Běh dobré vůle pomůže rodinám v tíživé životní situaci

Ztráta zaměstnání, rozvod, nemoc můžou vést ke ztrátě bydlení a pak už velmi rychle přichází strmý pád dolů. Každý z nás se někdy ocitne v situaci, kdy se bez pomoci druhých neobejde. A proto je tu první ročník Běhu dobré vůle, který podpoří rodiny v nouzi.

Nehoda může připravit rodinu o živitele a najednou je rozpočet napnutý k prasknutí. Sociální situace rodiny znemožní nadanému dítěti studovat a připraví jej o lepší budoucnost… A pokud v okolí chybí záchranná síť v podobě blízkých či rodiny, člověk se velmi rychle může ocitnout na dně.

Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové, který Výbor dobré vůle 12. září pořádá v oboře Hvězda v Praze 6, se nese v duchu pomoci potřebným a výtěžek z něj je určen na pomoc rodinám, které se ocitly v tísni.

Pomoc dětem, které přišly o tátu

Před rokem ztratili nezletilí sourozenci Eliška, Jan a Václav kvůli tragické dopravní nehodě tátu. Rodina, která už i dříve obtížně zvládala financovat potřeby dětí, se tak dostala do tíživé finanční situace. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) uspořádal sbírku na podporu vzdělání dětí, která oslovila více než 140 dárců a jejíž výtěžek byl téměř 200 tisíc korun. Díky ní se na několik let dopředu podařilo zajistit sourozencům potřebné finanční prostředky pro nákup školních pomůcek, zaplacení zájmových kroužků, školních výletů, studijních pobytů a stravného.


Kvůli špatné bytové či materiální situaci rodiny do dětského domova


Eliška se sourozenci měli štěstí v neštěstí. Na jejich životní situaci upozornili bývalí kolegové tatínka a díky tomu se jim dostalo pomoci. Řada rodin však zůstává ve své tíživé situaci osamocených. Zpráva veřejného ochránce práv z návštěv zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z roku 2019 uvádí, že až u 40 % dětí, které žijí v dětských domovech, je jediným důvodem pro odloučení od rodiny špatná bytová či materiální situace rodiny. Přičemž statistiky odhadují, že až polovina lidí v České republice nevydělá na důstojný život a každý větší výdaj pro ně představuje problém. Téměř 100 tisíc z nich se nachází v závažné bytové nouzi.
 

Umožnit rodinám zůstat pohromadě


VDV díky rozsáhlé spolupráci s organizacemi, které poskytují sociální služby, podává rodinám v tísni pomocnou ruku. V rámci svých projektů může rodině ohrožené ztrátou bydlení uhradit několik měsíců dočasného ubytování (v náhradních, azylových či krizových domech), kde sociální pracovníci pomáhají při řešení životní situace – vyřízení dávek, řešení zdravotního stavu či hledání stabilního bydlení a práce.
Po dvoudenním přespávání na ulici spolu se svým plnoletým synem se paní Martina obrátila na odbornou pomoc. O střechu nad hlavou přišli z důvodu domácího násilí, kdy utekli od matčina násilnického přítele. V rámci projektu byli na čas oba ubytováni v azylovém domě. Martina si brzy zajistila práci a mohli se odstěhovat a opět začali bydlet společně se synem.
 
Těmto i dalším rodinám může VDV díky výtěžku z Běhu dobré vůle poskytnout pomoc.


Přečtěte si více:

Ženy často končí na ulici kvůli domácímu násilí,
Závažná bytová nouze trápí v České republice 83 000 lidí, z toho je 20,5 tisíce dětí - Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018,
Špatné bytové či majetkové poměry rodiny jako důvod pro umístění v zařízení pro děti – zpráva veřejné ochránkyně práv,
Polovina lidí nevydělá na důstojný život, nemá na dovolenou ani tramvajenku.

Registrovat na závod se lze online


 
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: