Jiný způsob jak pomoci neziskové organizaci

V r. 2016 proběhla v ČR osvětová kampaň, která měla za cíl lidem připomenout, že odkázat svůj majetek nebo jeho část neziskovým organizacím je jednoduchá možnost, jak podpořit dobrou věc. Prostřednictvím odkazu v závěti mohou lidé odkázat svůj majetek či prostředky konkrétní neziskové organizaci, jejíž činnosti si váží nebo ji dlouhodobě podporují.

Podobné poslání si vytkla za cíl Nadace Via, která každoročně oceňuje významné počiny v oblasti filantropie Cenou Via Bona. Tuto cenu v kategorii Závěť pomáhá letos obdržela in memoriam prof. Ing. Ludmila Šilhánková, CSc., významná a uznávaná mikrobioložka, která ve své závěti odkázala finanční prosředky Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové. Cenu převzala na slavnostním večeru dne 19. října její bývalá studentka a později spolupracovnice prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., z Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT. Její vzpomínky na paní Šilhánkovou uveřejňujeme ve zkráceném znění:

"Prof. Ing. Ludmila Šilhánková zemřela před 5 lety ve věku nedožitých 84 let. Tato dlouholetá členka ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické absolvovala VŠCHT v Praze v r. 1950. V r. 1952 přišla na tehdejší katedru biologických věd Fakulty potravinářské a biochemické technologie, nyní ústav biochemie a mikrobiologie, kterému zůstala věrná až do odchodu do důchodu. Již ve své kandidátské disertační práci se zaměřila na problematiku kvasinek a poté mikrobiologii věnovala celý svůj profesní život. 

Profesorka Ludmila Šilhánková se vypracovala na významnou a uznávanou odbornici v oboru genetiky kvasinek. Během své dlouholeté činnosti dosáhla řadu výsledků mezinárodního významu. Dosud je v oboru genetiky kvasinek považována za jednoho z předních odborníků nejen u nás, ale i v zahraničí.

Výzkum vedený v její laboratoři však přesahoval i do jiných oborů. Byla vyhledávaným odborníkem při řešení problémů v potravinářském průmyslu, ale i v jiných oborech, např. mikrobiální destrukce kulturních památek. Také její publikační činnost je velmi bohatá - publikovala více než 80 původních článků, 3 zahraniční patenty, 15 knih a skript.

Pedagogická činnost prof. Šilhánkové byla pochopitelně zaměřena na mikrobiologii. Vychovala řadu odborníků, kteří dnes zastávají významné funkce nejen v průmyslu, ale i na poli vědy. Za celoživotní významnou vědeckou a pedagogickou práci byla v roce 2008 oceněna velice prestižní Hlávkovou medailí.

Prof. Šilhánková byla nejen zapálená vědecká pracovnice a pedagožka, ale byla to i oblíbená kolegyně, rádkyně a spolupracovnice jak studentů, tak mladých kolegů a doktorandů. Přes svůj tělesný handicap (v dětství prodělala obrnu s celoživotními následky) byla optimistka, životní elán rozdávala i ostatním kolem ní a v její nelehké situaci měla neobyčejnou sílu a chuť do života. Vedla skromný život a po většinu života spořila, aby mohla nezištně a bez okázalosti pomoci ostatním. Až pět let po její smrti se její nejbližší kolegové dozvěděli z Nadace Via, že odkázala přes 2 mil. korun Nadaci Olgy Havlové, s přáním, aby tyto peníze byly využity na podporu vzdělávání a rekreaci dětí a mladých lidí se zdravotním postižením.  

Lído, děkujeme Vám za celoživotní inspiraci. Budete vždy naším vzorem a jsme pyšní na to, že jsme mohli být Vašimi kolegy."

 

(Více informací o odkazu v závěti)

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: