Cesty k integraci

Program Cesty k integraci se odvíjí od původního zaměření Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi. Rozsáhlý program Cesty k integraci byl jedním z prvních programů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uděluje příspěvky jak jednotlivcům, tak i nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují kvalitní a moderní sociální služby potřebným. Nadace přispívá v rámci daných možností a se snahou, aby pomohla těm, kdo si zdravotní pomůcky nemohou jiným způsobem opatřit. Přispívá-li na vybavení, rehabilitační a kompenzační pomůcky, dbá na to, aby byly maximálně využívané.

O příspěvek z programu lze žádat průběžně po celý rok (správní rada VDV zasedá jednou za měsíc a posuzuje došlé žádosti).


 

Přispět na program Cesty k integraci můžete zde

Co podporuje program Cesty k integraci

 • ranou péči
 • půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • denní stacionáře
 • chráněné a podporované zaměstnávání
 • chráněné bydlení
 • pro jednotlivce - nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, různých typů kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat jednotlivci a také nestátní neziskové organizace s právní formou:

 • obecně prospěšné společnosti
 • ústavy
 • občanská sdružení (spolky)
 • evidované právnické osoby (církevní)

Další informace

 • formulář pro fyzické osoby
 • formulář pro organizace
 • žádost musí splňovat grantová pravidla
 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem)
 • o výsledku jsou žadatelé informování individuálně písemnou formou 
 • VDV zpětně neproplácí již zaplacené pomůcky/služby a neposílá peníze na účet žadateli, ale v případě poskytnutí příspěvku uhradí fakturu nebo její část přímo dodavateli pomůcky/služby
 • prohlášení VDV o zpracování osobních údajů

Koordinátorka projektu

Gabriela Bauer
Tel.: 224 216 883
Email: bauer@vdv.cz 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: