Cena Olgy Havlové

Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se svým handicapem a pomáhají druhým lidem. Jejich síla k překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, byla pro činnost Výboru dobré vůle velkou inspirací.

Nominace na Cenu Olgy Havlové 2017 lze zasílat od 31. ledna do 10. dubna 2017. Nominační formulář a podmínky nominace budou zveřejněny v průběhu ledna 2017.

Cílem projektu je

  • ocenění vynikajících jednotlivců a sdružení v péči o zdravotně postižené 
  • propagace úlohy nestátních neziskových organizací v České republice
  • poděkování dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům 
  • propagace činnosti VDV prostřednictvím zahraničních sesterských organizací a významných dárců

Prestižní Cena Olgy Havlové se uděluje každoročně v květnu. Paní Olga se zúčastnila pouze prvního ročníku udělování Ceny - v lednu roku 1996 zemřela. Cena Olgy Havlové se tak stala i vzpomínkou na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů.

Vlastní ocenění spočívá v předání bronzové sochy Olbrama Zoubka "Povzbuzení". 

Kandidáta na udělení Ceny Olgy Havlové může navrhnout každý občan České republiky. Proto se na počátku roku vyhlašují podmínky udělení v denním tisku a v informačních periodikách pro občanský sektor. Běžně se shromáždí desítky návrhů. O tom, komu bude cena udělena, rozhoduje porota pověřená správní radou Výboru dobré vůle až těsně před samotnou slavností.

Velice důležitou součástí projektu Cena Olgy Havlové je propagace občanských sdružení, která stojí za každým konkrétním vyznamenaným člověkem. Tato občanská sdružení, poskytující služby v oblasti sociální a zdravotně sociální, realizují pomoc lidsky důstojným způsobem a s použitím nových forem sociálních služeb. Tak se nadace stává podporovatelem sociálních služeb, které dříve nebyly ani známé, natož využívané, a ovlivňuje tím sociální politiku v České republice. O tom svědčí například uznání předané Výboru dobré vůle k 10. výročí založení katedry sociální práce Filosofické fakulty UK za podporu rozvoje sociálních aktivit v ČR.

Pro nadaci je ceremoniál udělování Ceny Olgy Havlové současně příležitostí, kdy lze poděkovat významným sponzorům a spolupracovníkům. 

Nositelé Ceny Olgy Havlové

Koordinátorka projektu

Mgr. Tereza Říčařová, MBA
Email: ricarova@vdv.cz
Mobil: +420 776 670 103

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: