Fond podpory bydlení

Pilotní projekt nazvaný Fond podpory bydlení (FPB) realizoval Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy od dubna 2020 do září 2022. Účelem fondu bylo poskytovat za předem daných podmínek příspěvky lidem na území hlavního města Prahy z nízkopříjmových domácností, aby překonali akutní krizi spojené s rizikem ztráty bydlení.

Na Fond podpory bydlení navazuje nově vzniklý Sociální nadační fond Praha.

Inspirací pro zřízení FPB byl Krizový fond Rapid Re-housing ustavený Platformou pro sociální bydlení ve spolupráci s organizací IQ Roma servis v říjnu 2017. FPB byl původně navržen jako podpora pro nájemce tzv. humanitárních bytů hlavního města Prahy. Později se zaměření fondu rozšířilo na nájemce městských bytů v Praze, kteří využívají podporu sociálních pracovníků. 

Pomoc z FPB sloužila jako poslední možnost po využití všech standardních nástrojů (dávky, příspěvky, …) či komunitních zdrojů (sbírky, dary, pomoc nábytkové banky, …). Mohla být poskytnuta, pokud nastala akutní krize (nedostatek finančních zdrojů) v následujících situacích: 

 • při nastěhování do nájemního bydlení (např. připojení elektroměru, stěhování, vybavení, úhrada kauce, úhrada prvního nájemného apod.) 
 • pro udržení si nájemního bydlení a předcházení ztrátě bydlení v mimořádných životních situacích jako např. úmrtí v rodině, nemoc, ztráta zaměstnání, náhlý výpadek či citelné zpoždění dávek aj. (např. dorovnání nedoplatků na nájemném a službách, či úhrada nákladů na bydlení)

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku se předkládala se souhlasem zástupce domácnosti pracovník zapojené organizace, který s danou domácností řešil obtížnou situaci. Organizace zapojené do FPB: 

 • Armáda spásy 
 • Maltézská pomoc 
 • Naděje 
 • Člověk v tísni 
 • K srdci klíč 
 • Arcidiecézní charita Praha 
 • Cestou necestou 
 • Neposeda 
 • Progressive 
 • Společnou cestou 
 • SOS Kompas (SOS dětské vesničky) 
 • Jako doma - Homelike, o.p.s.
 • Asistence, o.p.s. 
 • Fokus Praha, z.ú.
 • Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú.
 • BONA, o.p.s.
 • Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze
 • Centrum sociálních služeb Praha 
 • RUBIKON Centrum, z.ú.

 

Projekt byl realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 

 
Koordinátorka projektu:

Monika Šabatková
Tel.: 224 216 883
Email: sabatkova@vdv.cz 

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: