Senior

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními, pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech a hospice. 

Partnerem projektu je advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík.

Uzávěrky pro přijímání žádostí - 26.2.2016 a 20.9.2016

Výsledky rozdělení nadačních příspěvku z programu Senior 2016 - jaro

Co podporuje program Senior

  • vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory
  • terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory
  • vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace
  • pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu

Žádosti o příspěvek z programu Senior mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:

  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • občanská sdružení (spolky)
  • evidované právnické osoby (církevní)

Další informace

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: