Fond podpory sociálních služeb během pandemie

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil 29. listopadu 2021 nové mimořádné grantové řízení Fond podpory sociálních služeb během pandemie. Cílem programu bylo podpořit nestátní neziskové organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti a poskytující sociální služby při úhradě mimořádných nákladů spojených s testováním klientů.

Příspěvek z programu ve zrychleném grantovém řízení získalo 40 organizací v celkové výši 1 143 424 korun. O příspěvek již není možné žádat, finanční prostředky z fondu byly vyčerpány.
 

Program podpořil zejména

nákup pomůcek nezbytných pro testování klientů (např. testy či ochranné a dezinfekční prostředky) v azylových domech, ubytovnách, denních centrech apod.
 

Žádosti o příspěvek z programu mohly podávat nestátní neziskové organizace s registrovanou sociální službou a následující právní formou 

obecně prospěšné společnosti
ústavy
spolky a pobočné spolky
evidované církevní právnické osoby
 

Další informace

Koordinátorky projektu

Hana Laksarová
Tel.: 737 137 735
​Email: laksarova@vdv.cz 

Soňa Brišová
Tel.: 774 133 504
Email: vdv@vdv.cz

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: