Historie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle založila paní Olga, první manželka prezidenta České republiky (1933 – 1996), počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

Co se nám za 32 let činnosti podařilo

 • přerozdělili jsme nadační příspěvky ve výši 816,8 milionu korun a pomohli jsme více než 32 tisícům jednotlivců či neziskových organizací;
 • zorganizovali jsme ozdravné pobyty pro více než 23 000 severočeských dětí s chronickým onemocněním dýchacích cest;
 • z Fondu vzdělání, společného projektu VDV a ČSOB, byla k 31. 12. 2020 udělena víceletá stipendia 626 studentům se zdravotním nebo sociálním handicapem a 602 dalších studentů získalo jednorázový příspěvek na studijní pomůcky, školné, kurzy atd.; celkem bylo na tyto účely vynaloženo přes 35,8 milionu korun;
 • zprostředkovali jsme dvouměsíční stáže v USA, Kanadě a Francii pro více než 150 lékařů z ČR a SR;
 • 1180 lékařům všech oborů jsme umožnili zúčastnit se špičkových lékařských seminářů v Rakousku nebo online formou;
 • pomohli jsme více než 11 700 dětem z dětských domovů strávit prázdniny v Chorvatsku;
 • po povodních v roce 1997 jsme přispěli na obnovu veřejných budov a domácností ve 31 moravských obcích;
 • po povodních v roce 2002 jsme pomohli při odstraňování následků záplav v 55 případech;
 • Cenu Olgy Havlové jsme udělili 26 osobnostem, které se i přes svůj zdravotní handicap aktivně angažují v pomoci ostatním znevýhodněným;
 • naši činnost podpořilo 13 zahraničních sesterských organizací ve Francii, Švýcarsku (2 sesterské organizace), Dánsku, Nizozemsku (2 sesterské organizace), Rakousku, Kanadě, Německu, Norsku, Švédsku, Velké Británii a USA;
 • na Benefičních koncertech dobré vůle, které již 26 let pořádá advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, se vybralo celkem téměř 25 milionů korun.
 • Nadace na pomoc neziskovým organizacím zasaženým následky koronavirové pandemie přispěla od jara 2020 finanční a materiální pomocí ve výši 10,3 milionu korun.

Z historie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle byl registrován ministerstvem vnitra dne 12. dubna 1990. Výbor se zavázal působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a na nedostatky v práci sociálních, zdravotnických, školských a jiných institucí. Dále se rozhodl napomáhat organizačně i finančně podle svých možností v konkrétních případech, kterých se nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení. A konečně podporovat a brát v ochranu nově vznikající humanitární projekty. Dne 23. září 1992 se Výbor dobré vůle transformoval na Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.

Paní Olga jako zakladatelka organizace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové poskytování pomoci a udržování kontaktů s dárci i obdarovanými. Těmito principy se nadace řídí dodnes.

Podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, byl Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové zapsán dne 14. prosince 1998 v nadačním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 69.

Sesterské organizace

Vznik Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podnítil skupiny českých krajanů v západních zemích k zakládání organizací na podporu jeho činnosti. 

Na počátku roku 1990 a v dalších letech tak vznikly sesterské organizace v Rakousku, Velké Británii, Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Nizozemí, USA, Kanadě, FranciiNěmecku. Byl to výraz sounáležitosti krajanů se starou vlastí krátce po listopadu 1989. Všechny organizace měly statut dobročinných organizací ve své zemi, ale jejich finanční dary směřovaly na podporu programů Výboru dobré vůle. Většina aktivit, jako třeba klimatické pobyty dětí s oslabeným zdravím v Alpách, byla zaměřena na děti žijící v České republice, zpočátku ještě také ve Slovenské republice. 

Každé dva roky pořádal Výbor dobré vůle setkání sesterských organizací. V roce 2000 byli zakladatelé a zakladatelky sesterských organizací vyznamenáni pamětní medailí Olgy Havlové k 10. výročí založení nadace.

Po roce 2004, kdy se Česká republika stala členskou zemí Evropské unie, zůstaly na mapě světa následující sesterské organizace:

 

 • Norská sesterská organizace (Jana Strømsnes z Bergenu) -  podpora vzdělávacích potřeb sociálně handicapovaných dětí v ČR
 • L´ Association Olga Havel, branche helvétique – podpora vzdělání studentů se zdravotním a/nebo sociálním handicapem v ČR
 • Canadian Czechoslovak Fund for Medicine and Rehabilitation - podporuje vybrané projekty na pomoc dospělým lidem s mentálním postižením a romským dětem
 • Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung, e. V. – podporuje tzv. přeshraniční sociální a vzdělávací projekty v ČR 
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: