Naše publikace

Kapka vody pro strom lásky

Kapka vody pro strom lásky

Vzpomínková publikace k nedožitým 80. narozeninám Olgy Havlové

V květnu 2013 vyšla nová publikace, ve které na Olgu Havlovou vzpomínali její bývalí spolupracovníci, přátelé, osobní ochránci nebo dobrovolníci Výboru dobré vůle. „Tentokrát jsme se rozhodli přizvat ke vzpomínání ty, kterých se ještě nikdo na paní Olgu nezeptal. Jsou mezi nimi lidé, s nimiž si Olga tykala, ti, které pozvala, aby jí pomohli v začátcích Výboru dobré vůle, i ti, kteří šli kolem ní a ještě zachytili sílu její osobnosti,“ píše ředitelka VDV Milena Černá v úvodním proslovu. V knize je řada dosud nezveřejněných fotografií s paní Olgou, které zapůjčili autoři ze svých osobních archivů.

Publikaci si můžete prohlédnout zde

Editorky: Milena Černá a Monika Granja
Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová
Grafická úprava: Eva Kocnárová
Náklad: 2000 výtisků
Vydal: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Tisk: Východočeská tiskárna spol. s r.o.
Cena: 100 Kč + poštovné
Objednávky lze zasílat prostřednictvím vdv@vdv.cz

Katalog výstavy fotografií o Olze Havlové

Katalog výstavy fotografií o Olze Havlové

Katalog byl vydán v rámci výstavy fotografií k 20. výročí založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.  Cílem výstavy je připomenout si zakladatelku VDV paní Olgu Havlovou a její odkaz Výboru dobré vůle. Archivní fotografie byly pořízeny O. Němcem, Z. Chrapkem, G. Čapkovou a dalšími profesionálními fotografy. Fotografie představují paní Olgu v letech, kdy pracovala pro Výbor dobré vůle a později pro nadaci, nesoucí její jméno. Fotografie zachycují setkání se spřízněnými osobnostmi, které VDV podporovaly v jeho počátcích, setkání Olgy Havlové s dětmi a dospělými se zdravotním postižením i prostředí ústavů sociální péče a psychiatrických léčeben, které si paní Olga přála co nejrychleji změnit k lepšímu.

Autorky textů: M. Granja, M. Černá
Redakční úprava: I. Šatavová
Grafická úprava: Lineart group, a.s.
Rok vydání: 2010
Cena: zdarma

Udržet rodiny pohromadě

Udržet rodiny pohromadě

Publikace „Udržet rodiny pohromadě“ je výstupem projektu  „Podpora integrity rodin ohrožených sociálním vyloučením a jejich místo v měnící se Evropě“, realizovaného sdružením SKOK ve spolupráci s VDV. Projekt měl za cíl výměnu zkušeností v zemích Visegrádské čtyřky v oblasti poskytování sociálních služeb péče o ohrožené rodiny. Publikace obsahuje příspěvky expertů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Publikace je k dostání v sídle VDV a SKOK či volně ke stažení.

Editorky: M. Černá, M. Granja
Grafická úprava: Lukáš Fritz
Náklad: 400 výtisků
Rozsah: 72 stran
Rok vydání: 2010 
Cena: zdarma

20 let Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

20 let Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

U příležitosti uplynutí dvou desítek let od založení VDV byla vydána vzpomínková publikace Dvacet let Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, ve které se mapují jednotlivá léta a vzpomíná na lidi a události, které utvářely dnešní podobu nadace. Tištěná publikace je k dostání v sídle nadace.

Autorky textů: M. Černá, I. Šatavová, M. Granja
Jazyková korektura: I. Šatavová
Editorky: I. Šatavová, M. Granja
Grafická úprava: Lineart group, a.s.
Náklad: 2000 výtisků
Rozsah: 78 stran
Rok vydání: 2010
Cena: zdarma

Životní bilance ve stáří

Životní bilance ve stáří

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vydal publikaci, která obsahuje příspěvky z konference u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Příspěvky připravili profesionálové v geriatrii, psychologii, pastoraci, ošetřovatelské péči i medicíně. 

Jednotlivé příspěvky se zabývají např. návodem, jak pořídit závěť, paliativní péčí, etikou v profesi zdravotnických pracovníků, zásadami pro provoz mobilního hospice a duchovní podporou klientů v terminálním období lidského života.

Publikace je k dostání v sídle nadace.

Autoři textů: M. Erdinger, M. Špinková, M. Brozová, P. Hanzal, Z. Kalvach, J. Cabadaj, B. Baštecká, J. Prokop
Kresby: Martina Špinková
Editorka: MUDr. Milena Černá
Grafická úprava: LineArt
Náklad: 500 výtisků
Rozsah: 44 stran
Rok vydání: 2009
Cena: zdarma

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum byl zaměřený na zjištění počtu vysokoškolských studentů se zdravotním postižením a jejich podílu na celkovém počtu studujících v akademickém roce 2008/2009. Dále byly zkoumány podmínky studia handicapovaných studentů, úroveň a rozsah opatření zaměřených na integraci a pomoc handicapovaným na školách.

Příprava dotazníku: Bc. Magdalena Pozdníková, Bc. Markéta Pourová, Mgr. Bohuslava Skořepová
Zpracování dat: Mgr. Martin Kameník 
Komentář: Mgr. Monika Granja
Jazykové korektury: Ing. Irena Šatavová
Rozsah: 10 stran
Rok vydání: 2009
Cena: zdarma, pouze v elektronické podobě

Jak komunikovat aneb mám kamaráda se zdravotním postižením

Jak komunikovat aneb mám kamaráda se zdravotním postižením

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vydal ojedinělou publikaci s názvem „Jak komunikovat aneb mám spolužáka se zdravotním postižením“. Dílo připravili mladí lidé, kteří si sami prošli zkušeností se zdravotním postižením. Texty obsahují krátká poučení a základní pravidla pro první kontakt s  lidmi se zdravotním handicapem. Publikace je určena žákům základních škol a byla vydána v rámci osvětové kampaně VDV „Kroky k integraci“.

Publikace je k dostání v sídle nadace.

Autoři textů: P. Hynková, D. Hofmann, M. Hnátková
Redakční úprava a jazykové korektury: I. Šatavová
Fotografie: M. Hynková
Grafická úprava: Studio YP DE.SIGN
Rozsah: 16 stran
Rok vydání: 2009
Cena: zdarma

Leták o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Leták o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Text: Irena Šatavová
Grafická úprava: Lukáš Fritz

Staří lidé okolo nás - Sborník prací literární soutěže pro děti a mladé lidi

Staří lidé okolo nás - Sborník prací literární soutěže pro děti a mladé lidi

V lednu 2006 byla u příležitosti 10. výročí úmrtí paní Olgy Havlové a současně jako podpora programu Senior vyhlášena soutěž pro děti a mládež o nejlepší povídku, esej či báseň na téma Staří lidé okolo nás. Nejlepší práce byly vydány ve Sborníku.

Je zajímavé, jak se při celkovém trendu stárnutí populace dívá na starší lidi tato generace a je až neuvěřitelné, jak se mnozí z nich dokáží vcítit do pocitů starších lidí a popsat jejich vztahy s okolím a prostředí, ať doma nebo v domovech seniorů. Citace z jedné povídky:

...ale možná už chápu staré indiánské přísloví: "Chceš-li člověku porozumět, projdi se nejprve v jeho mokasínách".

Publikace je k dostání v sídle nadace.

Fotografie: J. Vávra, R. Kodera
Grafická úprava a zlom: P. Cindr
Rozsah: 119 stran
Cena: zdarma

Černobílý život

Černobílý život

Publikace je určena pro zájemce o poznání romské historie, způsobu života, kultury, jazyka, slovesnosti a literatury.

"Kniha Černobílý život vznikala několik let a stala se výzvou v mnoha situacích, které v průběhu těchto let v našem životě nastaly. Vydáváme ji proto, aby se utužily svazky mezi Romy a ostatními obyvateli našeho státu. Poznání odstraňuje strach, nejistotu a předsudky. Přejeme si proto, aby knihu četli nejen ti, kteři se o Romy a jejich svět zajímají, ale i ti, kteří jsou k němu možná stále lhostejní." MUDr. Milena Černá

Publikace je k dostání v sídle nadace.

Editor: Zdeňka Jařabová
Autoři: Eva Davidová, Karel Holomek, Jana Horváthová, Milena Hübschmannová, Zdeňka Jařabová, Ctibor Nečas
Fotografie: Jindřich Štreit, Eva Davidová, Jaroslav Kořán
Rozsah: 176 stran
Cena: 100,- Kč

Deset dopisů Olze

Deset dopisů Olze

Paní Olga Havlová se s Václavem Havlem seznámila v roce 1953 a v roce 1964 se za něj provdala. V době věznění Václava Havla pokračovala místo něj v práci na samizdatové edici Expedice. Z dopisů, které jí Václav Havel adresoval z vězení, vznikla později kniha „Dopisy Olze“, přeložená dnes do mnoha jazyků. 

Publikace „Deset dopisů Olze“ byla vydána s laskavým svolením Václava Havla podle původní publikace „Dopisy Olze“ z roku 1983. Deset dopisů pro publikaci vybrala MUDr. M. Černá.

Publikace je k dostání v sídle nadace.

Fotografie: K. Bajzíková, H. Wilsonová, O. Němec
Grafická úprava: J. Majchlerová
Rozsah: 94 stran
Cena: zdarma

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: