Fond podpory bydlení

Pilotní projekt nazvaný Fond podpory bydlení (FPB) realizuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy od dubna 2020. Účelem fondu je poskytovat za předem daných podmínek příspěvky lidem z nízkopříjmových domácností, kteří jsou, nebo se v brzké době stanou nájemci v bytech na území hlavního města Prahy a využívají podpory sociálních služeb či sociální práce některé z níže uvedených spolupracujících organizací.

Podpora slouží k překonání akutní krize spojené s rizikem ztráty bydlení a prokazatelně přispívá k prevenci vzniku bytové nouze, resp. k jejímu řešení. 

Inspirací pro zřízení FPB byl Krizový fond Rapid Re-housing ustavený Platformou pro sociální bydlení ve spolupráci s organizací IQ Roma servis v říjnu 2017. FPB byl původně navržen jako podpora pro nájemce tzv. humanitárních bytů hlavního města Prahy. Později se zaměření fondu rozšířilo na nájemce městských bytů v Praze, kteří využívají podporu sociálních pracovníků. 

Pomoc z FPB slouží jako poslední možnost po využití všech standardních nástrojů (dávky, příspěvky, …) či komunitních zdrojů (sbírky, dary, pomoc nábytkové banky, …). Může být poskytnuta, pokud nastane akutní krize (nedostatek finančních zdrojů) v následujících situacích: 

 • při nastěhování do nájemního bydlení (např. připojení elektroměru, stěhování, vybavení, úhrada kauce, úhrada prvního nájemného apod.) 
 • pro udržení si nájemního bydlení a předcházení ztrátě bydlení v mimořádných životních situacích jako např. úmrtí v rodině, nemoc, ztráta zaměstnání, náhlý výpadek či citelné zpoždění dávek aj. (např. dorovnání nedoplatků na nájemném a službách, či úhrada nákladů na bydlení)

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku předkládá se souhlasem zástupce domácnosti pracovník zapojené organizace, který s danou domácností řeší obtížnou situaci. Organizace zapojené do FPB: 

 • Armáda spásy 
 • Maltézská pomoc 
 • Naděje 
 • Člověk v tísni 
 • K srdci klíč 
 • Arcidiecézní charita Praha 
 • Cestou necestou 
 • Neposeda 
 • Progressive 
 • Společnou cestou 
 • SOS Kompas (SOS dětské vesničky) 
 • Jako doma 
 • Asistence, o.p.s. 

 
Koordinátorka projektu:

Monika Šabatková 
Tel.: 224 217 083 
Email: sabatkova@vdv.cz 

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: