Před 30 lety založila Olga Havlová Výbor dobré vůle

V neděli 12. dubna uplyne 30 let od doby, kdy Olga Havlová založila Výbor dobré vůle, který o dva roky později dostal přidružený název Nadace Olgy Havlové. Za 30 let nadace přerozdělila téměř 800 milionů korun na pomoc lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Březnový reprezentativní výzkum od CVVM Sociologického ústavu AV ČR k 30. výročí založení ukazuje, že 92 % dotazovaných zná Olgu Havlovou a drtivá většina ji vnímá pozitivně. Přes dvě třetiny dotázaných charakterizuje Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové (VDV) jako důvěryhodný (68 %) a prospěšný (74 %) a projevila ochotu přispět na konkrétní projekt či sbírku.
 
„Principy fungování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové i 30 let od jeho založení neztrácejí nic na své aktuálnosti. V duchu odkazu své zakladatelky Olgy Havlové reagujeme na aktuální potřeby ve společnosti a pomáháme, kde je nejvíce potřeba. Již tři dekády si budujeme důvěru veřejnosti, která nejen nezapomněla na jméno Olgy Havlové, ale považuje naši organizaci za důvěryhodnou a potřebnou a je ochotná různou formou na naše projekty přispět. Velice si toho vážíme,“ říká ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja.
 
V současné době se VDV soustředí jednak na dlouhodobé projekty, ale nabízí i akutní pomoc organizacím a jednotlivcům. „Společně s Nadací OSF a Skautským Institutem jsme součástí programu Active Citizens Fund na posílení občanské společnosti, aktivního občanství a podporu znevýhodněných skupin. Novým mimořádným programem Fond podpory seniorů reagujeme na koronavirovou krizi a ve spolupráci s neziskovými organizacemi poskytujícími terénní služby pomáháme těm nejvíce ohroženým – seniorům. Dále podporujeme jednotlivce. Např. teď skrze sbírku pomáháme paní Magdaléně, která se přes dva roky snaží získat od státu příspěvek na schodišťovou plošinu. Trpí těžkou poruchou pohybového ústrojí, nemůže chodit a je odkázána na pomoc druhých. Bydlí ve druhém patře a kvůli schodům zůstává doslova uvězněna ve svém vlastním bytě,“ doplňuje Monika Granja.

K 30. výročí nadace chystá řadu akcí – speciální limitovanou edici kalendáře s fotografiemi Olgy Havlové od Ondřeje Němce, Cenu Olgy Havlové, která bude přizpůsobena aktuálním opatřením vyhlášeným vládou ČR, dále také Běh dobré vůle, který se plánuje na 10. září, či program pro školy ad.

Více informací k 30 letům činnosti VDV – Nadace Olgy Havlové najdete zde.

Co se Nadaci Olgy Havlové za 30 let činnosti podařilo

 • přerozdělila nadační příspěvky ve výši 791,8 milionu korun a pomohli jsme více než 30 tisícům jednotlivců či neziskových organizací;
 • zorganizovala ozdravné pobyty pro více než 23 000 severočeských dětí s chronickým onemocněním dýchacích cest;
 • z Fondu vzdělání, společného projektu VDV a ČSOB, byla k 31. 12. 2019 udělena víceletá stipendia 604 studentům se zdravotním nebo sociálním handicapem a 593 dalších studentů získalo jednorázový příspěvek na studijní pomůcky, školné, kurzy atd.; celkem bylo na tyto účely vynaloženo přes 35,5 milionu korun;
 • zprostředkovala dvouměsíční stáže v USA, Kanadě a Francii pro více než 150 lékařů z ČR a SR;
 • 1144 lékařům všech oborů umožnila nadace zúčastnit se špičkových lékařských seminářů v Rakousku;
 • pomohla více než 11 700 dětem z dětských domovů strávit prázdniny v Chorvatsku;
 • po povodních v roce 1997 přispěla na obnovu veřejných budov a domácností ve 31 moravských obcích;
 • po povodních v roce 2002 pomohla při odstraňování následků záplav v 55 případech;
 • Cenu Olgy Havlové udělila 25 osobnostem, které se i přes svůj zdravotní handicap aktivně angažují v pomoci ostatním znevýhodněným;
 • Činnost nadace podpořilo 13 zahraničních sesterských organizací ve Francii, Švýcarsku (2 sesterské organizace), Dánsku, Nizozemsku (2 sesterské organizace), Rakousku, Kanadě, Německu, Norsku, Švédsku, Velké Británii a USA;
 • na Benefičních koncertech dobré vůle, které již 26 let pořádá advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, se ve prospěch potřebných vybralo celkem 24,6 milionu korun.

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: