Cena Olgy Havlové 2009

Cenu Olgy Havlové za rok 2009 obdržela Jana Hejzlarová.

Udělení Ceny Olgy Havlové se konalo 25. května 2009 v Českém muzeu hudby za přítomnosti Livie Klausové, manželky prezidenta republiky, Václava Havla, členů správní rady a partnerů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

Patnáctou Cenu Olgy Havlové obdržela Jana Hejzlarová, která navzdory své dlouhodobé vážné nemoci již deset let pomáhá Domovu sv. Karla Boromejského v Praze. Paní Jana pracovala celý život ve zdravotnictví a pomáhat druhým dle svých schopností chtěla i poté, co už odešla do starobního důchodu. Když se v roce 1998 obnovoval Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích, v uprázdněném prostoru vybudovala Denní stacionář pro seniory. Jana Hejzlarová  se dodnes věnuje ergoterapii, při ní jsou pacienti aktivováni pracovní činností přiměřenou jejich zdravotnímu stavu. 

Poděkování obdrželi

Za významnou finanční podporu

 • Marie a Václav Frybovi důchodci z Klatov – dlouhá léta věrní dárci nadace. Paní Marie před několika lety zemřela,  pan Václav přispívá dál.
 • Mgr. Ing. Martin Krejčí – advokát z Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která 15 let pořádá benefiční koncerty dobré vůle ve prospěch našich programů Senior a Nová rodina.
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za 10 let bezplatného pronájmu zelené linky.
 • Prof. Ing. Tomáš Roubíček, Dr.Sc. – léta patří k podporovatelům nadace. 

Za účinnou spolupráci

 • Mgr. Dalibor Dostál – Deník 
 • Ing. Václav Kasík – Český rozhlas 
 • Dagmar Kuncová - NEWTON Media, a.s. 
 • Mgr. Marie Kysilková – 100+1 
 • Ivan Lukáš – Česká televize

Za vynikající realizaci projektu

 • Elpida plus, o. p. s. Praha, která pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. 
 • Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang za 5 let trvající spolupráci s českými lékaři při řešení obtížných případů asthma bronchiale u dětí ze severních Čech ve Vysokohorské klinice v Davosu. 
 • Český západ, o. s., Dobrá Voda u Toužimi za projekt zplnomocňování romské komunity v Dobré Vodě a okolí. 
 • Útočiště, o. s.  Sokolov, které poskytuje sociální služby lidem  propuštěným z výkonu trestu, odnětí svobody nebo vazby, lidem ohroženým závislostmi nebo závislým na návykových látkách.
 • Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, který připravuje a podporuje projekty pomáhající spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života.

 

 

Foto © Zdeněk Chrapek

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: