Fond pomoci potřebným během epidemie

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil 19. října 2020 nové mimořádné grantové řízení Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru. Cílem programu je podpořit nestátní neziskové organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti a poskytující sociální služby určené pro seniory, dlouhodobě nemocné, osoby se zdravotním postižením a lidi ohrožené sociálním vyloučením.

Fond je určen primárně na pomoc při úhradě mimořádných výdajů, nikoliv na běžný provoz organizací.

VDV vložil do fondu částku 4,5 milionu korun a zároveň na tyto účely mohou přispívat jednotlivci a firmy na naši sbírku zde. Dne 18. 11. 2020 do fondu přispěla společnost Generali Investments CEE částkou 300 000 korun.

Ke dni 22. 12. 2020 bylo ve Fondu pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru 5 012 578 korun, z toho pomoc šla celkem 110 neziskovým organizacím ve výši 4 425 708 korun.

O příspěvek z programu bylo možné žádat od 19. října do 15. 12. 2020. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny na programy Senior 2021 a Paliativní péče 2021.

Program podporuje zejména

  • úhradu mzdových nákladů pracovníků na DPP/DPČ potřebných pro rozšíření kapacit organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti
  • nákup pomůcek nezbytných pro krizový provoz sociálních služeb (např. ochranné a dezinfekční prostředky, IT technika)
  • příspěvek na zvýšené výdaje na dopravu (zejména na jednorázové předplacené tankovací karty)

Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat nestátní neziskové organizace s registrovanou sociální službou a následující právní formou

  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • spolky a pobočné spolky
  • evidované církevní právnické osoby

Další informace

Koordinátorky projektu

Hana Laksarová
Tel: 737 137 735
Email: laksarova@vdv.cz 

Soňa Brišová
Tel.: 224 217 083, 774 133 504
Email: vdv@vdv.cz

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: