šatavová
Rozsah: 10 stran
Rok vydání: 2009
 

Jak komunikovat aneb mám kamaráda se zdravotním postižením

Jak komunikovat aneb mám kamaráda se zdravotním postižením

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vydal ojedinělou publikaci s názvem „Jak komunikovat aneb mám spolužáka se zdravotním postižením“. Dílo připravili mladí lidé, kteří si sami prošli zkušeností se zdravotním postižením. Texty obsahují krátká poučení a základní pravidla pro první kontakt s  lidmi se zdravotním handicapem. Publikace je určena žákům základních škol a byla vydána v rámci osvětové kampaně VDV „Kroky k integraci“.

Publikace je k dostání v sídle nadace.

Autoři textů: P. Hynková, D. Hofmann, M. Hnátková
Redakční úprava a jazykové korektury: I. Šatavová
Fotografie: M. Hynková
Grafická úprava: Studio YP DE.SIGN
Rozsah: 16 stran
Rok vydání: 2009
 

Staří lidé okolo nás - Sborník prací literární soutěže pro děti a mladé lidi

Staří lidé okolo nás - Sborník prací literární soutěže pro děti a mladé lidi

V lednu 2006 byla u příležitosti 10. výročí úmrtí paní Olgy Havlové a současně jako podpora programu Senior vyhlášena soutěž pro děti a mládež o nejlepší povídku, esej či báseň na téma Staří lidé okolo nás. Nejlepší práce byly vydány ve Sborníku.

Je zajímavé, jak se při celkovém trendu stárnutí populace dívá na starší lidi tato generace a je až neuvěřitelné, jak se mnozí z nich dokáží vcítit do pocitů starších lidí a popsat jejich vztahy s okolím a prostředí, ať doma nebo v domovech seniorů. Citace z jedné povídky:

...ale možná už chápu staré indiánské přísloví: "Chceš-li člověku porozumět, projdi se nejprve v jeho mokasínách".

Publikace je k dostání v sídle nadace.

Fotografie: J. Vávra, R. Kodera
Grafická úprava a zlom: P. Cindr
Rozsah: 119 stran
 

Černobílý život

Černobílý život

Publikace je určena pro zájemce o poznání romské historie, způsobu života, kultury, jazyka, slovesnosti a literatury.

"Kniha Černobílý život vznikala několik let a stala se výzvou v mnoha situacích, které v průběhu těchto let v našem životě nastaly. Vydáváme ji proto, aby se utužily svazky mezi Romy a ostatními obyvateli našeho státu. Poznání odstraňuje strach, nejistotu a předsudky. Přejeme si proto, aby knihu četli nejen ti, kteři se o Romy a jejich svět zajímají, ale i ti, kteří jsou k němu možná stále lhostejní." MUDr. Milena Černá

Publikace je k dostání v sídle nadace.

Editor: Zdeňka Jařabová
Autoři: Eva Davidová, Karel Holomek, Jana Horváthová, Milena Hübschmannová, Zdeňka Jařabová, Ctibor Nečas
Fotografie: Jindřich Štreit, Eva Davidová, Jaroslav Kořán
Rozsah: 176 stran
 

Deset dopisů Olze

Deset dopisů Olze

Paní Olga Havlová se s Václavem Havlem seznámila v roce 1953 a v roce 1964 se za něj provdala. V době věznění Václava Havla pokračovala místo něj v práci na samizdatové edici Expedice. Z dopisů, které jí Václav Havel adresoval z vězení, vznikla později kniha „Dopisy Olze“, přeložená dnes do mnoha jazyků. 

Publikace „Deset dopisů Olze“ byla vydána s laskavým svolením Václava Havla podle původní publikace „Dopisy Olze“ z roku 1983. Deset dopisů pro publikaci vybrala MUDr. M. Černá.

Publikace je k dostání v sídle nadace.

Fotografie: K. Bajzíková, H. Wilsonová, O. Němec
Grafická úprava: J. Majchlerová
Rozsah: 94 stran
 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: