Cena Olgy Havlové 2016

Nositelem Ceny Olgy Havlové 2016 se stal umělecký fotograf Václav Fanta z Prahy. Přestože před mnoha lety přišel o zrak, dodává Václav Fanta životní optimismus a všestranně pomáhá lidem se stejným postižením.

Cenu Olgy Havlové udělil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v prostorách Výstavní síně Mánes. V kulturní části večera vystoupil studentský pěvecký sbor Besharmonie pod vedením sbormistrů Libora Sládka a Filipa Beneše. Slavnost moderovala Eva Holubová. Při této příležitosti nadace také poděkovala svým významným dárcům a partnerům a ocenila vynikající projekty neziskových organizací.

Oceněný Václav Fanta spoluzakládal Katolickou nadaci pro nevidomé, založil pěvecký sbor nevidomých Vokál a spolupracuje s agenturou R MEDIA při tvorbě charitativních kalendářů. Jeho hmatová hra pro nevidomé Qardo je známá i daleko za hranicemi naší země. Václav Fanta si ve svém lidsky bohatém životě vyplnil mnohé sny a, jak sám říká, radost nachází i v obyčejných maličkostech. Ostatním lidem vzkazuje: „Přál bych lidem to štěstí, aby měli vyrovnanou duši, aby se nehonili za majetky a nedosažitelnými věcmi.“

Porota Ceny Olgy Havlové v dvaadvacátém roce udílení Ceny Olgy Havlové stála před nelehkým úkolem – vybrat držitele Ceny z celkem 22 kandidátů. Mimořádně se rozhodla udělit dvě zvláštní ocenění in memoriam - nominovaným Lucii BittalovéJitce Štambachové.

Poděkování na Ceně Olgy Havlové obdrželi:

ZA VÝZNAMNOU FINANČNÍ PODPORU

 • MARSH s. r. o., zastoupená Ing. Luďkem Menšíkem – za každoroční příspěvek již od r. 2003 na program Senior cestou Adventních koncertů dobré vůle pořádaných Advokátní kanceláří KŠB
 • MEGABOOKS CZ s. r. o., zastoupená Alexandrem Kadavým – za štědré dary na programy VDV
 • prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. – za dlouholeté dárcovství a aktivní podíl na realizaci projektů nadace  
 • Ing. Helena Kryštůfková – za téměř 15letou finanční podporu projektům VDV

ZA ÚČINNOU SPOLUPRÁCI

 • CZECH PHOTO o. p. s., zastoupená Veronikou Souralovou – za realizaci Ceny VDV nazvané Můj život s handicapem
 • Prague International Marathon spol. s.r.o. a Carlo Capalbo – za šestileté partnerství v rámci závodů Run Czech – poděkování převzal Pavel Kaidl 
 • PaedDr. Vladimíra Rattayová – za spolupráci na projektu Fond vzdělání
 • Ondřej Němec, fotograf – za pomoc při realizaci výstavy fotografií o paní Olze a rozšíření fotografického archivu VDV 

ZA VYNIKAJÍCÍ REALIZACI PROJEKTU

 • MUDr. Vladimír Svozil, Sanatorium EDEL s. r. o. – za realizaci preventivních programů pro děti s astmatem    
 • Petr Hejl, DiS., Diakonie ČCE, středisko Betlém    – za pomoc osobám s těžkým tělesným postižením
 • Bc. Olga Medlínová, DiS., z Oblastní charity Strakonice – za pomoc seniorům
 • Mgr. Marcela Holeňová z o. p. s. Dlaň životu – za dlouholetou podporu těhotných žen v tísni

Média

Fotografie z COH 2016, autor Ondřej Mareček

Fotografie z COH 2016, autor Zdeněk Chrapek

Reportáž v České televizi

Článek na webu Českého rozhlasu

Článek na deník.cz

 

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: