Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové již popáté pomůže rodinám v tísni

Již pátým rokem připravujeme Běh dobré vůle, jehož dosavadní bilance je více než potěšující. Předchozích čtyř ročníků běhu se zúčastnilo přes dva tisíce malých a dospělých závodníků, kteří přispěli částkou 1 284 527 korun na pomoc 126 rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Jen loňský čtvrtý ročník běhu vynesl krásných 289 702 korun na pomoc 25 rodinám v tísni.

Pomoc rodinám, které přišly o střechu nad hlavou

Jako každoročně část výtěžku z loňského závodu putovala na pomoc rodinám ohroženým ztrátou bydlení, kterou naše nadace poskytuje v rámci projektu Nejdřív střecha. Částka ve výši 80 tisíc korun posloužila 12 rodinám na úhradu ubytování v azylových domech. Rodiny, ve kterých žije 28 dětí, tak mohly zůstat pohromadě, děti nebyly odloučeny od rodičů a umístěny do ústavů. Sociální pracovníci jim nabídli pomoc s vyřízením sociálních dávek a doučováním dětí, zajištěním potravinové pomoci a také při hledání stabilního bydlení.

Několik z podpořených rodin bylo ubytováno v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni v Brně. Dle slov sociální pracovnice organizace „domov poskytuje služby těhotným ženám a ženám s dětmi, které se dostaly do akutní krizové situace spojené se ztrátou bydlení a které tuto situaci nedokážou vlastními silami řešit“. Díky projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Nejdřív střecha organizace mohla v azylovém domě poskytnout na přechodnou dobu maminkám v tísni bezpečné zázemí. Finanční prostředky z projektu jim pomohly překonat krizové období, stabilizovat životní situaci a zajistit základní potřeby pro děti.

Pomoc rodičům, které pečují o děti nebo své blízké se zdravotním znevýhodněním

Péče o děti s handicapem pro rodiče, obzvlášť rodiče samoživitele, je velice vyčerpávající. Nedostupnost odlehčovacích služeb, neustálé shánění peněz na úhradu zdravotnických pomůcek či rehabilitací, a navíc péče dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu často vede k rozpadu rodiny a psychickému vyčerpání pečujícího rodiče. Díky výtěžku z Běhu dobré vůle se mohly rodiny v tomto kolotoči na chvíli zastavit, oddechnout si a načerpat další síly. Výtěžek ze závodu nám umožnil uhradit osmi rodinám respitní služby, odlehčovací tábor a také rehabilitaci. Dalším pěti rodinám jsme přispěli na zakoupení invalidních vozíků a sluchadel, které nejsou plně financované zdravotními pojišťovnami a které by si jinak nemohli z finančních důvodů dovolit pořídit.

Paní Blance, která pečuje o syna se sluchovým znevýhodněním, jsme pomohli s pořízením sluchadel a rogera pro malého Matýska.Sluchadýlka jsme si vyzvedli v úterý, rogera včera. Matýsek nemohl ani dospat, jak moc, se těšil :-) Ještě větší radost pak Matýsek měl, když konečně pořádně slyšel volajícího a mohl si pustit do sluchadel jeho oblíbenou písničku - obojí je perfektní. Jsme vděčni, že jsme Matýskovi díky mnoha dárcům mohli tento komfort dopřát, a věřím, že největší úspěchy se teprve dostaví ve škole, kdy pro něj bude výuka a porozumění jednodušší, “ sdílela s námi paní Blanka své i Matýskovo nadšení.

Pohybová terapie zas pomohla šestiletému Pepíčkovi, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou, ke které se přidružila epilepsie a lehká mentální retardace. Podle maminčiných slov „Pepíček je velmi šikovný, mluví hodně, ale cizí lidi mu nerozumí, my a naši blízcí z rodiny mu rozumíme a snažíme se o zdokonalení jeho řeči. Neumí se ještě sám najíst, neukrojí si a nenamaže, ale když mu na lžíci nabereme, je schopen si jídlo dát do pusy.“ Rodina se raduje z Pepíčkova obrovského pokroku: „Díky rehabilitačním pobytům v Saremě v Liberci, kam jezdí na tři týdny několikrát do roka, Pepíček se pouští sám do prostoru, chodí za ruku už velmi hezky, i ve školce, ale pořád není schopen úplně samostatné chůze nebo běhání jako ostatní zdravé děti. Ale jsme velmi rádi za to, že udělal tyto veliké pokroky a doufáme a věříme, že jednou se nám splní sen a bude běhat po zahradě a bude samostatný“. Příspěvek naší nadace rodině velice usnadnil život: „Za to Vám chceme moc poděkovat, protože tato rehabilitace je velmi finančně nákladná. Moc děkujeme za Váš finanční příspěvek a za Vaši laskavost a velkorysost, nejen pro našeho syna, ale i pro ostatní nemocné děti.

A my v nadaci zas z celého srdce děkujeme Vám všem, našim běžcům, za pomoc a dobrou vůli!

Foto: Kevin V. Ton

REGISTRTUJTE SE NA BĚH 12. ZÁŘÍ 2023 A POMÁHEJTE DÁL RODINÁM V TÍSNI

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: