Historie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle založila paní Olga, první manželka prezidenta České republiky (1933 – 1996), počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

Co se nám za 25 let činnosti podařilo

 • přerozdělili jsme nadační příspěvky ve výši 700 mil. korun
 • zorganizovali jsme ozdravné pobyty pro více než 23 000 severočeských dětí s chronickým onemocněním dýchacích cest
 • z Fondu vzdělání, společného projektu VDV a ČSOB, byla udělena víceletá stipendia 460 studentům se zdravotním nebo sociálním handicapem a 473 dalších studentů získalo jednorázový příspěvek na studijní pomůcky, školné, kurzy atd.; celkem bylo na tyto účely vynaloženo 25 mil. korun
 • zprostředkovali jsme dvouměsíční stáže v USA, Kanadě a Francii pro více než 150 lékařů z ČR a SR
 • 800 lékařům všech oborů jsme umožnili zúčastnit se špičkových lékařských seminářů v Rakousku
 • pomohli jsme více než 9 000 dětem z dětských domovů strávit prázdniny v Chorvatsku
 • po povodních v roce 1997 jsme přispěli na obnovu veřejných budov a domácností ve 31 moravských obcích
 • po povodních v roce 2002 jsme pomohli při odstraňování následků záplav v 55 případech
 • Cenu Olgy Havlové jsme udělili 20 osobnostem, které se i přes svůj zdravotní handicap aktivně angažují v pomoci ostatním znevýhodněným
 • naši činnost podpořilo třináct zahraničních sesterských organizací ve Francii, Švýcarsku (2 sesterské organizace), Dánsku, Nizozemsku (2 sesterské organizace), Rakousku, Kanadě, Německu, Norsku, Švédsku, Velké Británii a USA
 • na Benefičních koncertech dobré vůle, které dvacet let pořádá Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, se vybralo více než 20 mil. korun

Z historie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle byl registrován ministerstvem vnitra dne 12. dubna 1990. Výbor se zavázal působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a na nedostatky v práci sociálních, zdravotnických, školských a jiných institucí. Dále se rozhodl napomáhat organizačně i finančně podle svých možností v konkrétních případech, kterých se nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení. A konečně podporovat a brát v ochranu nově vznikající humanitární projekty.

Dne 23. září 1992 byla registrována Nadace Olgy Havlové. Od toho okamžiku organizace používá složený název Výbor dobré vůle ­ - Nadace Olgy Havlové. Paní Olga jako její zakladatelka dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové poskytování pomoci a udržování kontaktů s dárci i obdarovanými. Těmito principy se nadace řídí dodnes.

Podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, byl Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové zapsán dne 14. prosince 1998 v nadačním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 69.

Sesterské organizace

Vznik Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podnítil skupiny českých krajanů v západních zemích k zakládání organizací na podporu jeho činnosti. 

Na počátku roku 1990 a v dalších letech tak vznikly sesterské organizace v Rakousku, Velké Británii, Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Nizozemí, USA, Kanadě, FranciiNěmecku. Byl to výraz sounáležitosti krajanů se starou vlastí krátce po listopadu 1989. Všechny organizace měly statut dobročinných organizací ve své zemi, ale jejich finanční dary směřovaly na podporu programů Výboru dobré vůle. Většina aktivit, jako třeba klimatické pobyty dětí s oslabeným zdravím v Alpách, byla zaměřena na děti žijící v České republice, zpočátku ještě také ve Slovenské republice. 

Každé dva roky pořádal Výbor dobré vůle setkání sesterských organizací. V roce 2000 byli zakladatelé a zakladatelky sesterských organizací vyznamenáni pamětní medailí Olgy Havlové k 10. výročí založení nadace.

Po roce 2004, kdy se Česká republika stala členskou zemí Evropské unie, zůstaly na mapě světa následující sesterské organizace:

 

 • Norská sesterská orgnanizace (Jana Strømsnes z Bergenu) -  podpora vzdělávacích potřeb sociálně handicapovaných dětí v ČR
 • L´ Association Olga Havel, branche helvétique – podpora vzdělání studentů se zdravotním a/nebo sociálním handicapem v ČR
 • Canadian Czechoslovak Fund for Medicine and Rehabilitation - podporuje vybrané projekty na pomoc dospělým lidem s mentálním postižením a romským dětem
 • Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung, e. V. – podporuje tzv. přeshraniční sociální a vzdělávací projekty v ČR 
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: