Cena Olgy Havlové 2020

Cenu Olgy Havlové za rok 2020 obdržela Martina Půtová z Plzně za osvětovou činnost a pomoc lidem s popáleninami. Cenu veřejnosti převzal Vladimír Mikuláš z Prahy, který spolupracuje s organizací ALSA, z. s.

Martina Půtová žije v Plzni, na konci roku 2013 utrpěla popáleninový úraz chemikálií, při kterém měla zasažený obličej, ruce a nohy. Zároveň přišla i o zrak. Následující dny bojovala o život, v nemocnici strávila několik měsíců. Absolvovala řadu operací a transplantací, celkově léčba trvala téměř tři roky. Bojovala s jizvami na těle i na duši, učila se s nimi žit.

V roce 2018 stála Martina u zrodu projektu Burn Fighters, který nabízí pomoc a podporu lidem po úrazech popálením. Přibližně ve stejné době se Martina zapojila rovněž do projektu Návštěvy potmě, který propojuje nevidomé s osamělými seniory.

Udělení Ceny Olgy Havlové novou držitelku velmi potěšilo. Věří, že to pomůže i k rozšíření povědomí o jejím projektu a tématu popálenin mezi veřejností: „Na začátku byla pouze myšlenka platformy, kde by popálení mohli sdílet své pocity a předávat si zkušenosti a informace.  Pokud máte někoho, kdo vás po propuštění z nemocnice podpoří, doporučí různé pomůcky či kontakty na fyzioterapie nebo lázně, na základě vlastní zkušenosti poradí s následnou péčí o jizvy, je to k nezaplacení. Snažíme se, aby na to lidé, kteří prožijí něco podobného, nebyli sami. Už jen pocit, že je tu někdo, kdo zažil to samé, zvládl to a má vcelku normální život, dodá podle mě velikou sílu a motivaci,“ říká Martina Půtová.

CENU VEŘEJNOSTI OBDRŽEL VLADIMÍR MIKULÁŠ Z PRAHY, SPOLUPRACOVNÍK ORGANIZACE ALSA, Z. S.

Tatínek dvojčat onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou krátce před svatbou. Přestože je upoutaný na vozík, spolupracuje s nadací ALSA a pomáhá lidem s touto nemocí, ať už osvětou či speciálním cvičením na podporu dýchání. Nafotil též charitativní kalendář a pro nadaci získal sponzory. Po celou dobu své vlastní nemoci je v písemném kontaktu s jinými nemocnými a dává jim naději a povzbuzení. I když se jeho nemoc zhoršuje, je jeho mottem „Dokud je dech, je život.“

Slavnostní udělení ceny se uskutečnilo 15. června v Rezidenci primátora hl. m. Prahy. Vystoupila šansoniérka Sylvie Krobová, moderoval Martin Churavý.

Záštitu udělili:

MUDr. ZDENĚK HŘIB, primátor hlavního města Prahy;
Mgr. MILUŠE HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR;
JUDr. KATEŘINA ŠIMÁČKOVÁ. Ph.D., soudkyně Ústavního soudu ČR

Partneři:
Deník N, Český rozhlas Radiožurnál, Radio 1, Magistrát hl. m. Prahy, Senát PČR, ČSOB, Rückl, Mountfield, Subterra, COPY GENERAL, České zastoupení Volvo a Auto Průhonice a Minet elektro.

Poděkování na Ceně Olgy Havlové obdrželi:

ZA FINANČNÍ PODPORU

 • Libuše a Petr Hutlovi za dlouhodobou finanční podporu projektů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 • Henkel ČR, spol. s r. o., za víceletou podporu vzdělávacích projektů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a velkorysou pomoc seniorům během koronavirové krize
 • Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., za velkorysé finanční dary na podporu paliativní péče, pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou a iniciování Fondu podpory seniorů během koronavirové krize
 • JUDr. Marcela Vilímková za dlouhodobou finanční podporu projektů VDV cestou Adventních koncertů dobré vůle pořádaných Advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík


ZA ÚČINNOU SPOLUPRÁCI

 • Lea Surovcová, redaktorka České televize, za účinnou spolupráci v rámci propagace sbírek VDV
 • Kapela Zrní za projekt Havlovy děti Havlovi; výtěžek věnovala na podporu vzdělání znevýhodněných studentů
 • Rotary Club Prague International za pořádání charitativních závodů dračích lodí a podporu dětí s dětskou mozkovou obrnou prostřednictvím VDV
 • Jana Fráňová, dlouholetá běžkyně dobré vůle, za významnou podporu prvního ročníku Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové


ZA VYNIKAJÍCÍ REALIZACI PROJEKTU

 • Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, za propagaci osobnosti Václava Havla a podílení se na šíření odkazu Olgy Havlové při pořádání diskusních pořadů v knihovně ve spolupráci s VDV
 • Kavárna Bílá vrána za provoz sociálního podniku, který zaměstnává lidi s mentálním postižením
 • Jakub Čihák, ředitel organizace R-Mosty, z.s., za dlouholetou pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením
 • Daniel Hůle, analytik problematiky dluhů organizace Člověk v tísni, za dlouhodobé a systematické věnování se problematice exekucí a zastávání se lidí, kteří se nacházejí v dluhové pasti
 • Mgr. Pavla Matyášová, ředitelka Společnosti pro ranou péči, z. s. pobočky Olomouc, za poskytování odborných služeb, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením.

Média

Fotogalerie

Fotografie od Zdeňka Chrapka
Fotografie od Alexandry Hannibalové

Video z předávání cen od Olivera Beaujarda

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: