Žádosti fyzických osob

 • Správní rada VDV zasedá jednou za měsíc a posuzuje došlé žádosti fyzických osob.
 • VDV zpětně neproplácí již zaplacené pomůcky/služby a neposílá peníze na účet žadateli, ale v případě poskytnutí příspěvku uhradí fakturu nebo její část přímo dodavateli pomůcky/služby
 • VDV neposkytuje příspěvky na motorová vozidla, na bezbariérové úpravy bytů a soukromých domů a některé rehabilitační pomůcky.
 • VDV hradí vozíky pouze v případech hodných zvláštního zřetele.

Jak podat žádost

 • O nadační příspěvek může požádat každá osoba starší 18 let. Zprostředkované žádosti třetích osob se neprojednávají.
 • Fyzické osoby mohou žádosti podávat v rámci programů Cesty k integraci, Fond vzdělání, Stipendia Nikoly Tesly, Letní jazyková školaFond pomoci dětem s DMO. Všechny žádosti se podávají na formuláři, který lze stáhnout na příslušných webových stránkách, týkajících se konkrétního programu.
 • Žádost musí být podána písemně a vlastnoručně podepsána.
 • Žádost musí obsahovat důvod, kvůli kterému se žadatel obrací o pomoc.
 • Jedná-li se o pořízení věci nebo služby, je třeba uvést její cenu, dále kolik z této ceny může žadatel uhradit sám a jaké příspěvky má přislíbeny z jiných zdrojů (např. od zdravotní pojišťovny, kraje, obce, firmy nebo od jiných nadací).
 • V žádosti nesmějí chybět kontakty: poštovní adresa, telefon/mobil, e-mail.

K žádosti je třeba doložit

 • Potvrzení o úhrnném příjmu rodiny v uplynulém kalendářním roce s uvedením počtu jejích členů.
 • Kopie aktuální lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele, případně rozhodnutí orgánů veřejné správy o poskytnutí nebo zamítnutí příspěvku, rozhodnutí soudu či jiný dokument, který je důležitý z hlediska posouzení žádosti. 

Rozhodnutí

 • O rozhodnutí správní rady jsou žadatelé informováni písemně nejpozději do dvou týdnů po jejím zasedání. U příspěvků nad 10.000 Kč uzavírá VDV s příjemcem smlouvu o poskytnutí příspěvku.
 • Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: