Tiskové zprávy

Za třicet let stipendijní program podpořil více než tisíc studentů

Stipendijní program Fond vzdělání, který je zaměřený na odstraňování překážek v přístupu ke vzdělání, letos slaví 30 let. Společný program Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a ČSOB poskytuje studijní stipendia mladým lidem se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním. Od vzniku programu v roce 1995 získalo finanční podporu při studiu na střední nebo vysoké škole v České republice 1 339 studentek a studentů (709 pravidelnou stipendijní podporu, 630 jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu) v celkové částce více než 42 miliony korun.

Celá tisková zpráva (docx, 219.7 KB)

Hlasování o držiteli Ceny veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové letos již po třicáté udělí Cenu Olgy Havlové a po osmé také Cenu veřejnosti. Ocenění získají osobnosti, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají druhým a jsou inspirací pro ostatní. Laureáta Ceny Olgy Havlové vybírá porota pověřená správní radou nadace, naopak držitel Ceny veřejnosti vzejde z online hlasování. Medailonky nominovaných, kterým lze až do 10. května poslat hlas, jsou zveřejněny na stránkách www.cenaolgyhavlove.cz

Celá tisková zpráva (doc, 211.0 KB)

Připomínkové akce k prvnímu výročí odchodu Dany Němcové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) a spolek Lastavica připravují dvě akce, kterými si připomeneme první výročí odchodu Dany Němcové. Na Senovážném náměstí v Praze, kde se nachází sídlo nadace, bude 11. dubna v 16 hodin odhalena pamětní deska u stromu, který ponese jméno Dany Němcové. K účastníkům promluví předseda správní rady VDV Vojtěch Sedláček, starostka městské části Prahy 1 Terezie Radoměřská, římskokatolický kněz a pedagog Ladislav Heryán a ředitelka spolku Slovo 21 Jelena Silajdžič. Pietní setkání hudebně doprovodí Chlapecký pěvecký sbor Bruncvík z Prahy 1. Setkání se zúčastní přátelé a členové rodiny Dany Němcové i zástupci bývalých jugoslávských běženců ze spolku Lastavica. V 17 hodin bude následovat promítání dokumentu „Věčný úsměv Dany Němcové“, které se bude konat v klubu Lastavica.    

Celá tisková zpráva (doc, 222.0 KB)

Pomoc obětem válečného konfliktu na Ukrajině, zejména dětem je stále potřebná

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové si připomíná druhé výročí války na Ukrajině a pokračuje ve veřejné sbírce na psychologickou pomoc ukrajinským dětem zasaženým válkou. Nadace ji vyhlásila v souvislosti s konáním druhého ročníku Parlamentního summitu Krymské platformy, který v říjnu 2023 hostila v Praze předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová. Doposud získané finanční prostředky obdržely česká organizace Amiga a ukrajinská Save Ukrajina, které díky nim mohou poskytnout pomoc až několik desítkám ukrajinských dětí.

 

Celá tisková zpráva (docx, 188.0 KB)

Veřejnost již po třicáté může nominovat osobnosti s handicapem na Cenu Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) letos udělí výroční třicátou Cenu Olgy Havlové. Prestižní ocenění získá osobnost, která navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhá druhým. Kandidáty pro letošní ročník může veřejnost nominovat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.cenaolgyhavlove.cz od 1. února do 1. dubna 2024. Slavnostní vyhlášení ceny se uskuteční 27. května v Praze.   

Celá tisková zpráva (doc, 205.0 KB)
(doc, 205.0 KB)

Pietní setkání Svíčka za Olgu Havlovou

Poslední lednovou sobotu uplyne 28 let od odchodu zakladatelky Výboru dobré vůle — Nadace Olgy Havlové (VDV). Pietní setkání u rodinné hrobky Havlových na Vinohradském hřbitově se symbolickým zapálením svíčky za paní Olgu se uskuteční v pátek 26. ledna od 14 hodin. Odkaz Olgy Havlové připomenou předseda správní rady nadace Vojtěch Sedláček a její ředitelka Monika Granja, kázání přednese farář Miroslav Erdinger. Vzpomínkovou akci hudebně doprovodí studentský pěvecký sbor Besharmonie. 

Celá tisková zpráva (docx, 188.1 KB)

Člověk bez domova potřebuje nejdřív střechu a pomocnou ruku

Společný projekt Vojtěcha Sedláčka a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) Nejdřív střecha vychází z ověřené skutečnosti, že již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Umožní jim dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim dovolí se znovu nadechnout a pomůže jim při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání.

Celá tisková zpráva (docx, 187.5 KB)
(docx, 187.5 KB)

Bratislava bude mít svůj Strom Olgy Havlové

Šestý Strom Olgy Havlové za hranicemi České republiky a zároveň první strom v zahraniční v roce nedožitých 90. narozenin Olgy Havlové bude na její počest vysazený v hlavním městě Slovenska. Bratislava se tak připojí k celoroční kampani Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) Olga je tu s námi. Slavnostní akt se uskuteční v pátek 8. prosince od 11 hodin v Parku M. Čulena za účasti Norberta Kurilla, poradce prezidentky SR pro životní prostředí, energetiku, změnu klimatu a podnikatelské prostředí. 

Celá tisková zpráva (docx, 187.6 KB)

Na Benefičním koncertu dobré vůle vystoupí Barocco sempre giovane s hobojistou Vilémem Veverkou a Pueri gaudentes

V neděli 12. listopadu se uskuteční tradiční Benefiční koncert dobré vůle pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové (VDV). V koncertní síni kostela sv. Šimona a Judy na Starém Městě vystoupí a výjimečný hudební zážitek nabídne tento rok komorní soubor Barocco sempre giovane s předním českým hobojistou Vilémem Veverkou a chlapecký sbor Pueri gaudentes. Již po osmadvacáté pořádá benefiční koncert pro VDV advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Výtěžek ze vstupného použije nadace na jeden z projektů, které si návštěvníci koncertu zvolí. Pokud sami nerozhodnou jinak, výnos koncertu půjde ve prospěch projektu Senior.

Celá tisková zpráva (doc, 198.5 KB)

Prezidentský pár Eva a Petr Pavlovi slavnostně vysadí Strom Olgy Havlové na Pražském hradě

Poslední 90. Strom Olgy Havlové k nedožitým 90. narozeninám Olgy Havlové bude 10. listopadu ve 14:00 hodin vysazen v Jelením příkopě na Pražském hradě. Pražský hrad se tímto slavnostním aktem připojí ke kampani Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) s názvem Olga je tu s námi. K účastníkům vzpomínkové akce promluví prezident republiky Petr Pavel, ředitelka VDV Monika Granja a blízká přítelkyně paní Olgy Anna Freimanová. Pomyslnou hymnu vzpomínkového roku Píseň pro Olgu zazpívá její autorka Aneta Langerová v doprovodu Jakuba Zitka a Maranatha Gospel Choir.

Celá tisková zpráva (docx, 187.9 KB)
(docx, 187.9 KB)

Strom Olgy Havlové v Novém Hrozenkově

V pořadí již čtvrtý Strom Olgy Havlové v letošním roce bude v den státního svátku 28. října v 10:00 hodin vysazen před budovou Charity Nový Hrozenkov. Malebná valašská obec se tímto aktem připojí ke kampani Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) s názvem Olga je tu s námi a připomene si nedožité 90. narozeniny zakladatelky nadace paní Olgy. Odpoledne ve 14 hodin se uskuteční slavnostní setkání u Stromu Olgy Havlové v Pržně.

Celá tisková zpráva (docx, 191.2 KB)

Bezmála tři čtvrtě milionu korun půjde na psychologickou pomoc válkou poznamenaným ukrajinským dětem

23. října 2023 – Přes 700 tisíc korun půjde na psychologickou pomoc dětem z Ukrajiny. Veřejná sbírka byla za tím účelem vyhlášena počátkem letošního října v souvislosti s konáním druhého ročníku Parlamentního summitu Krymské platformy. Ten zítra hostí v Praze předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Sbírka konaná pod hlavičkou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové má za cíl vybrat finanční prostředky na psychologickou pomoc ukrajinským dětem pobývajícím na území České republiky a na jejich podporu po návratu zpět do vlasti z neoprávněného zadržování v Rusku.

Celá tisková zpráva (docx, 20.4 KB)

Fond vzdělání přispívá 88 znevýhodněným studentům

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s ČSOB již 28 let poskytuje studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Pravidelnou finanční podporu letos nově získalo 16 nadaných studentů středních a vysokých škol. V tomto školním roce tak stipendium z Fondu vzdělání pobírá celkem 88 mladých lidí se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů.

 

Celá tisková zpráva (docx, 194.8 KB)

Nová sbírka na psychologickou pomoc válkou poznamenaným dětem z Ukrajiny

Nová sbírka na psychologickou pomoc ukrajinským dětem byla vyhlášená v souvislosti s konáním druhého ročníku Parlamentního summitu Krymské platformy. Ten v úterý 24. října hostí v Praze předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Sbírka se koná pod hlavičkou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) a má za cíl vybrat finanční prostředky na psychologickou pomoc dětem z Ukrajiny pobývajícím na území České republiky a na podporu ukrajinských dětí, které byly neoprávněně zadržované na území Ruské federace, po jejich návratu zpět do vlasti.

Celá tisková zpráva (docx, 19.8 KB)
(docx, 19.8 KB)

Využijte možnosti, kterou přináší Měsíc dobročinné závěti! Od 13. září do 13. října získají dárci a dárkyně zpět notářský poplatek za sepsání testamentu!

Koalice Za snadné dárcovství, jejíž součástí je také Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV), za finančního přispění Nadace Via u příležitosti Mezinárodního dne závětí 13. září vyhlašuje každoročně Měsíc dobročinné závěti. V období od 13. září do 13. října 2023 dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm.

Celá tisková zpráva (doc, 245.5 KB)

Měsíc dobročinné závěti od 13. září do 13. října: Dárci a dárkyně získají zpět notářský poplatek za sepsání poslední vůle!

Koalice Za snadné dárcovství, jejíž součástí je i Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí vyhlašuje každoročně Měsíc dobročinné závěti. V období od 13. září do 13. října 2023 dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm. Věnovat lze peníze, nemovitosti, cenné papíry… jakýkoliv, i malý dar se počítá.

Celá tisková zpráva (doc, 203.5 KB)

Téměř 500 závodníků podpoří rodiny v tísni na 5. ročníku Běhu dobré vůle

Dnes v 18 hodin odstartuje v oboře Hvězda již 5. ročník Běhu dobré vůle na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci. Celý výtěžek ze startovného, který před zahájením akce činí více než 500 tisíc korun, podpoří rodiny samoživitelů, rodiny, které přišly o střechu nad hlavou, nebo rodiny pečující o zdravotně znevýhodněné děti. Na start závodu, jehož organizátorem je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se postaví téměř 500 běžců.

Celá tisková zpráva (doc, 201.5 KB)

Strom Olgy Havlové v Teplicích

V Zámeckém parku v Teplicích bude 10. září slavnostně představen další Strom Olgy Havlové, který bude později zasazen v areálu Společnosti pro komplexní péči o zdravotně postižené Arkadie. Teplice se tak výsadbou břízy připojí k celoroční kampani Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) s názvem Olga je tu s námi a připomenou si nedožité 90. narozeniny zakladatelky nadace paní Olgy.

Celá tisková zpráva (docx, 189.7 KB)
(docx, 189.5 KB)

Běh dobré vůle popáté pomůže rodinám v tísni

V úterý 12. září odstartuje v oboře Hvězda Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci. Celý výtěžek ze startovného charitativního závodu, jehož pořadatelem je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, podpoří rodiny samoživitelů, rodiny, které přišly o střechu nad hlavou, nebo rodiny pečující o zdravotně znevýhodněné děti.  

Celá tisková zpráva (doc, 207.0 KB)
(doc, 207.0 KB)

Běh dobré vůle popáté pomůže rodinám v tísni

V úterý 12. září odstartuje v oboře Hvězda Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci. Celý výtěžek ze startovného charitativního závodu, jehož pořadatelem je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, podpoří rodiny samoživitelů, rodiny, které přišly o střechu nad hlavou, nebo rodiny pečující o zdravotně znevýhodněné děti.  

Celá tisková zpráva (doc, 203.5 KB)
(doc, 203.5 KB)

Cenu Olgy Havlové získal Filip Pšenčík, architekt, asistent soběstačnosti, sportovec a nadšený cestovatel

Cenu Olgy Havlové udělovanou Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové převzal 29. května 2023 v západní dvoraně Historické budovy Národního muzea v Praze Filip Pšenčík. Laureát ocenění získal za své úsilí pomáhat budovat bezbariérové bydlení lidem se zdravotním handicapem. Nositelem Ceny veřejnosti se stal Heřman Volf. Laureát Ceny Olgy Havlové obdržel bronzovou plastiku „Povzbuzení“ od sochaře Olbrama Zoubka, kterou mu během slavnostního večera předali Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Vojtěch Sedláček, předseda správní rady, a biskup Václav Malý, člen správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.  

Celá tisková zpráva (doc, 204.0 KB)
(doc, 204.0 KB)

Hlasování o držiteli Ceny veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové letos již po devětadvacáté udělí Cenu Olgy Havlové a posedmé také Cenu veřejnosti. Ocenění získají osobnosti, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají druhým a jsou inspirací pro ostatní. Laureáta Ceny Olgy Havlové vybírá porota pověřená správní radou nadace, naopak držitel Ceny veřejnosti vzejde z online hlasování. Kandidáti, kterým lze až do 15. května poslat hlas, jsou zveřejněni na stránkách www.cenaolgyhavlove.cz  

Celá tisková zpráva (doc, 215.0 KB)
(doc, 215.0 KB)

Strom Olgy Havlové v Ostravě

V Komenského sadech v Ostravě bude 19. dubna v 11:00 hodin vysazen Strom Olgy Havlové. Statutární město Ostrava, za jehož podpory se vzpomínková akce koná, se tak jako třetí v pořadí připojí k celoroční kampani Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) s názvem Olga je tu s námi a připomene si nedožité 90. narozeniny zakladatelky nadace paní Olgy.

 

Celá tisková zpráva (docx, 191.8 KB)

Fond vzdělání přispívá 82 znevýhodněným studentům

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s ČSOB již 28 let poskytuje studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Pravidelnou finanční podporu letos nově získalo šest nadaných studentů středních a vysokých škol. V tomto školním roce tak stipendium z Fondu vzdělání pobírá celkem 82 mladých lidí se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů.

Celá tisková zpráva (docx, 198.3 KB)
(docx, 198.3 KB)

Strom Olgy Havlové v Trutnově

V centru Trutnova, blízko kterého se nachází milovaný Hrádeček manželů Václava a Olgy Havlových, bude
5. dubna vysazen Strom Olgy Havlové, respektive celé stromořadí. Město Trutnov si tak připomene nedožité 90. narozeniny Olgy Havlové a připojí se k celoroční kampani Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) Olga je tu s námi. 

Celá tisková zpráva (docx, 190.9 KB)
(docx, 190.9 KB)

Strom Olgy Havlové na Senovážném náměstí v Praze

Na Senovážném náměstí v Praze, kde se nachází sídlo Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV), bude 22. března ve 14:30 hodin odhalena pamětní deska u Stromu Olgy Havlové. Půjde o první z pěti stromů, které budou nově vysazeny či pojmenovány po zakladatelce nadace v roce oslav jejích nedožitých 90. narozenin.

 

Celá tisková zpráva (docx, 190.3 KB)
(docx, 190.3 KB)

Benefiční koncert k uctění památky Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové společně se spolkem SILOU HLASU a Alfredem Strejčkem pořádá dne 14. března 2023 slavnostní benefiční koncert u příležitosti nedožitých 90. narozenin Olgy Havlové. Vystoupí Aneta Langerová za doprovodu klavíristy Jakuba Zitka a Maranatha Gospel Choir, Václav Hudeček, Ondřej Vetchý, Alfred Strejček a soubor Barocco sempre giovane. Výtěžek z koncertu bude věnován na pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním. 

Celá tisková zpráva (doc, 203.0 KB)
(doc, 335.5 KB)

Veřejnost může nominovat osobnosti s handicapem na Cenu Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) letos již po devětadvacáté udělí Cenu Olgy Havlové. Prestižní ocenění získá osobnost, která navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhá druhým. Kandidáty pro letošní ročník může veřejnost nominovat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.cenaolgyhavlove.cz do 11. dubna.   

Celá tisková zpráva (doc, 338.0 KB)

Výtěžek z adventního benefičního koncertu přesáhl 500 tisíc korun

V prosinci loňského roku se konal již 27. ročník benefičního koncertu pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, jehož pořadatelem byla advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Výtěžek z koncertu, který činil 531 686 korun, nadace věnuje na podporu sociálních služeb pro seniory a nevyléčitelně nemocné, na pravidelná stipendia pro znevýhodněné studenty a na pomoc lidem bez domova.  

Celá tisková zpráva (doc, 336.5 KB)

Fond vzdělání podporuje 84 znevýhodněných studentů

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s ČSOB již 28 let poskytuje studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Pravidelnou finanční pomoc v letošním školním roce nově získalo 13 nadaných studentů. Stipendium z Fondu vzdělání tak celkem pobírá 84 mladých lidí se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů. 

Celá tisková zpráva (docx, 195.9 KB)

Charitativní kalendář Nadace Olgy Havlové s fotografiemi od Bohdana Holomíčka

U příležitosti 90. výročí narození zakladatelky nadace vydává Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nástěnný kalendář na příští rok. Autorem fotografií, na nichž je zachycena Olga Havlová při nevšedních momentech každodenního života, je fotograf Bohdan Holomíček. Charitativní kalendář bude k dostání v kanceláři Výboru dobré vůle a na slavnostním křtu, který se uskuteční v Knihovně Václava Havla v pondělí 31. října v 19 hodin. Role kmotrů přijali Karel Schwarzenberg a Anna Freimanová. Díky finančním příspěvkům za kalendář pomůže Nadace Olgy Havlové znevýhodněným lidem s úhradou kompenzačních a zdravotních pomůcek.     

Celá tisková zpráva (doc, 336.5 KB)

Startuje středoškolská výzva Daruj srdce

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové již potřetí vyhlašuje pro středoškolské studenty výzvu s názvem Daruj srdce. Jejím cílem je přiblížit mladým lidem neziskový sektor, nabídnout vhled do fungování organizací a představit možnosti, jak pomáhat potřebným. Týmy ze středních škol z celé České republiky mohou ze svého okolí vybrat jakoukoli neziskovou organizaci, kterou chtějí podpořit, vymyslet projekt na pomoc druhým a přihlásit se do soutěže. Celkem 10 týmů získá pro neziskovou organizaci finanční podporu z nadace.   

Celá tisková zpráva (doc, 336.0 KB)

Přes 400 závodníků podpoří rodiny v tísni na 4. ročníku Běhu dobré vůle

Dnes v 18 hodin odstartuje v oboře Hvězda již 4. ročník Běhu dobré vůle na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci. Celý výtěžek ze startovného, který před zahájením akce činí téměř 200 tisíc korun, podpoří rodiny samoživitelů, rodiny, které přišly o střechu nad hlavou, nebo rodiny pečující o zdravotně znevýhodněné děti. Na start závodu, jehož organizátorem je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se postaví přes 400 běžců. 

Celá tisková zpráva (doc, 334.0 KB)

Startuje Měsíc dobročinné závěti! Od 13. září do 12. října získají dárci a dárkyně zpět notářský poplatek za sepsání testamentu!

Koalice Za snadné dárcovství, součástí které je také Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, za finančního přispění Nadace Via u příležitosti Mezinárodního dne závětí 13. září vyhlašuje každoročně Měsíc dobročinné závěti. V období od 13. září do 12. října 2022 dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm.

Celá tisková zpráva (doc, 374.5 KB)
(doc, 374.5 KB)

Běh dobré vůle počtvrté pomůže rodinám v tísni

V úterý 13. září odstartuje v oboře Hvězda Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci. Celý výtěžek ze startovného charitativního závodu, jehož pořadatelem je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, podpoří rodiny samoživitelů, rodiny, které přišly o střechu nad hlavou, nebo rodiny pečující o zdravotně znevýhodněné děti.  

Celá tisková zpráva (doc, 337.5 KB)

Cenu Olgy Havlové získala Dita Horochovská, zakladatelka projektu SILOU HLASU

Cenu Olgy Havlové udělovanou Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové převzala 23. května 2022 Dita Horochovská. Laureátka ocenění získala za pomoc lidem s omezenou schopností pohybu, kterým předává své zkušenosti s ovládáním počítače prostřednictvím hlasu. Laureátka jako první začala technologie využívat, podílela se na vývoji a stala se jejich každodenní uživatelkou. Během slavnostního udílení v Praze byl oceněn i Martin Škurek, jenž získal Cenu veřejnosti. 

Celá tisková zpráva (doc, 206.5 KB)

Hlasování o držiteli Ceny veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové letos již po osmadvacáté udělí Cenu Olgy Havlové a pošesté také Cenu veřejnosti. Ocenění získají osobnosti, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají druhým a jsou inspirací pro ostatní. Laureáta Ceny Olgy Havlové vybírá porota pověřená správní radou nadace, naopak držitel Ceny veřejnosti vzejde z online hlasování. Kandidáti, kterým lze až do 15. května poslat hlas, jsou zveřejněni na stránkách www.cenaolgyhavlove.cz.  

Celá tisková zpráva (doc, 343.0 KB)

Fond vzdělání přispívá 74 znevýhodněným studentům

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s ČSOB již 27 let poskytuje studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Pravidelnou finanční podporu letos nově získalo 11 nadaných studentů středních a vysokých škol. V tomto školním roce tak stipendium z Fondu vzdělání pobírá celkem 74 mladých lidí se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů. 

Celá tisková zpráva (docx, 196.1 KB)

Nadace Olgy Havlové se zapojila do rozsáhlé pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) se po vpádu ruských vojsk na území Ukrajiny rozhodl neprodleně zapojit do pomoci osobám prchajícím před válkou. Kromě materiálních darů, které byly shromažďovány v prvních dnech konfliktu především díky štědrým dárcům, vyčlenila správní rada nadace prostředky na financování aktivit souvisejících s následnou péčí o uprchlíky z Ukrajiny. Zástupci VDV a Knihovny Václava Havla také společně vyzvali přední západní představitele k rozhodným krokům pro ukončení války na Ukrajině.  

Celá tisková zpráva (doc, 338.5 KB)

Knihovna Václava Havla a Nadace Olgy Havlové vyzývají západní představitele k rozhodným krokům pro ukončení války na Ukrajině

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Knihovna Václava Havla společně vyzvaly představitele světových mocností k zintenzivnění pomoci v zastavení ruské invaze na Ukrajině. V dopise adresovaném prezidentovi Spojených států amerických Joe Bidenovi, předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi, francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi,  britskému premiérovi Borisi Johnsonovi a německému kancléři Olafu Scholzovi obě organizace, jejichž posláním je propagovat a hájit odkaz Václava a Olgy Havlových, poukazují na vážnost situace na Ukrajině a nutný další zásah západních států. 

Celá tisková zpráva (docx, 257.6 KB)

Fond vzdělání podpoří také ukrajinské studenty

Stipendijní program Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a ČSOB pamatuje i na ukrajinské studenty. Banka letos na Fond vzdělání věnovala celkem 1,5 milionu korun. Spontánní navýšení o 500 tisíc korun je určeno na podporu studentů z Ukrajiny. Program již 27 let poskytuje studijní stipendia mladým lidem z dětských domovů, se zdravotním handicapem nebo ze sociálně znevýhodněných rodin.

Celá tisková zpráva (docx, 182.3 KB)

Veřejnost může nominovat osobnosti s handicapem na Cenu Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) letos již po osmadvacáté udělí Cenu Olgy Havlové. Prestižní ocenění získá osobnost, která navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhá druhým a je inspirací pro ostatní. Nominace kandidátů pro letošní ročník lze zasílat do 10. dubna prostřednictvím online formuláře na www.cenaolgyhavlove.cz.  

Celá tisková zpráva (doc, 338.0 KB)
(doc, 338.0 KB)

Nadace Olgy Havlové poděkuje sestřičkám a sanitářkám v nemocnicích

Na 1500 kosmetických balíčků věnuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) jako poděkování zdravotním sestřičkám a sanitářkám za jejich nasazení během pandemie. Kosmetiku v hodnotě 4 miliony korun věnovala společnost L´Oréal Paris. Nadace bude v příštích dnech kosmetiku rozvážet do tří desítek vybraných nemocnic.

Celá tisková zpráva (doc, 331.5 KB)

330 000 korun na testování klientů sociálních služeb

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové schválila první vlnu žádostí o příspěvek z nového programu Fond podpory sociálních služeb během pandemie. Mezi dvanáct neziskových organizací bude rozděleno celkem 331 650 korun.

Celá tisková zpráva (doc, 199.0 KB)
(doc, 199.0 KB)

Giving Tuesday: Přispějte Máťovi a Kubíkovi na pohybovou terapii

Pomozme během svátku dárcovství dvojčatům Matěji a Jakubovi získat pohybovou terapii poblíž jejich bydliště. Letos celosvětový svátek štědrosti Giving Tuesday připadá na 30. listopad a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) se jej účastní již pošesté.

Celá tisková zpráva (doc, 242.0 KB)

Na benefičním koncertu dobré vůle vystoupí smyčcový sextet Romana Patočky

V neděli 21. listopadu proběhne tradiční benefiční koncert pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové (VDV). V kostele sv. Šimona a Judy na Starém Městě vystoupí a výjimečný hudební zážitek nabídne tento rok smyčcový sextet pod vedením Romana Patočky. Již po šestadvacáté pořádá benefiční koncert pro VDV advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Výtěžek ze vstupného poputuje na pomoc seniorům, znevýhodněným studentům a dětem se zdravotním postižením.

Celá tisková zpráva (doc, 337.5 KB)

Fond vzdělání podporuje 74 znevýhodněných studentů

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) již 26 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu teď na podzim získalo nově dalších devět studentů středních a vysokých škol. Od letošního  září  tak stipendium z fondu pobírá celkem 74 mladých lidí se zdravotním handicapem, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin.   

Celá tisková zpráva (doc, 344.0 KB)
(docx, 195.3 KB)

Odešla paní doktorka Milena Černá

Se smutkem musíme oznámit, že odešla paní doktorka Milena Černá, dlouholetá ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) a později předsedkyně správní rady. Paní doktorka Černá velkým dílem přispěla k rozvoji charity i sociálních služeb u nás po sametové revoluci. 

Celá tisková zpráva (doc, 333.0 KB)

Přes 400 závodníků se postaví na start 3. ročníku Běhu dobré vůle na pomoc rodinám v nouzi

Na 400 registrovaných závodníků a téměř 200 tisíc korun ze startovného na pomoc rodinám v nouzi. Taková je bilance těsně před startem 3. ročníku Běhu dobré vůle, který pořádá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) dnes v 18 hodin v oboře Hvězda. Akci podporují významné osobnosti, například ultramaratonec Miloš Škorpil, oštěpařka Irena Gillarová nebo dvě laureátky Ceny Olgy Havlové Tereza Nagyová a Martina Půtová.

Celá tisková zpráva (doc, 350.0 KB)

Zájem Čechů o dar ze závěti roste – 13. září je Mezinárodním dnem závětí

Stále více Čechů nezapomíná sepsat poslední vůli. Jen za prvních šest měsíců tohoto roku u notářů sepsali téměř 13,5 tisíce závětí, což je dosud nejvíce za půl roku. Mezinárodní den závětí, který připadá na 13. září, lidem po celém světě připomene význam poslední vůle a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. 

Celá tisková zpráva (doc, 378.5 KB)

Pandemie tvrdě dopadla na přístup znevýhodněných studentů ke vzdělání

Pocit osamění, ztráta motivace ke studiu, velká míra stresu z přechodu na osobní samostudium, ale dokonce i pocit vyhoření. To jsou v kostce zátěžové situace, které pandemie COVID-19 a online výuka postavily před studenty vysokých a středních škol se zdravotním či sociálním znevýhodněním, jež podporuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) ve svých stipendijních programech. Ukazuje to průzkum VDV mezi stipendisty programů Fond vzdělání a Stipendia Nikoly Tesly, jehož výsledky nyní nadace představuje veřejnosti.

Celá tisková zpráva (doc, 322.5 KB)
průzkum Jak pandemie ovlivnila přístup ke vzdělání znevýhodněných studentů (pdf, 620.2 KB)

Nadace Olgy Havlové spouští druhý ročník projektu pro středoškoláky Daruj srdce

Jak zapojit mladé lidi do okolního dění? Jak jim přiblížit fungování neziskového sektoru a vtáhnout je do spoluutváření veřejného prostoru? Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) zahajuje 2. ročník projektu Daruj srdce. Studentské týmy ze středních škol z celé ČR mohou nyní ve svém okolí začít vybírat neziskovou organizaci a její projekt přihlásit do soutěže na webu www.darujsrdce.com. 

Celá tisková zpráva (doc, 331.5 KB)

Cenu Olgy Havlové získal hlavní koordinátor tříkrálové sbírky Marek Navrátil

Laureátem Ceny Olgy Havlové, kterou vyhlašuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV), se 14. června 2021 stal Marek Navrátil z Drahanovic na Olomoucku. Cenu získal za své rozsáhlé dobročinné aktivity, kterým se v neziskovém sektoru věnuje již 25 let, a to navzdory svému handicapu, jímž je vada růstu. Mezi širokou škálou působení letošního laureáta vyniká vedle dobrovolnictví či fundraisingu i dnes již tradiční tříkrálová sbírka. Během slavnostního udílení v Praze byla oceněna i Zuzana Nemčíková, psycholožka v organizaci Revenium, která získala Cenu veřejnosti.

Celá tisková zpráva (doc, 569.5 KB)
(doc, 570.0 KB)

Hlasujte pro kandidáty na Cenu veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové 2021

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) letos udělí již 27. Cenu Olgy Havlové a popáté i Cenu veřejnosti, která vzejde z online hlasování. Ocenění je určeno osobnosti, která navzdory svému zdravotnímu znevýhodnění pomáhá ostatním. Slavnostní předání cen se uskuteční 14. června v Praze, a to v souladu se všemi hygienickými opatřeními, která platí v době epidemie koronaviru. Kandidáti, kterým lze již nyní poslat hlas, jsou zveřejněni na stránkách www.cenaolgyhavlove.cz.

Celá tisková zpráva (doc, 218.0 KB)
(doc, 218.0 KB)

Do 10. dubna může veřejnost nominovat osobnosti s handicapem na Cenu Olgy Havlové

Ještě pět dní, tedy do soboty 10. dubna, jsou otevřené nominace na Cenu Olgy Havlové pro rok 2021. Prestižní ocenění získá osobnost, která přes svůj zdravotní handicap pomáhá druhým a inspiruje nás všechny. Tento rok udělí Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) cenu již po sedmadvacáté. Nominace je možné zasílat online – formulář je k dispozici na www.cenaolgyhavlove.cz.

Celá tisková zpráva (doc, 204.5 KB)

Nadace Olgy Havlové rozdělila 7,5 milionu korun na péči o seniory a nevyléčitelně nemocné

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové z grantových programů Paliativní péče a Senior schválila přidělení nadačních příspěvků 141 organizacím v celkové výši 7 498 710 korun. Z programu Senior půjde nadační příspěvek v celkové výši 3 547 250 korun 76 organizacím. Z programu Paliativní péče putuje podpora 65 organizacím v celkové výši 3 951 460 korun.

 

Celá tisková zpráva (doc, 200.5 KB)

Fond vzdělání podporuje téměř 100 znevýhodněných studentů

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) již 26 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu teď na jaře získalo nově dalších sedm studentů středních a vysokých škol. Od letošního března tak stipendium z fondu pobírá celkem 94 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin.  

Celá tisková zpráva (docx, 196.0 KB)

Veřejnost může nominovat osobnosti s handicapem na Cenu Olgy Havlové

Tento rok již po sedmadvacáté udělí Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) Cenu Olgy Havlové. Prestižní ocenění získá osobnost, která přes svůj zdravotní handicap pomáhá druhým. VDV otevřel online nominace pro letošní ročník a zasílat je lze až do 10. dubna. Kandidáta na udělení Ceny Olgy Havlové může navrhnout jednotlivec či organizace. Nominační formulář je k dispozici na www.cenaolgyhavlove.cz.

Celá tisková zpráva (doc, 205.5 KB)
(doc, 338.0 KB)

Nadace Olgy Havlové si připomíná 25 let od odchodu paní Olgy

Ve středu 27. ledna uplyne 25 let od úmrtí Olgy Havlové. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) dodnes naplňuje odkaz své zakladatelky a pomáhá dle přání paní Olgy tam, kde je nejvíce potřeba a kde nikdo jiný pomoc nanabízí. Pětadvacáté výročí odchodu paní Olgy si zástupci nadace připomenou s ohledem na epidemická opatření v komorním duchu. V den výročí položí květiny na hrob Olgy a Václava Havlových na vinohradském hřbitově.

Celá tisková zpráva (doc, 341.0 KB)
(doc, 341.0 KB)

370 000 korun přinesla adventní sbírka advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík pro Nadaci Olgy Havlové

Již 25 let advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík každoročně pořádá benefiční koncerty dobré vůle ve prospěch Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV). Loňský koncert se kvůli epidemii nemohl uskutečnit, a proto se zástupci advokátní kanceláře rozhodli uspořádat sbírku a touto cestou vybrat potřebné finanční prostředky na pomoc potřebným. Sbírka skončila začátkem ledna a vynesla 370 000 korun na podporu seniorů, dlouhodobě nemocných či umírajících pacientů, znevýhodněných studentů a také lidí se zdravotním postižením.                                                   

Celá tisková zpráva (doc, 333.0 KB)

30 let existence Nadace Olgy Havlové slaví speciálním kalendářem s Olgou a Václavem Havlovými

K 30. výročí od svého založení vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) limitovanou edici charitativního nástěnného kalendáře na rok 2021 s fotografiemi Olgy a Václava Havlových. Kalendář se snímky od fotografa Ondřeje Němce se stal i součástí oficiální cesty předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila na Tchaj-wan na přelomu srpna a září.

Celá tisková zpráva (doc, 495.0 KB)

Svátek dárcovství Giving Tuesday: Sbírka Nadace Olgy Havlové pomůže potřebným během epidemie

Nadace Olgy Havlové se i letos připojuje k celosvětovému svátku dárcovství Giving Tuesday. V rámci tohoto dne vyzývá veřejnost, aby se zapojila do sbírky VDV pomáhající nejvíce ohroženým epidemií koronaviru. Sbírka je s ohledem na vážnou situaci v sociálních a zdravotních službách kvůli šíření nákazy určena právě na zajištění péče o seniory, nevyléčitelně nemocné, o lidi se zdravotním postižením či ohrožené sociálním vyloučením. Svátek dárcovství letos připadá na 1. prosince.

Celá tisková zpráva (doc, 407.5 KB)
(doc, 407.5 KB)

Další milion korun posílá Nadace Olgy Havlové na sociální služby pro potřebné během pandemie

Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru podpořil v současné naléhavé situaci dalších 25 projektů neziskových organizací, které zajišťují sociální a zdravotní péči pro seniory, nevyléčitelně nemocné či lidi ohrožené sociálním vyloučením. Celkem tak Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) z mimořádného programu podpořil již 59 projektů s celkovou částkou přesahující 2,5 milionu korun.

Celá tisková zpráva (doc, 363.5 KB)

1,5 milionu korun posílá Nadace Olgy Havlové z mimořádného programu na sociální služby pro potřebné v době pandemie

Prvních 34 organizací získalo finanční pomoc z mimořádného fondu na podporu sociálních služeb během druhé vlny epidemie koronaviru. V prvním kole Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) rozdělil celkem 1 453 218 korun, které půjdou na péči o seniory, dlouhodobě nemocné nebo umírající, o lidi se zdravotním postižením či ohrožené sociálním vyloučením.

Celá tisková zpráva (doc, 365.0 KB)

2 miliony korun vložila Nadace Olgy Havlové do mimořádného Fondu pomoci potřebným během druhé vlny epidemie

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) od pondělí 19. října 2020 spustil nový mimořádný Fond pomoci potřebným, kterým reaguje na krizovou situaci v sociální a zdravotně sociální oblasti během druhé vlny epidemie koronaviru. Cílem fondu je poskytnout pomoc nejohroženějším skupinám lidí: seniorům, dlouhodobě nemocným, osobám se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením.

Celá tisková zpráva (doc, 369.5 KB)

Fond vzdělání přispěje 22 novým studentům na vzdělání

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) již 25 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu teď na podzim získalo nově dalších 22 studentů středních a vysokých škol. Od letošního září tak stipendium z fondu pobírá celkem 90 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin. 

Celá tisková zpráva (docx, 198.9 KB)

Golf dobré vůle pomůže 148 500 korunami dětem s dětskou mozkovou obrnou

Celkem 148 500 korun činí výtěžek z Golfu dobré vůle Nadace Olgy Havlové, který se uskutečnil 15. září v Panorama Golf Resortu v Kácově. Peníze pomůžou s úhradou speciální pohybové terapie dětem s dětskou mozkovou obrnou. Vyhlášení vítězů se zúčastnila Dana Němcová ze správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV), ředitelka Monika Granja a Zdeněk Tůma z dozorčí rady nadace.

Celá tisková zpráva (doc, 358.0 KB)
(doc, 358.0 KB)

13. září je Mezinárodním dnem závětí – otvírá Měsíc dobročinné závěti

Mezinárodní den závětí 13. září lidem po celém světě připomene význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Koalice Za snadné dárcovství při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října vyhlásila letos již potřetí Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, bude proplacen notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že díky dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm. 

Celá tisková zpráva (doc, 401.5 KB)

Přes 400 závodníků se postaví na start 2. ročníku Běhu dobré vůle na pomoc rodinám v nouzi

Na 400 registrovaných závodníků a zhruba 200 tisíc korun ze startovného na pomoc rodinám v nouzi. Taková je bilance těsně před startem 2. ročníku Běhu dobré vůle, který pořádá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) dnes v 18 hodin v oboře Hvězda. Akci podporují významné osobnosti, například oštěpař Petr Frydrych, ultramaratonec Miloš Škorpil nebo dvě laureátky Ceny Olgy Havlové Tereza Nagyová a Martina Půtová.   

Celá tisková zpráva (doc, 372.5 KB)

Daruj srdce! Nadace Olgy Havlové spouští nový projekt pro středoškoláky

Jak zapojit mladé lidi do okolního dění? Jak jim přiblížit fungování neziskového sektoru a vtáhnout je do spoluutváření veřejného prostoru? Možné řešení nabízí nový projekt „Daruj srdce“, který Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) spouští k 30. výročí svého založení. Projekt je určen pro studenty středních škol. Návrhy, jak podpořit konkrétní neziskovou organizaci, mohou studenti posílat do neděle 18. října 2020.

Celá tisková zpráva (doc, 648.0 KB)
(doc, 648.0 KB)

Cenu Olgy Havlové získala Martina Půtová za pomoc lidem s popáleninami

Laureátkou Ceny Olgy Havlové, kterou vyhlašuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV), se 15. června 2020 stala Martina Půtová z Plzně. Ocenění získala za pomoc lidem po úrazu popálením. Sama utrpěla podobný úraz, z nějž se léčila 3 roky. Založila organizaci Burn Fighters, která nabízí lidem s popáleninami pomoc a podporu. Angažuje se rovněž v projektu Návštěvy potmě, který pomáhá propojit nevidomé s osamělými seniory. Během slavnostního udílení v Praze byl oceněn i Vladimír Mikuláš, spolupracovník organizace ALSA, z. s, který vzešel z online hlasování o Ceně veřejnosti.

Celá tisková zpráva (doc, 959.5 KB)

Hlasujte pro kandidáty na Cenu veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) letos udělí již 26. Cenu Olgy Havlové a počtvrté i Cenu veřejnosti, která vzejde z online hlasování. Ocenění je určeno osobnosti, která navzdory svému zdravotnímu znevýhodnění pomáhá ostatním. Slavnostní předání cen se uskuteční 15. června v Praze, a to v souladu se všemi hygienickými opatřeními, která platí v době epidemie koronaviru. Kandidáty, kterým lze již nyní poslat hlas, jsou zveřejněni na stránkách www.cenaolgyhavlove.cz.

Celá tisková zpráva (doc, 518.5 KB)
(doc, 518.5 KB)

Henkel ČR daroval seniorům produkty v hodnotě téměř tři čtvrtě milionu korun, prostřednictvím Instagramu pomáhají i sami zaměstnanci

Každý se v aktuální těžké době snaží nějakým způsobem pomoct druhým. Výjimkou není ani společnost Henkel, která se v rámci své pomoci zaměřila na skupinu těch nejohroženějších. Prostřednictvím Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové daroval Henkel ČR seniorům produkty v hodnotě téměř 750 000 Kč. Navíc díky speciální instagramové výzvě a označením #HenkelHO a #HenkelCeskarepublika společnost spolu se svými zaměstnanci podpoří seniory v období koronaviru také finančně.

Celá tisková zpráva (doc, 672.0 KB)

L’Oréal Paris podpoří pracovníky ve zdravotnictví a domovech pro seniory – vyrobí a rozdá jim čisticí gely na ruce

V rámci evropského programu solidarity realizovaného skupinou L´Oréal na podporu boje proti koronaviru, vyrobí značka L´Oréal Paris celkem 2 miliony hydro-alkoholových čisticích gelů na ruce, které rozdá ambulantním lékařům, nemocnicím a domovům pro seniory.

Celá tisková zpráva (docx, 159.5 KB)

Nadace Olgy Havlové rozdělila 4,5 milionu korun na pomoc seniorům a nevyléčitelně nemocným

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) schválila finanční podporu pro 30 projektů v programu Paliativní péče za 1 695 150 Kč a z programu Senior podpořila 52 projektových žádostí v celkové částce 2 789 071 Kč.

Celá tisková zpráva (doc, 358.5 KB)

Dalších 814 000 korun posílá Nadace Olgy Havlové na pomoc seniorům v době pandemie

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) rozhodla z mimořádného programu Fond podpory seniorů přidělit nadační příspěvky 19 neziskovým organizacím v celkové výši 814 030 Kč. Program nadace vytvořila 13. března v reakci na nouzový stav vyhlášený vládou ČR. Jeho cílem je pomoci seniorům, aby v době karantény nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či další životně důležité pomoci.

Celá tisková zpráva (doc, 363.0 KB)

Připravenost občanské společnosti na aktuální výzvy podpoří Norské fondy částkou 110 milionů korun

Program Active Citizens Fund podpoří občanskou společnost v České republice 110 miliony korun. Ve druhé grantové výzvě programu uspělo přes 60 projektů z celkového počtu 195 přihlášených. Projekty se v následujících letech zaměří na vzdělávání a rozvoj kritického myšlení, životní prostředí či rozvoj kapacit neziskových organizací. Program cíleně podporuje neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti, v programu proto uspěly jak zkušené organizace, tak malé místní organizace, které nemají s realizací projektů dlouhodobou zkušenost.

Celá tisková zpráva (docx, 34.9 KB)
(docx, 34.9 KB)

Generali Investments CEE podpořila vznik Fondu podpory seniorů 1,5 milionem Kč

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové díky finanční podpoře společnosti Generali Investments CEE ve výši 1,5 milionu Kč reagoval na obtížnou situaci spojenou s šířením koronaviru COVID-19 a založil Fond podpory seniorů. Program si klade za cíl podpořit terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci.

Celá tisková zpráva (docx, 296.7 KB)

Chyby v systému bude dlouhodobě řešit 13 organizací občanské společnosti

Program Active Citizens Fund podpoří v České republice organizace, které zvýší mediální gramotnost dětí a seniorů, zlepší fungování veřejných úřadů či zviditelní potřeby znevýhodněných skupin. Tyto organizace budou v následujících 3-4 letech pracovat na systémových změnách, aby se zlepšily podmínky, pravidla fungování i společenské normy v těchto oblastech. Program zafinancuje 13 projektů z celkem 53 přihlášených, každý ve výši 100 000 až 250 000 eur. 

Celá tisková zpráva (docx, 39.7 KB)

Veřejnost může nominovat osobnosti s handicapem na Cenu Olgy Havlové

Znáte někoho, kdo navzdory svému handicapu dokáže pomáhat druhým a inspirovat celou společnost? Tento rok již po šestadvacáté udělí Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) Cenu Olgy Havlové.
Prestižní ocenění osobnosti, která přes svůj zdravotní handicap dokáže pomáhat druhým. VDV sbírá nominace až do 10. dubna.

Celá tisková zpráva (doc, 499.5 KB)

Zrní završili projekt Havlovy děti Havlovi, vybrali na stipendium pro tři znevýhodněné studenty

Kapela Zrní právě završila svůj projekt Havlovy děti Havlovi, který ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla odstartovala v dubnu 2019 vystoupením ve věznici na Borech. Muzikanti účinkovali na střeše Lucerny, v pražském Divadle Na zábradlí, brněnském Divadle Husa Na provázku, zahráli u Havlovy chalupy v Hrádečku na Trutnovsku a na dalších místech spojených s naším prvním polistopadovým prezidentem. Ve sbírce na handicapované studenty k dnešnímu dni Zrní vybrali přes 50 tisíc korun.

 

Celá tisková zpráva (doc, 500.5 KB)
(doc, 501.5 KB)

Svátek dárcovství Giving Tuesday: Sbírka pro Liama na elektrický zvedák

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se rozhodl v rámci celosvětového svátku dárcovství Giving Tuesday otevřít dobročinnou sbírku, která pomůže rodině Liama z Liberce získat prostředky na potřebný elektrický zvedák. Svátek dárcovství letos připadá na 3. prosince. Cena za pořízení elektrického zvedacího zařízení činí 88 732 korun. Patronkou sbírky je letošní držitelka Ceny Olgy Havlové Tereza Nagyová, která skrze projekt NEJSEMTABU šíří osvětu o životě se stomií.

 

Celá tisková zpráva (doc, 338.0 KB)

Na benefičním koncertu dobré vůle vystoupí sólista Stuttgartské opery Petr Nekoranec

V neděli 8. prosince proběhne tradiční benefiční koncert pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové (VDV). Jako speciální host v kostele sv. Šimona a Judy na Starém Městě vystoupí a výjimečný hudební zážitek nabídne jeden z největších pěveckých talentů současnosti – tenorista Petr Nekoranec. Koncert pro VDV pořádá již po 25. advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB). Výtěžek ze vstupného poputuje na pomoc lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Celá tisková zpráva (doc, 341.0 KB)

Fond vzdělání přispěje od září osmi novým studentům na vzdělání

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) již 24 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu teď na podzim získalo nově dalších 8 studentů. Od letošního září tak stipendium z fondu pobírá celkem 86 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin.  ​

Celá tisková zpráva (docx, 606.5 KB)
(docx, 606.6 KB)

Skoro 500 závodníků se postaví na start Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové na pomoc rodinám v nouzi

Skoro 500 registrovaných závodníků a téměř 200 tisíc korun ze startovného na pomoc rodinám v nouzi. Taková je bilance těsně před startem Běhu dobré vůle, který pořádá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) dnes v 18 hodin v oboře Hvězda. Akci podporují významné osobnosti českého sportu i kultury, například oštěpař Petr Frydrych, běžec Jakub Holuša, herečka Ester Geislerová a další.                           

Celá tisková zpráva (doc, 342.0 KB)
(pdf, 334.9 KB)

Program Active Citizens Fund v České republice: Podpoříme občanskou společnost třemi sty miliony korun

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Do Česka nyní přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou konsorcia, které tvoří tři zkušené organizace: Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Celá tisková zpráva (pdf, 201.0 KB)

Cenu Olgy Havlové získala Tereza Nagyová za osvětovou činnost o životě se stomií

Laureátkou Ceny Olgy Havlové, kterou vyhlašuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se 27. května 2019 stala Tereza Nagyová. Ocenění získala za svou osvětovou činnost o životě se stomií, o níž píše i svůj blog NEJSEMTABU. 25. ročník ceny se konal v Nové budově Národního muzea a během slavnostního udílení byl oceněn i Josef Cerha, ředitel o. p. s. Tyfloservis, který zvítězil v online hlasování o Ceně veřejnosti.

Celá tisková zpráva (doc, 425.5 KB)

Výbor dobré vůle rozdělil 3,6 milionu korun na pomoc seniorům a nevyléčitelně nemocným

Přes 3,6 milionu korun přispěje v jarním grantovém řízení Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) na pomoc seniorům a lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním. V programech Senior a Paliativní péče rozděluje VDV prostředky dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Nyní nadace podpoří 67 neziskových organizací z celé republiky. Peníze půjdou zejména na vzdělávání odborných pracovníků domovů pro seniory, hospiců a dalších zařízení.

Celá tisková zpráva zde. (doc, 337.5 KB)

Fond vzdělání přispěje 8 novým studentům na vzdělání

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) již 24 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu teď na jaře získalo nově dalších 8 studentů. Letos tak bude stipendium z fondu pobírat celkem 90 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin.

Celá tisková zpráva zde. (docx, 606.5 KB)
(docx, 606.5 KB)

Na benefičním koncertu dobré vůle zahraje talentovaný klavírista Tomáš Kačo

V neděli 18. listopadu proběhne tradiční benefiční koncert pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové (VDV). Jako speciální host v kostele sv. Šimona a Judy na Starém Městě vystoupí a výjimečný hudební zážitek nabídne jeden z největších hudebních talentů současnosti – klavírista Tomáš Kačo. Koncert pro VDV pořádá již po 24. advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB). Výtěžek z něj poputuje na pomoc seniorům a lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem.

Celá tisková zpráva (doc, 334.5 KB)

Fond vzdělání přispěje osmi novým studentům na vzdělání

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) již 23 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu teď na podzim získalo nově dalších 8 studentů. Letos tak bude stipendium z fondu pobírat celkem 83 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin.  

Celá tisková zpráva (docx, 605.7 KB)
(docx, 605.7 KB)

Nadace Olgy Havlové si připomíná nedožité 85. narozeniny paní Olgy

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové si 11. července 2018 připomene významné výročí. Bývalá první dáma by oslavila 85. narozeniny. Nadace proto celý rok nazvala Rokem Olgy Havlové. Na počest své zakladatelky pořádá po celé republice desítky akcí pro širokou veřejnost – nejvýznamnější je sázení 85 Stromů Olgy Havlové.

Celá tisková zpráva (doc, 189.0 KB)

Děkovná bohoslužba za Olgu Havlovou

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) si letos připomíná nedožité 85. narozeniny své zakladatelky Olgy Havlové. Nadace letošní rok vyhlásila Rokem Olgy Havlové a pořádá řadu aktivit po celé republice na počest bývalé první dámy. V úterý 26. června 2018 v 17.00 hodin v kostele sv. Havla na Starém městě pražském pořádá děkovnou bohoslužbu, kterou bude sloužit biskup Mons. Václav Malý, člen správní rady VDV. Na mši vystoupí sbor Carmica Bohemica v doprovodu varhaníka Petra Čecha.

Celá tisková zpráva (doc, 188.5 KB)
(doc, 188.5 KB)

Cenu Olgy Havlové získal Pavel Šturm za pomoc neslyšícím

Laureátem Ceny Olgy Havlové, kterou vyhlašuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se 28. května 2018 stal Pavel Šturm, předseda Pražského spolku neslyšících. Během slavnostního udílení ve Slovanském domě v Praze byl oceněný i Martin Kabát z organizace ADAM – autistické děti a my, který zvítězil v on-line hlasování o Ceně veřejnosti.Laureátem Ceny Olgy Havlové, kterou vyhlašuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se 28. května 2018 stal Pavel Šturm, předseda Pražského spolku neslyšících. Během slavnostního udílení ve Slovanském domě v Praze byl oceněný i Martin Kabát z organizace ADAM – autistické děti a my, který zvítězil v on-line hlasování o Ceně veřejnosti.

Celá tisková zpráva (doc, 2.4 MB)
(doc, 2.4 MB)

Hlasujte o udělení Ceny veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) již druhým rokem zapojuje širokou veřejnost do rozhodování, komu bude udělena Cena veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové. Cena Olgy Havlové je určena osobnosti, která navzdory svému zdravotnímu postižení pomáhá ostatním. Porota Ceny letos obdržela 31 nominací a 5 z nich vybrala pro online hlasování o Cenu veřejnosti, které končí 15. května na webových stránkách www.cenaolgyhavlove.cz.

Celá tisková zpráva (doc, 198.5 KB)
(doc, 198.5 KB)

Fond vzdělání pomůže 14 novým studentům

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové již 23 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu nově získalo dalších 14 studentů, letos tak bude stipendium z fondu pobírat celkem 90 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin.  

 

Celá tisková zpráva (docx, 187.4 KB)

Slavnostní zasazení prvního Stromu Olgy Havlové

Při příležitosti nedožitých 85. narozenin bývalé první dámy zasadí letos Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) společně se svými partnery po celé republice 85 stromů dobré vůle. První z těchto stromů zapustí kořeny symbolicky na Žižkově, kde se paní Olga narodila a kde vyrůstala. Slavnostního aktu v parku Parukářka se ve středu 7. března 2018 v 15 hodin zúčastní starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová, J. E. Mons. Václav Malý, biskup pražský, a ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja.

Celá tisková zpráva (doc, 194.5 KB)

Spouštíme nominace na Cenu Olgy Havlové

Začíná 24. ročník prestižní Ceny Olgy Havlové. Znáte někoho se zdravotním postižením, kdo se vyrovnal se svým handicapem a pomáhá ostatním? Nominujte ho na www.cenaolgyhavlove.cz.

Celá tisková zpráva (doc, 191.0 KB)
(doc, 190.5 KB)

Svíčka za Olgu Havlovou

Tento rok si připomínáme nedožité 85. narozeniny Olgy Havlové, první manželky prezidenta Václava Havla a zakladatelky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV). Zástupci nadace a její příznivci uctí památku Olgy Havlové zapálením svíčky v pátek 26. ledna v 15.30 u hrobky rodiny Havlových na Vinohradském hřbitově.

Celá tisková zpráva (doc, 1.0 MB)
(doc, 1.0 MB)

85 stromů pro Olgu Havlovou

V roce 1993 zasadila Olga Havlová v prostorách Dětského centra v Olomouci-Topolanech lípu dobré vůle. Dnes je z malé sazenice velký košatý strom, který pevně zapustil své kořeny. Po vzoru této první lípy příští rok zasadí Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dalších 85 stromků po celé republice, aby trvale připomínaly odkaz paní Olgy, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů.

Celá tisková zpráva (doc, 194.0 KB)
(doc, 194.0 KB)

Benefiční koncert podpoří nejen seniory, ale i handicapované studenty

Kostel sv. Šimona a Judy na Starém Městě bude 26. listopadu od 19.00 hostit benefiční koncert pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. A to díky Advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, která už po třiadvacáté pořádá koncert a nabízí krásný hudební zážitek spojený s pomocí potřebným. Výtěžek z letošního koncertu tradičně bude použit na péči o seniory, vzdělání handicapovaných studentů a další projekty nadace.

Celá tisková zpráva (doc, 189.0 KB)
(doc, 189.0 KB)

Díky Fondu vzdělání si studenti plní své sny

Když se Magdaléna Feilhauerová dostala do Prahy na Akademii výtvarných umění, radost velmi rychle vystřídaly rozpaky. „Nevěděla jsem, jak studium finančně utáhnu. Rodiče jsem už dál nechtěla zatěžovat. Ve všem mě podporují, ale nechtěla jsem, aby to bylo na úkor mých tří sourozenců. Dlouho jsem hledala nadační fondy, které by mi pomohly splnit sny a cíle. A díky Fondu vzdělání se mi to povedlo.“

Celá tisková zpráva (docx, 189.7 KB)
Příběhy stipendistek Fondu vzdělání (docx, 604.2 KB)

Češi se učí pomáhat i po smrti. Prostřednictvím závětí

Na 13. září připadá Mezinárodní den závětí, jehož prostřednictvím neziskové organizace po celém světě děkují svým dárcům a připomínají význam darů ze závětí. Prostřednictvím závěti darují lidé svůj majetek pravidelně i Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Každý rok se jedná o sedm až deset darů.

 

Celá tisková zpráva (doc, 196.5 KB)

Výzva pro mladé talentované studenty. Právě teď se mohou hlásit do Stipendia Nikoly Tesly

Až do 18. září se mohou hlásit do Stipendia Nikoly Tesly talentovaní studenti pocházející z dětských domovů či sociálně slabých rodin. Podat přihlášku si mohou všichni ti, kteří splňují několik podmínek – studují v ČR na vysoké škole technický obor, mají studijní průměr do 2.0, je jim do 30 let a úspěšně absolvují přijímací pohovor ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Realizaci programu podporuje Nadace ČEZ.

 

Celá tisková zpráva (doc, 200.5 KB)

Téměř 9 tisíc dětí z dětských domovů se již podívalo k Jadranskému moři

Už 28 let realizuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pro děti z dětských domovů projekt Prázdniny, v rámci kterého mohou trávit léto u moře v Chorvatsku. Za tuto dobu se přímořských pobytů zúčastnilo téměř 9 tisíc dětí.

Celá tisková zpráva (doc, 324.5 KB)

Polsko již podruhé hostí úspěšnou výstavu o Olze Havlové

Již osmým rokem putuje po naší zemi i po zemích našich sousedů výstava fotografií Olga Havlová a Výbor dobré vůle. Před dvěma roky expozici hostilo pět měst v Polsku a po velkém úspěchu se nyní znovu vrací do Varšavy. Série výstav bude zahájena 19. června v 19 hodin v Českém centru ve Varšavě za přítomnosti ředitelky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) Moniky Granja. Výstava vznikla v roce 2010 se záměrem připomenout široké veřejnosti Olgu Havlovou. Ta se vždy s hlubokým pochopením snažila pomáhat těm, kteří se bez podpory jiných nemohli obejít. Výstava od té doby navštívila přes 60 měst v ČR i v zahraničí.  

Celá tisková zpráva (doc, 191.0 KB)
(doc, 191.0 KB)

„I s roztroušenou sklerózou se dá žít život naplno,“ říká nositelka letošní Ceny Olgy Havlové Naděžda Nováková

Laureátkou Ceny Olgy Havlové, kterou vyhlašuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se 29. května stala Naděžda Nováková, předsedkyně ostravské společnosti ROSKA. Odborná porota paní Novákové cenu udělila za dlouholetou pomoc lidem s roztroušenou sklerózou. Během slavnosti konané v Černínském paláci v Praze byl oceněn i právník Michal Šimůnek, předseda Společnosti C-M-T, jenž zvítězil v anketě veřejnosti.

Celá tisková zpráva (doc, 194.5 KB)

Honza Homola ze skupiny Wohnout vydražil svou kytaru na pomoc těžce nemocnému Maximkovi

Zpěvák a kytarista kapely Wohnout Honza Homola inicioval dražbu své kytary a založil sbírku, aby tak pomohl šestiletému Maximovi se vzácným onemocněním. Dražba kytary opatřené podpisy slavných osobností vynesla 120 100 korun. Pro ty, kdo nechtěl či nemohl dražit, byla zřízena sbírka, která již nyní čítá přes 60 000 korun. Vybrané peníze poslouží na nákup zdravotních potřeb, které ulehčí Maximkovi a jeho rodině život. Do sbírky na pomoc Maximovi je možné se zapojit až do poloviny května. Celý projekt zaštítil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV).

Celá tisková zpráva (doc, 331.0 KB)

Poprvé může veřejnost ocenit handicapované, kteří přes svůj vlastní těžký osud pomáhají jiným

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové oceňuje handicapované lidi, kteří se se svým postižením vyrovnali a sami dále pomáhají druhým. V rámci Ceny Olgy Havlové, kterou nadace vyhlašuje již 23. rokem, letos poprvé může svého kandidáta ve speciální kategorii podpořit i veřejnost.

Celá tisková zpráva (doc, 192.5 KB)

Maxim je jedním z deseti dětí na světě trpící závažným onemocněním. Pomáhá mu zpěvák a kytarista kapely Wohnout

Syndrom Mabry je onemocněním, které dosud není příliš známé a bylo diagnostikováno pouhým 10 dětem na světě. Malý Maxim z Prahy je jedním z nich, a proto potřebuje specifickou zdravotní péči, která je nákladná. Na jeho podporu tak vznikl unikátní projekt, který založil zpěvák a kytarista Honza Homola ze skupiny Wohnout. Záštitu nad celou akcí převzal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Celá tisková zpráva (doc, 332.5 KB)

Vzdělání pomáhá znevýhodněným mladým lidem k lepší budoucnosti

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové již 22 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. V březnu tuto podporu získalo 13 nových studentů, z nichž většina pochází z dětských domovů. Letos bude z fondu pobírat stipendium celkem 88 mladých lidí se zdravotním postižením či z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin. 

Celá tisková zpráva (docx, 185.5 KB)

Nadace Olgy Havlové poprvé umožní veřejnosti hlasovat o udělení Ceny veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové

Letošní 23. ročník udílení Ceny Olgy Havlové, který pořádá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, bude ve znamení inovace. Poprvé bude moci veřejnost z kandidátů nominovaných na Cenu vybrat svého favorita na Cenu veřejnosti udělovanou v rámci Ceny Olgy Havlové.

Celá tisková zpráva (doc, 327.5 KB)
(doc, 327.5 KB)

Uctění památky Olgy Havlové při příležitosti 21. výročí jejího úmrtí

V pátek 27. ledna uplyne 21 let od úmrtí Olgy Havlové, první manželky prezidenta Václava Havla a zakladatelky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV). Zástupci nadace a její příznivci uspořádají tento den na Vinohradském hřbitově pietní akt - zapálení svíčky za paní Olgu, na který zvou i širokou veřejnost. 

Celá tisková zpráva (doc, 326.0 KB)

Výstava fotografií o Olze Havlové poutá pozornost veřejnosti již sedmý rok

Již sedmým rokem putuje po naší zemi i po zemích našich sousedů výstava fotografií Olgy Havlové. Snímky ilustrující její činnost ve prospěch lidí se složitým životním údělem již byly k vidění na téměř padesáti místech. Celkem třiatřicet uměleckých fotografií od známých fotografů (mezi nimi Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, Gabriela Čapková či Zdeněk Chrapek) se váže k počátkům činnosti Výboru dobré vůle. Výstava vznikla se záměrem připomenout široké veřejnosti Olgu Havlovou jako osobnost, která se snažila s hlubokým pochopením pomáhat těm, kteří se bez podpory jiných nemohli obejít. 

Celá tisková zpráva (doc, 191.0 KB)

Adventní koncert dobré vůle na podporu seniorů

Adventní koncert ve prospěch Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uspořádá na bronzovou neděli v Betlémské kapli v Praze advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Na programu koncertu budou skladby Wolfganga Amadea Mozarta a Josepha Haydna. Výtěžek bude prioritně věnován na péči o starší lidi. Adventní koncerty dobré vůle již za dobu svého konání přinesly výtěžek téměř 22 miliony korun.

Celá tisková zpráva (doc, 324.0 KB)

Fond vzdělání poskytuje znevýhodněným studentům pevnější zázemí

Finanční prostředky na šestnáct nových stipendií pro sociálně a zdravotně znevýhodněné mladé lidi a z okruhu azylantů a migrantů poskytne Fond vzdělání. Aktuálně získává v rámci tohoto programu stipendia pětaosmdesát studentů. S přispěním Fondu vzdělání také mohlo sedmnáct studentů z dětských domovů absolvovat dvoutýdenní Letní jazykovou školu ve Velké Británii.      

Celá tisková zpráva (docx, 183.4 KB)
příloha (pdf, 423.5 KB)

Nadace Olgy Havlové podporuje péči o seniory a paliativní péči

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přidělí další téměř tři miliony korun organizacím, které poskytují pomoc a podporu seniorům a organizacím zabývajícím se paliativní péčí. Z vysokého počtu více než sta neziskových organizací, které se ucházely o finanční podporu z programu Senior, uspělo v podzimním grantovém řízení přes padesát žadatelů. Při rozhodovacím procesu byly prioritou projekty zaměřené na pobytové a terénní služby pro seniory a na paliativní péči. Další grantové řízení proběhne na jaře roku 2017. 

Celá tisková zpráva (doc, 195.0 KB)
příloha (pdf, 543.3 KB)

Prestižní lékařské semináře v Salzburku – ještě máte možnost podat si přihlášku

Lékaři, kteří mají zájem rozšířit si své odborné znalosti, mají ještě do 15. října možnost přihlásit se na prestižní vzdělávací semináře, které proběhnou v roce 2017 v Salzburku. Koordinátorem účasti uchazečů z České republiky je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Semináře se konají pod patronací a s finanční podporou nadace The American Austrian Foundation (AAF).  

Celá tisková zpráva (doc, 191.0 KB)

Pokus o rekord v netradiční sportovní disciplíně pomůže handicapované dívce podívat se k vysněnému moři

Cyklista Vladimír Vidim se rozhodl spojit svůj pokus o překonání vlastního rekordu v jízdě na vysokém kole s charitativní akcí na podporu handicapované Adély. V době od 21. července hodlá sportovec na svém netradičním dopravním prostředku pokořit hranici tisíc kilometrů za 48 hodin na čtyřicetikilometrovém okruhu vedoucím z Prahy 6 přes Roztoky, Kralupy a Veltrusy do Chlumce. Stávající rekord Vladimíra Vidima je 802 kilometry za 48 hodin. Cyklista chce svou sportovní akcí upozornit na sbírku, jejímž účelem je zajistit finanční prostředky pro Adélu a umožnit jí vysněnou cestu k moři.

Celá tisková zpráva (docx, 176.0 KB)

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil projekty pro děti s průduškovým astmatem

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové se rozhodl přispět v tomto roce na projekty zaměřené na prevenci průduškového astmatu u dětí částkou 502 tisíce korun. V rámci programu Sasakawa Asthma Fund obdrželo nadační příspěvky šest organizací, které získaly finanční podporu pro své preventivní, vzdělávací a léčebné aktivity.

Celá tisková zpráva (docx, 175.0 KB)

Zachování důstojnosti pacienta a poskytování podpory jeho blízkým – přednáška na citlivé téma dotýkající se nás všech

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uspořádá dne 15. června 2016 ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze přednášku na citlivé společenské téma péče o osoby těžce nemocné a na konci jejich životní cesty. V době od 17.00 do 18.30 hodin bude v Malém sále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí na téma Paliativní péče: Komplexní cesta pro zachování důstojnosti pacienta a poskytování podpory jeho blízkým“ přednášet MUDr. Irena Závadová.

Celá tisková zpráva (doc, 191.0 KB)

„Radost nacházím i v obyčejných maličkostech, “ říká Václav Fanta, nositel Ceny Olgy Havlové 2016

Letošním nositelem Ceny Olgy Havlové se stal umělecký fotograf Václav Fanta z Prahy. Přestože před mnoha lety přišel o zrak, dodává Václav Fanta životní optimismus a všestranně pomáhá lidem se stejným postižením. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) cenu udělil 23. května 2016 ve Výstavní síni Mánes. Její vyhlášení bylo spojeno se vzpomínkou na 20. výročí úmrtí Olgy Havlové a nedožité osmdesátiny Václava Havla. U příležitosti vyhlášení ceny byla udělena i dvě zvláštní ocenění in memoriam – Lucii Bittalové a Jitce Štambachové.

Celá tisková zpráva (doc, 193.5 KB)

Na letošní Cenu Olgy Havlové bylo nominováno více než dvacet výjimečných osobností

Letošní výzva k nominaci na Cenu Olgy Havlové se setkala s velkou odezvou veřejnosti. Na ocenění udělované každoročně osobnosti, která navzdory svému zdravotnímu postižení pomáhá jiným znevýhodněným lidem, bylo navrženo 22 kandidátů. Jméno laureáta Ceny Olgy Havlové pro rok 2016 bude vyhlášeno dne 23. května 2016 během slavnostního večera pořádaného ve Výstavní síni Mánes pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové - Tominové.

Celá tisková zpráva (docx, 587.3 KB)
(docx, 180.1 KB)

Nadace Olgy Havlové podpoří prevenci a doplňkovou léčbu průduškového astmatu u dětí

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové udělí nové granty na prevenci průduškového astmatu u dětí, na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a na rozvíjení doplňkových forem léčení astmatu u dětí. Z programu Sasakawa Asthma Fund budou na podporu nestátních neziskových organizací, které se věnují dětem s průduškovým astmatem, uvolněny finanční prostředky přesahující jeden milion korun.

Celá tisková zpráva (docx, 174.9 KB)

Fond vzdělání pomáhá znevýhodněným mladým lidem na jejich cestě ke vzdělání

Fond vzdělání poskytne deset nových stipendií a přispěje na školné dalším pěti sociálně či zdravotně handicapovaným studentům. Na svém březnovém zasedání tak rozhodl Poradní sbor Fondu vzdělání. Nově jsou prostředky z Fondu vzdělání k dispozici také sociálně či zdravotně oslabeným mladým lidem z okruhu azylantů a migrantů. Stipendijní program po celou dobu jeho více než dvacetileté existence finančně zaštiťuje ČSOB.

Celá tisková zpráva (docx, 183.3 KB)

Nadace Olgy Havlové podporuje vzdělávání pracovníků organizací, které se věnují seniorům

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové letos přidělil tři miliony korun organizacím poskytujícím pomoc a podporu seniorům. Do prvního grantového řízení programu Senior v tomto roce se přihlásilo a o finanční podporu požádalo přes osmdesát neziskových organizací. Uspělo celkem padesát sedm z nich. Prioritu měly projekty zaměřené na vzdělávání zaměstnanců organizací pečujících o seniory. Další grantové řízení proběhne na podzim 2016 s uzávěrkou pro příjem přihlášek dne 20. 9. 2016.  

Celá tisková zpráva (doc, 194.0 KB)

Nový ročník Ceny Olgy Havlové pro osoby se zdravotním postižením je otevřen pro nominace

Jednotlivci z řad veřejnosti či organizace mají do 10. dubna 2016 možnost nominovat kandidáty na Cenu Olgy Havlové. Cena je již od roku 1995 pravidelně udělována osobnostem, které navzdory svému zdravotnímu postižení pomáhají jiným znevýhodněným lidem. Laureáta Ceny Olgy Havlové vybere porota ustavená při Výboru dobré vůle (VDV). Jméno nositele Ceny bude vyhlášeno dne 23. května 2016 během slavnostního večera pořádaného ve Výstavní síni Mánes. V tomto roce se Cena Olgy Havlové neodmyslitelně pojí se vzpomínkou na 20. výročí úmrtí paní Olgy a na nedožité osmdesátiny Václava Havla.
 

Celá tisková zpráva (doc, 246.5 KB)

Nadace Olgy Havlové vzpomíná na svou zakladatelku mediální kampaní „Olga je tu s námi“

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) prostřednictvím mediální kampaně „Olga je tu s námi“ připomíná 20. výročí úmrtí paní Olgy Havlové a zároveň poukazuje na naplňování odkazu paní Olgy. Cílem širokého mediálního projektu je formou konkrétních příběhů upoutat pozornost veřejnosti, zejména však mladé generace, na problémy lidí se zdravotním postižením a sociálně vyloučených a na význam poskytování pomoci těmto lidem. Kampaň bude zahájena projekcí animovaného spotu v České televizi a pražských kinech Aero, Bio Oko a Světozor.

 

Celá tisková zpráva (doc, 193.5 KB)

Mše svatá za Olgu Havlovou

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové zve širokou veřejnost do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě na vzpomínkovou mši věnovanou památce Olgy Havlové. Mši svatou bude v neděli dne 24. ledna 2016 v 10.00 hod. sloužit biskup Václav Malý, dlouholetý člen správní rady Výboru dobré vůle.  V rámci mše vystoupí sbor Carmina Bohemica s varhaníkem Josefem Kšicou.   

 

Celá tisková zpráva (doc, 188.0 KB)
(doc, 188.0 KB)

Nadace Olgy Havlové přispěla dětem s dětskou mozkovou obrnou na pohybovou rehabilitaci

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) prostřednictvím nového fondu letos pomohl 87 dětem s dětskou mozkovou obrnou (DMO).  Nadace rozdělila přes 700 tisíc korun na pohybovou rehabilitaci dětí s DMO, která není v současné době hrazena zdravotními pojišťovnami. Rehabilitace přitom prokazatelně významně přispívá ke zlepšení zdravotního stavu dítěte, zlepšuje jeho motoriku a duševní rozvoj.

 

Celá tisková zpráva (doc, 190.0 KB)

Adventní koncerty dobré vůle již 21 let pomáhají potřebným

Adventní koncerty organizované advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík (KŠB) ve prospěch Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové mají svou letitou tradici. Ten letošní bude již dvacátým prvním v řadě a jeho výtěžek putuje na konto projektu Senior. Koncert se uskuteční v neděli 29. listopadu 2015 od 19 hodin v koncertní síni - kostele Sv. Šimona a Judy v Praze. Za dvě dekády benefiční koncerty dobré vůle vynesly více než 21 miliónů korun.

 

Celá tisková zpráva (doc, 188.5 KB)

Již 20 let umožňují stipendia z Fondu vzdělání studovat znevýhodněným dětem

Fond vzdělání, jeden z prvních stipendijních programů v ČR po roce 1989, již dvacet let podporuje studium dětí z dětských domovů a mladých lidí se zdravotním či sociálním handicapem. Za tuto dobu Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, podpořil 997 mladých lidí se zdravotním či sociálním handicapem.

 

Celá tisková zpráva (docx, 181.4 KB)

Mladí lidé z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin budou mít vyšší šance vystudovat technický obor

Nový program Stipendia Nikoly Tesly podpoří vysokoškolské studenty studující technické obory, kteří pocházejí z dětských domovů či ze sociálně slabých rodin. Podmínkou získání stipendia je řádné studium na vysoké škole technického směru v ČR, studijní průměr do 2.0, věk do 30 let a také absolvování úspěšného přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Realizaci programu podporuje Nadace ČEZ.

 

Celá tisková zpráva (doc, 196.0 KB)

„Usmívejte se na sebe,“ říká Olga Joklová mladší, laureátka letošní Ceny Olgy Havlové

Cenu Olgy Havlové za rok 2015 obdržela Olga Joklová mladší z Jihlavy, která zápasí s nemocí motýlích křídel. Prestižní cenu získala za osvětovou činnost o tomto málo známém onemocnění, kterou realizuje ve spolupráci s neziskovou organizací DEBRA ČR. Slavnostní vyhlášení Ceny Olgy Havlové se uskutečnilo v Kongresovém centru České národní banky v duchu oslav 25. výročí založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV). Během slavnostního ceremoniálu vystoupil sbor Carmina Bohemica, moderoval Jakub Železný.

Celá tisková zpráva (doc, 206.5 KB)

Do druhého kola nominací na Cenu Olgy Havlové postoupilo šest kandidátů

Do 17. dubna jednotlivci a organizace zasílali nominace na Cenu Olgy Havlové, jež se každoročně uděluje osobnosti, která navzdory svému zdravotnímu postižení pomáhá ostatním znevýhodněným. Do druhého kola nominací postoupilo šest návrhů, laureáta vybere porota Ceny Olgy Havlové. Jméno letošního laureáta poprvé bude zveřejněné na slavnostním večeru vyhlášení ceny, který se bude konat 25. května 2015 v Kongresovém centru České národní banky.

Celá tisková zpráva (doc, 756.5 KB)

Stipendia z Fondu vzdělání zvyšují motivaci ke studiu znevýhodněných dětí

V loňském roce ukončilo studium s podporou Fondu vzdělání 10 stipendistů. Poradní sbor Fondu vzdělání v březnu udělil pravidelné stipendium novým deseti studentům se zdravotním a sociálním handicapem. Další tři studenti získali jednorázový příspěvek na školné. V roce 2015 stipendium bude pobírat 77 znevýhodněných studentů. Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, od roku 1995 podpořil 946 mladých lidí se zdravotním a sociálním handicapem.

 

Celá tisková zpráva (docx, 180.9 KB)
Příběhy stipendistů (pdf, 378.6 KB)

Nadace Olgy Havlové vyhlásila nový ročník Ceny Olgy Havlové pro lidi se zdravotním postižením

Do 17. dubna může veřejnost nominovat kandidáty na Cenu Olgy Havlové. Jednotlivci či organizace mohou na cenu navrhovat osobnosti, které navzdory svému zdravotnímu postižení pomáhají ostatním znevýhodněným. Nominace se zasílají poštou či e-mailem kanceláři Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV), součástí návrhu je životopis nominovaného a jeho kontaktní údaje. Laureáta vybere porota Ceny Olgy Havlové zřízená při VDV, jméno letošního laureáta poprvé bude zveřejněné na slavnostním večeru vyhlášení ceny, který se bude konat 25. května v Kongresovém centru České národní banky.

 

Celá tisková zpráva (doc, 189.5 KB)

Nový fond Nadace Olgy Havlové pomůže dětem s dětskou mozkovou obrnou

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) vytvořil nový fond pomoci rodinám, které pečují o děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Fond přispěje rodinám na speciální pohybovou rehabilitaci Therasuit, která významně přispívá ke zlepšení zdravotního stavu dítěte, zlepšuje jeho motoriku, mentální a manuální rozvoj. Speciální pohybová rehabilitace není v současné době hrazena zdravotními pojišťovnami. VDV bude moci poskytnout pomoc rodinám díky výtěžku Karty dobré vůle ČSOB Private Banking, případně dalších dárců.

 

Celá tisková zpráva (doc, 521.0 KB)

Mše svatá za Olgu Havlovou

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) zve veřejnost připojit se ke společné vzpomínce na paní Olgu, manželku prvního polistopadového presidenta Václava Havla, která se neúnavně věnovala zlepšení života lidí na okraji sociálního vyloučení. Mše svatá za Olgu Havlovou a dárce VDV se bude konat v neděli 4. ledna v 10 hodin v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, sloužit ji bude biskup Václav Malý, dlouholetý člen správní rady. Bohoslužba se bude konat u příležitosti 25. výročí založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který paní Olga založila.
    

 

Celá tisková zpráva (doc, 209.5 KB)

Počet uchazečů o stipendium z Fondu vzdělání stoupá

Poradní sbor Fondu vzdělání v září navrhl udělit pravidelné stipendium dalším osmnácti studentům se zdravotním a sociálním handicapem. Dalších pět studentů získalo jednorázový příspěvek na školné. Do výběrového řízení se letos přihlásil rekordní počet uchazečů – v podzimním kole se o stipendium ucházelo dvacet sedm studentů. Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, od roku 1995 podpořil 933 mladých lidí se zdravotním a sociálním handicapem.

Celá tisková zpráva (docx, 82.8 KB)
Příběhy stipendistů (docx, 345.8 KB)

Život lidí s handicapem přiblíží nová kategorie soutěže Czech Press Photo

Pořadatelé prestižní soutěže Czech Press Photo ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové otevřeli novou kategorii fotografické soutěže nazvanou „Můj život s handicapem“. Cena bude udělena fotografii či sérii fotografií z ČR, zachycující specifické podmínky života osob se smyslovým, pohybovým či mentálním postižením. Držitel ceny získá 20 tisíc korun.

 

Celá tisková zpráva (doc, 689.5 KB)

„Život je krásný“ říká letošní laureát Ceny Olgy Havlové

Dvacátou Cenu Olgy Havlové získal Ladislav Dohnal, nevidomý varhaník ze Sezimova Ústí, který přes třicet let pomáhá seniorům. Porota Ceny Olgy Havlové laureáta vybrala z 15 nominací. Cenu udělil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v Profesním domě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Při této příležitosti Nadace také poděkovala svým významným dárcům a partnerům a ocenila vynikající projekty neziskových organizací. V kulturní části večera vystoupil smyčcový komorní soubor Musica Lucis Praha a varhaník Michal Novenko. Slavnost moderoval Karel Diviš.

Celá tisková zpráva (doc, 90.0 KB)

Nadace Olgy Havlové udělí 20. cenu pro handicapované

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové letos 19. května udělí dvacátou Cenu Olgy Havlové. Unikátní cena je udělována každoročně od roku 1995 osobám se zdravotním postižením, které se se svým handicapem dokázaly nejen vyrovnat, ale především aktivně pomáhají ostatním. Kandidáty na cenu navrhuje veřejnost. Letos se sešlo patnáct nominací, přičemž jeden z nich byl na tuto cenu navrhnut hned patnáctkrát. Laureáta vybere Porota Ceny Olgy Havlové.

Celá tisková zpráva a seznam nominovaných (doc, 128.5 KB)

Fond vzdělání pomáhá znevýhodněným mladým lidem dosáhnout vyššího vzdělání

Poradní sbor Fondu vzdělání v březnu navrhl udělit pravidelné stipendium dalším deseti studentům se zdravotním a sociálním handicapem, kteří by si studium sami nemohli dovolit. Více než polovina z podpořených studentů jsou mladí lidé se zkušeností z dětského domova, přibyli také sociálně znevýhodnění studenti a student se zdravotním postižením. Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, od roku 1995 podpořil 910 mladých lidí. Jeho hlavní náplní je udělování stipendií a jednorázových příspěvků studentům se zdravotním a sociálním handicapem.

Celá tisková zpráva (docx, 83.7 KB)

Výstava fotografií o paní Olze Havlové navštíví 16 měst

Výstava fotografií znázorňující činnost Olgy Havlové ve prospěch lidí s handicapem bude od 27. března 2014 k vidění v přízemí Nové radnice na Mariánském nám. 2 v Praze 1. Expozice v hlavním městě pomyslně zahájí putování výstavy po celé České republice. V průběhu roku výstava bude k vidění v městských knihovnách, radnicích a neziskových organizacích v 15 městech. Výstavu připravil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se záměrem připomenout veřejnosti zakladatelku organizace Olgu Havlovou. Třiatřicet uměleckých fotografií z počátků činnosti nadace pořídili známí fotografové Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, Gabriela Čapková, Zdeněk Chrapek a další. Výstava na Nové radnici potrvá do 8. dubna 2014.

Celá tisková zpráva (doc, 86.0 KB)

Cena Olgy Havlové slaví 20 let, veřejnost může nominovat kandidáty na Cenu

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil dvacátý ročník Ceny Olgy Havlové. Nadace vyzývá veřejnost, aby do 10. dubna navrhovala kandidáty. Na Cenu lze nominovat osobnosti, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním. Laureáta vybere Porota Ceny Olgy Havlové v průběhu dubna. Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové se uskuteční 19. května 2014 v Profesním domě.

Celá tisková zpráva (doc, 126.0 KB)

Umělecká díla a upomínkové předměty sportovců vynesly téměř 80 tisíc na pomoc potřebným v Ostravě

Barbora Špotáková, David Svoboda, Věra Čáslavská, Dana Zátopková, hráči HC Vítkovice Steel, hráči FC Baník a jiní sportovci věnovali předměty pro prodejní výstavu a dražbu v rámci Nadačního dne Olgy Havlové v Ostravě. Prodejní výstavu a dražbu pořádalo Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě – Porubě spolu s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové na počest 80. výročí narození Olgy Havlové. Prodej a dražba předmětů společně se vstupným na akci vynesly 36 869 korun a tuto částku Nadace Olgy Havlové zdvojnásobila. Výtěžek ve výši 73 738 korun bude rozdělen osmi charitativním organizacím v Ostravě.

Celá tisková zpráva (doc, 107.0 KB)

Fond vzdělání podporuje 67 studentů s handicapem

Poradní sbor Fondu vzdělání  v září udělil pravidelné stipendium dalším osmi studentům se zdravotním a sociálním handicapem, kteří by si studium bez finanční pomoci nemohli dovolit. Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, od roku 1995 podpořil 858 mladých lidí. Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků studentům se zdravotním a sociálním handicapem.

Celá tisková zpráva (docx, 82.7 KB)
Rozhovor se stipendistkou Ivanou Votípkovou (pdf, 259.0 KB)

Pocta Olze Havlové na Běchovickém běhu

Tři běžkyně v kategorii nejstarších závodnic získají Ceny Nadace Olgy Havlové. Pořadatelé Běchovického běhu, nejstaršího silničního závodu v Evropě, vytvořili zvláštní kategorii ocenění věnované památce Olgy Havlové. Spojení závodu se jménem Olgy Havlové není náhodné – Olga Havlová se narodila a vyrůstala na Žižkově a jedna ze žižkovských ulic v blízkosti cíle běhu nese její jméno. Zvláštní kategorie ocenění je určena nejstarším závodnicím Běchovického běhu a byla vytvořena na památku Olgy Havlové, která by se letos dožila 80 let. Ocenění předá ředitelka Nadace Olgy Havlové Milena Černá v neděli 29. září v cíli závodu na křižovatce ulic Koněvovy a Za Žižkovskou vozovnou.

Celá tisková zpráva (doc, 104.5 KB)

Nový traktor pomůže Svobodnému statku na soutoku vypořádat se s následky povodně

Nový traktor za půl milionu korun obdrželo camphillské společenství v Českých Kopistech, které zde provozuje ekologickou farmu. Statek se nachází na Terezínsku, které bylo jednou z nejhůř postižených oblastí během letošních povodní. Společenství poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením chráněné bydlení, zaměstnání i textilní a keramickou tvůrčí dílnu. Nákup traktoru podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Celá tisková zpráva (doc, 83.5 KB)

Pocta Olze Havlové na festivalu United Islands České spořitelny

Na desátém ročníku největšího pražského festivalu se připomenou nedožité 80. narozeniny Olgy Havlové. Dne 11. července 2013 by se Olga Havlová dožila 80 let. Nadace Olgy Havlové, někdejší přátelé a spolupracovníci Olgy společně s United Islands České Spořitelny připravili na 21. června programový blok, věnovaný vzpomínce na Olgu Havlovou. Festival United Islands se koná 20. – 22. června v pražském parku Ladronka.

Celá tisková zpráva (doc, 192.0 KB)

„Pomáhat má smysl, i když občas mám pocit zmaru“ říká letošní laureátka Ceny Olgy Havlové

Devatenáctou Cenu Olgy Havlové včera získala Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků. Cenu udělil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v Museu Kampa za účasti Medy Mládkové, Dany Němcové, předsedkyně správní rady Nadace Olgy Havlové, biskupa Václava Malého, Diany Sternbergové a dalších členů správní rady. Při této příležitosti Nadace také poděkovala svým významným dárcům a partnerům a ocenila vynikající projekty neziskových organizací. V kulturní části večera vystoupilo Kvinteto Pražské konzervatoře. Slavnost moderovala Jarmila Balážová.
Celá tisková zpráva (doc, 87.5 KB)

Handicapovaní se znovu stanou vzorem ostatním

Cena Olgy Havlové bude udělena osobnosti s handicapem, která pomáhá potřebným Letošní ročník.
Ceny Olgy Havlové zaznamenal mezi veřejností rekordní zájem. Do 15. dubna 2013 se sešlo 34 nominací, přičemž jeden z nominovaných byl na tuto cenu navrhnut hned jedenáctkrát. Unikátní cena je udělována každoročně od roku 1995 osobám se zdravotním postižením, které se svým handicapem dokázali nejen vyrovnat, ale především aktivně pomáhají ostatním. Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2013 se uskuteční 13. května v Museu Kampa. Letošní slavnost bude navíc zaštítěna Rokem Olgy Havlové, který vyhlásila nadace v souvislosti s připomenutím 80. výročí narození paní Olgy.

Celá tisková zpráva (doc, 155.0 KB)
Příloha k tiskové zprávě (doc, 104.0 KB)

Nadace Olgy Havlové bude hradit ozdravné pobyty dětem se zdravotním postižením

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásilo výběrové řízení na příspěvky z Fondu profesorky Šilhánkové. Fond bude financovat ozdravné pobyty dětí a mladých lidí do 26 let se zdravotním postižením. Tvoří jej finanční prostředky ve výši 2 200 000 korun. Žádosti o příspěvek z fondu mohou podávat jednotlivci i nestátní neziskové organizace, které pečují o děti a mladé lidi se zdravotním postižením nebo jim poskytují sociální služby.

Celá tisková zpráva (doc, 85.5 KB)
(doc, 85.5 KB)

Veřejnost může nominovat kandidáty na Cenu Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil devatenáctý ročník Ceny Olgy Havlové. Nadace vyzývá veřejnost, aby do 15. dubna navrhovala kandidáty. Na Cenu lze nominovat osobnosti, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním. Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2013 se uskuteční 13. května v Museu Kampa. Letošní slavnost proběhne v rámci Roku Olgy Havlové, který vyhlásila nadace v souvislosti s připomenutím 80. výročí narození paní Olgy. Celá tisková zpráva

Celá tisková zpráva (doc, 156.5 KB)
(doc, 156.5 KB)

Fond vzdělání udělil nová stipendia studentům s handicapem

Poradní sbor Fondu vzdělání na konci února udělil pravidelné stipendium dalším šesti studentům se zdravotním a sociálním handicapem, kteří by si studium bez finanční pomoci nemohli dovolit. Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, od roku 1995 podpořil již více než 850 mladých lidí. Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků studentům se zdravotním a sociálním handicapem.

Celá tisková zpráva (docx, 80.5 KB)

Nadace Olgy Havlové si letos připomíná 80. výročí narození Olgy Havlové. 20. ledna se uskuteční mše za paní Olgu

Dne 11. července 2013 by se Olga Havlová dožila 80 let. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uspořádá v průběhu roku řadu akci, připomínajících veřejnosti osobnost paní Olgy a její odkaz nadaci nesoucí její jméno. Vzpomínkový rok otevře mše svatá za paní Olgu, kterou bude sloužit biskup Václav Malý, dlouholetý člen správní rady Nadace Olgy Havlové. Při této příležitosti vzpomene i na dárce a partnery nadace. Mše se uskuteční v neděli 20. ledna v 10 hodin v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Bohoslužby se zúčastní ministr Karel Schwarzenberg, Olinka Pešková, neteř Olgy Havlové, Dana Němcová, předsedkyně správní rady Nadace Olgy Havlové.

Celá tisková zpráva (doc, 681.5 KB)

Díky Fondu vzdělání studenti s handicapem mají větší šance vystudovat

Poradní sbor Fondu vzdělání v září udělil pravidelné stipendium dalším 15 studentům se zdravotním a sociálním handicapem, kteří by si studium bez finanční pomoci nemohli dovolit. Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, od roku 1995 podpořil dlouhodobým stipendiem více než 400 mladých lidí. Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků studentům se zdravotním a sociálním handicapem.

Celá tisková zpráva (doc, 94.0 KB)
(doc, 94.0 KB)

„Babička Houbička umí dobrou houbovou polévku,“ říká Helenka

Téma letošního ročníku výtvarné soutěže pořádané Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové a Společností pro kreativitu ve vzdělávání v rámci veletrhu Bambiriáda 2012 bylo inspirováno Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, vyhlášeného Evropskou komisí. Doplnilo tak téma z předchozího ročníku „Vytvoř si svého hrdinu“ o pohled těch nejmenších na další z palčivých témat dnešní společnosti.

Celá tisková zpráva (doc, 215.0 KB)

Cenu Olgy Havlové obdržel Josef Kočí za sociální poradenství v nemocnici

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové včera udělil osmnáctou Cenu Olgy Havlové. Letos ji získal Josef Kočí, sociální poradce Masarykové nemocnice v Ústí nad Labem. Slavnost se uskutečnila v Památníku národního písemnictví, Letohrádku Hvězda v Praze za účasti předsedkyně správní rady Nadace Dany Němcové, Ivana M. Havla, Diany Sternbergové a dalších členů správní rady. Při této příležitosti Nadace Olgy Havlové také poděkovala svým významným dárcům a partnerům a ocenila vynikající projekty neziskových organizací. V kulturní části večera vystoupil soubor Geshem a klavírista Tomáš Kačo. Slavnost moderoval Jan Rosák.

Celá tisková zpráva (doc, 87.5 KB)

Fond vzdělání podpořil stipendiem třináct nových studentů s handicapem

Poradní sbor Fondu vzdělání v březnu udělil pravidelné stipendium dalším 13 studentům se zdravotním a sociálním handicapem, kteří by si studium bez pomoci Fondu vzdělání nemohli dovolit. Další tři studenti byli podpořeni jednorázovým příspěvkem na úhradu školného a nákup studijních pomůcek. Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků mladým lidem se zdravotním a sociálním handicapem.

Celá tisková zpráva (doc, 94.5 KB)

Nominujte kandidáty na Cenu Olgy Havlové 2012

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil osmnáctý ročník Ceny Olgy Havlové. Nadace vyzývá veřejnost, aby do 1. května navrhovala kandidáty na Cenu. Týká se to osobností, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním. O výběru laureáta rozhodne porota Ceny. Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2012 se uskuteční 28. května v Letohrádku Hvězda v Praze 6.

Celá tisková zpráva (doc, 85.0 KB)

Pokračování výstavy fotografií o paní Olze Havlové v Eurocentru Jablonec nad Nisou

Od 2. listopadu 2011 naleznete v Eurocentru Jablonec nad Nisou výstavu fotografií o Olze Havlové a jejím působení pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Výstava se koná již na pátém místě. První byla v Praze, další v kampusu Masarykovy university v Brně, na zámku v Častolovicích a ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Třiatřicet uměleckých fotografií z počátků činnosti nadace pořídili profesionální fotografové: Ondřej Němec, Přemysl Fialka, Gabriela Čapková, Zdeněk Chrapek a další. Výstava v Eurocentru potrvá do 31. prosince 2011. Vernisáž se uskuteční ve foyer Eurocentra 2. listopadu v 16.30 hodin.

Celá tisková zpráva (doc, 98.5 KB)

Nadace Olgy Havlové rozšiřuje pomoc v oblasti seniorů

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 11. října rozdělil více než milion korun 29 organizacím poskytujícím sociální služby lidem staršího věku. Žádostí neziskových organizací přibývá, proto se nadace rozhodla svoji pomoc v této oblasti rozšířit. Je to již druhé grantové řízení v letošním roce. Na jaře Nadace Olgy Havlové rozdělila 1 348 000 korun pro 21 organizací.

Celá tisková zpráva (doc, 85.0 KB)

Devět studentů s handicapem získalo stipendium Fondu vzdělání

Poradní sbor Fondu vzdělání v září udělil pravidelné stipendium dalším 9 studentům se zdravotním a sociálním handicapem. Ke stávajícím 49 studentům, kteří již dostávají dlouhodobá stipendia, tak přibyli noví studenti, kteří by si studium bez pomoci Fondu vzdělání nemohli dovolit. Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků mladým lidem se zdravotním a sociálním handicapem.

Celá tisková zpráva (doc, 94.5 KB)

„NA JAKÉ VRCHOLY CHCEŠ DOSÁHNOUT TY?“, ptá se Nadace Olgy Havlové

Nadace Olgy Havlové odstartovala video soutěž pod názvem „NA JAKÉ VRCHOLY CHCEŠ DOSÁHNOUT TY?“. Chce, aby se mladí lidé blíže zamysleli nad světem handicapovaných. Tato kreativní soutěž je součástí kampaně „Odskáčeme si to za vás“ a je spjata s právě probíhajícím výstupem dobrovolnice Pavlíny Folovské na šestou nejvyšší horu světa.

Celá tisková zpráva (doc, 681.5 KB)

Charitativní expedice do Himalájí začíná

Dnes z Ruzyňského letiště odletěla šestičlenná skupina, která se vydala do Himalájí zdolat šestou nejvyšší horu světa Čo Oju, vysokou 8 201 metrů. Jednou z členek expedice je Pavlína Folovská, která s sebou nese charitativní poslání – svým výstupem na horu pomoci mladým lidem se zdravotním a sociálním handicapem. Výtěžek z výstupu půjde Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, který informace o průběhu expedice bude zveřejňovat v rámci kampaně „Odskáčeme si to za Vás“.

Celá tisková zpráva (doc, 728.5 KB)

Babický Trail ¼ Maraton pomůže handicapovaným

18. září 2011 se uskuteční první ročník běžeckého závodu Babickým lesem. Trasu 10.549 m poběží více než 100 závodníků, děti budou soutěžit ve zvláštních kategoriích na 400 a 800 m. Občanské sdružení SK Babice, které závod pořádá, se rozhodlo běh spojit s charitou. Výtěžek z běhu půjde na pomoc handicapovaným prostřednictvím Nadace Olgy Havlové.

Celá tisková zpráva (doc, 105.0 KB)

Jampioni, kteří odskákali pražský půlmaratón po jedné noze, předali štafetu v pomáhání handicapovaným

Dva dobrovolníci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Jan Odehnal a Jan Krédl, kteří v dubnu letošního roku odskákali 21 kilometrů po jedné noze, předali štafetu v pomáhání handicapovaným Pavlíně Folovské. Pavlína bude pokračovat v kampani „Odskáčeme si to za Vás“ a ve prospěch lidí se zdravotním postižením zdolá šestou nejvyšší horu světa Čo Oju vysokou 8 201 m. Cílem kampaně „Odskáčeme si to za Vás“ je upozornit na problematiku lidí se zdravotním postižením a také získat finanční prostředky na zlepšení jejich života.

Celá tisková zpráva (doc, 693.5 KB)

„Zachráním všechna zvířádka“, říká hrdinka Linda

V rámci třináctého ročníku Bambiriády, která se uskutečnila v květnu, uspořádala Nadace Olgy Havlové výtvarnou dětskou soutěž „Vytvoř si svého hrdinu“. Chtěla tak navázat na svou předchozí kampaň „Odskáčeme si to za Vás“, jíž upozorňovala na problematiku lidí se zdravotním postižením. Hrdinů se nakonec sešlo více než dvě stě a nyní jsou známí i její vítězové.

Celá tisková zpráva (doc, 360.5 KB)

Věra Strnadová se stala nositelkou Ceny Olgy Havlové 2011

23. května 2011 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové udělil sedmnáctou Cenu Olgy Havlové. Prestižní cenu získala Věra Strnadová za celoživotní angažmá ve prospěch lidí se sluchovým postižením. Slavnost proběhla v prostorách budovy ČSOB v Radlicích za účasti předsedkyně správní rady nadace Dany Němcové, biskupa Václava Malého, generálního ředitele ČSOB Pavla Kavánka a primátora hlavního města Prahy MUDr. Bohuslava Svobody. Při této příležitosti Nadace Olgy Havlové poděkovala svým významným dárcům a partnerům a ocenila vynikající projekty.

Celá tisková zpráva (doc, 220.5 KB)

23. května bude vyhlášen laureát Ceny Olgy Havlové 2011

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v pondělí 23. května udělí sedmnáctou Cenu Olgy Havlové. Slavnost proběhne od 17 hodin v prostorách budovy ČSOB v Radlicích za účasti předsedkyně správní rady nadace Dany Němcové, biskupa Václava Malého a generálního ředitele ČSOB Pavla Kavánka. Cena Olgy Havlové bude udělena osobností, která navzdory svému těžkému zdravotnímu handicapu pomáhá ostatním. Při této příležitosti Nadace Olgy Havlové poděkuje svým významným dárcům a partnerům a ocení vynikající projekty.

Celá tisková zpráva (doc, 220.0 KB)

Pokračování výstavy fotografií o paní Olze Havlové na zámku Častolovice

Od 23. dubna 2011 naleznete na zámku Častolovice výstavu fotografií o Olze Havlové a jejím působení pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Výstava, původně připravená v rámci dvacátého výročí založení nadace, se koná již na třetím místě. Třiatřicet uměleckých fotografií z počátků činnosti nadace pořídili profesionální fotografové: Ondřej Němec, Přemysl Fialka, Gabriela Čapková, Zdeněk Chrapek a další. Výstava v zámecké galerii potrvá do 31. května 2011.

Celá tisková zpráva (doc, 647.0 KB)

Vysokoškoláků z dětských domovů přibývá. Fond vzdělání jim udělil stipendia

Poradní sbor Fondu vzdělání v březnu udělil pravidelné stipendium dalším 7 studentům se sociálním handicapem, čtyři z nich mají zkušenosti z dětského domova. Ke stávajícím 58 studentům, kteří již dostávají dlouhodobá stipendia, tak přibyli noví studenti, kteří by si studium bez pomoci Fondu vzdělání nemohli dovolit. Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků mladým lidem se zdravotním a sociálním handicapem.

Celá tisková zpráva (doc, 94.5 KB)

Nový rekord ve skákání po jedné noze je na světě!

Dva dobrovolníci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové odskákali sobotní Hervis ½ Maraton, který měří přes 21 kilometrů, po jedné noze! Jan Odehnal a Jan Krédl se půlmaratonu zúčastnili v rámci kampaně „Odskáčeme si to za Vás“, jíž chtěli upozornit na problematiku lidí se zdravotním postižním. Celou trasu odskákali v čase 4 hodiny a 5 minut a tímto výkonem budou zapsáni do České knihy rekordů.

Celá tisková zpráva (doc, 681.0 KB)

21 kilometrů odskáčou po jedné noze, aby pomohli handicapovaným

Dva dobrovolníci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové odskáčou sobotní Hervis ½ Maraton po jedné noze! Chtějí tak upozornit na problematiku lidí se zdravotním postižením a vybrat další finanční prostředky. Jan Odehnal a Jan Krédl se půlmaratonu zúčastní pod heslem „Odskáčeme si to za Vás“, pod nímž společně s Nadací Olgy Havlové odstartovali stejnojmennou propagační kampaň. V rámci ní se již na konto nadace podařilo shromáždit téměř 80 tisíc korun.

Celá tisková zpráva (doc, 681.0 KB)

Nominujte kandidáty na Cenu Olgy Havlové 2011

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil sedmnáctý ročník Ceny Olgy Havlové. Nadace vyzývá veřejnost, aby do 30. dubna navrhovala kandidáty na Cenu. Týká se to osobností, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním. O výběru laureáta rozhodne porota Nadace Olgy Havlové. Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2011 se uskuteční 23. května v budově ČSOB v Radlicích.

Celá tisková zpráva (doc, 218.5 KB)

Nadace Olgy Havlové startuje soutěž „CO DOKAŽEŠ NA JEDNÉ NOZE TY“

Soutěž o nejlepší video s tématikou „CO DOKÁŽEŠ NA JEDNÉ NOZE TY“ v těchto dnech odstartoval Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Probíhá na webových stránkách kampaně „Odskáčeme si to za vás“ a navazuje na záměr dvou mladých dobrovolníků odskákat Hervis ½ Maraton Praha po jedné noze. Účastníky soutěže čekají velmi atraktivní ceny - skákací boty WORKER Jump, jízda v závodním voze či tandemový let na paraglidingovém křídle.

Celá tisková zpráva (doc, 682.5 KB)

„Odskáčeme si to za Vás“, vzkazují dva dobrovolníci Nadace Olgy Havlové

Hervis ½ Maraton Praha, který se poběží začátkem dubna a měří přes 21 kilometrů, se dva mladí dobrovolníci rozhodli odskákat po jedné noze! Chtějí tak v rámci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořit lidi se zdravotním postižením. V této souvislosti spustila nadace kampaň s příznačným názvem „Odskáčeme si to za Vás“.

Celá tisková zpráva (doc, 1.7 MB)

Běžci ČSOB se zúčastní Jizerské 50 a pomohou handicapovaným

Třináct zaměstnanců ČSOB 9. ledna 2011 poběží na závodu Jizerská 50 za Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové (VDV). Za každého běžce Československá obchodní banka, a. s. přispěje veřejné sbírce VDV „Dobra není nikdy dost“ stejnou částkou, jakou běžci uhradili za registraci. Zúčastnění sportovci jsou hnáni myšlenkou, že pomohou těm, kteří běhat nemohou a jsou odkázaní na cizí pomoc. Díky běžcům ČSOB lidé s handicapem získají pomoc v hodnotě 20 400 korun.

Celá tisková zpráva (doc, 121.0 KB)

Benefiční koncert dobré vůle pomůže seniorům

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB) 21. listopadu 2010 v 19 hodin uspořádá Benefiční koncert dobré vůle. Výtěžek z koncertu bude použit na program Senior Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV). Koncert se uskuteční v Kostele sv. Šimona a Judy v Praze 1, vystoupí na něm houslista Roman Patočka, klavíristka Silvie Ježková, smíšený sbor Carmina Bohemica, doprovázený klavíristkou Ludmilou Čermákovou. Letošní koncert bude již šestnáctý v pořadí a za patnáct let vynesly částku 16 741 236 korun. Advokátní kancelář KŠB obdržela v roce 2008 za dlouholetou pomoc VDV prestižní Cenu Via Bona.

Celá tisková zpráva (doc, 505.0 KB)

Výbor dobré vůle pořádá vernisáž výstavy fotografií o své zakladatelce Olze Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 12. října 2010 v 18.00 hod. otevře v Kavárně Lucerna v Praze 1 výstavu fotografií o Olze Havlové a jejímu odkazu. Šestadvacet panelů vynese na světlo archivní fotografie VDV pořízené profesionálními fotografy, například Ondřejem Němcem, Přemyslem Fialkou, Gabrielou Čapkovou, Zdeňkem Chrapkem. Na vernisáži bude promítnuta série fotografií Bohdana Holomíčka, osobního fotografa Olgy a Václava Havlových. Výstava se koná v rámci oslav dvacátého výročí založení VDV a potrvá do 20. listopadu 2010.

Celá tisková zpráva (doc, 226.5 KB)

Studentů se zdravotním a sociálním handicapem přibývá – Fond vzdělání v září udělil další stipendia

Poradní sbor Fondu vzdělání v září udělil pravidelné stipendium dalším 11 studentům se sociálním a zdravotním handicapem. Ke stávajícím 60 studentům, kteří již dostávají dlouhodobá stipendia, tak přibyli noví studenti, kteří by si studium bez pomoci Fondu vzdělání nemohli dovolit. Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV). Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků mladým lidem, kteří mají ztížené podmínky studia kvůli handicapu.

Celá tisková zpráva (doc, 95.0 KB)

Extrémní sportovec Jan Škrabálek se stal patronem běžců dobré vůle

Jan Škrabálek, jeden z nejuznávanějších a nejlepších extrémních sportovců v České republice, se stal patronem projektu Běžci dobré vůle. Dobrodružný sportovec takto podpořil běh za charitu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV), který se letos již potřetí koná v rámci PIM běžeckého seriálu 2010. Běžci dobré vůle 11. září se zúčastní TESCO Grand Prix Praha a svým během podpoří lidi se zdravotním handicapem.

Celá tisková zpráva (doc, 94.0 KB)

Děti z dětských domovů tráví prázdniny u moře v Chorvatsku

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) letos zprostředkuje přímořské pobyty u moře v Chorvatsku pro 570 dětí z 24 dětských domovů. Cílem projektu Prázdniny, v rámci kterého pobyty probíhají, je přispět k tělesnému a duševnímu zdraví dětí bez uspokojivého rodinného zázemí. Projekt Prázdniny VDV realizuje již od roku 1990 a za 20 let jeho realizace více než 9 000 dětí strávilo prázdniny u moře.

Celá tisková zpráva (doc, 92.0 KB)

Stipendisté Fondu vzdělání se zúčastnili studijní cesty v Petrohradě

Čtyři stipendisté Fondu vzdělání Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV), kteří studují technické obory a aplikovanou ekologii na vysokých školách v ČR, strávili pět dní na studijní cestě v Petrohradě. Studijní cestu připravila ŠKODA JS a.s. ve spolupráci s partnerskou organizací Atomstrojexport v Moskvě. Cílem bylo prohloubení znalosti stipendistů v oblasti energetiky. Studenti navštívili staveniště Leningradské jaderné elektrárny ve městě Sosnový Bor a špičkové vědecké a projektové pracoviště Projektový ústav jaderné energetiky (SPbAEP) v Petrohradě.

Celá tisková zpráva (doc, 94.5 KB)

Cenu Olgy Havlové získal MUDr. Jiří Kříž

V pondělí 7. června 2010 byl vyhlášen šestnáctý nositel Ceny Olgy Havlové. Stal se jim MUDr. Jiří Kříž, primář Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol. Porota Ceny Olgy Havlové vybírala ze 17 nominací a rozhodla vyznamenat Jiřího Kříže za dlouhodobou pomoc paraplegikům v České republice. Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2010 se uskutečnilo v rámci oslav 20. výročí založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a při této příležitosti bylo udělené poděkování Václavu Havlovi za přínos občanské společnosti.

Celá tisková zpráva (doc, 228.0 KB)
Příloha k tiskové zprávě (doc, 230.0 KB)

Výbor dobré vůle obdržel 17 nominací na Cenu Olgy Havlové

Do 23. dubna mohla veřejnost Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové (VDV) nominovat kandidáty na šestnáctý ročník Ceny Olgy Havlové. V nadaci se sešlo celkem 17 nominací, o výběru laureáta rozhodne porota ceny. Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2010 se uskuteční 7. června v Pražské křižovatce v rámci oslav 20. výročí založení VDV.

Celá tisková zpráva (doc, 229.0 KB)

Běžci za Výbor dobré vůle pomáhají handicapovaným

Běžci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) se již druhým rokem účastnili charitativního běhu Prague International Marathon (PIM). Letos se do charitativního běhu zapojilo více než čtyřicet zaměstnanců ČSOB. Zúčastnění sportovci jsou hnáni myšlenkou, že pomohou těm, kteří běhat nemohou a jsou odkázaní na cizí pomoc. Závod Hervis 1/2 Maratonu Praha proběhl 27. března 2010 a běžce dobré vůle podpořili i jejich fanoušci a příznivci.

Celá tisková zpráva (doc, 124.0 KB)

Veřejnost může navrhovat kandidáty na Cenu Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) vyhlásil šestnáctý ročník Ceny Olgy Havlové. VDV vyzývá veřejnost, aby do 23. dubna navrhovala kandidáty na cenu. Cena Olgy Havlové je určena osobnostem, které dokázaly překonat svůj handicap a aktivně se angažují ve prospěch ostatních. Kandidáta lze navrhnout prostřednictvím nominačního formuláře, o výběru laureáta rozhoduje porota VDV. Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2010 se uskuteční 7. června v Pražské křižovatce v rámci oslav 20. výročí založení VDV.

Celá tisková zpráva (doc, 226.5 KB)

Výbor dobré vůle odhalil pamětní desku Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) dnes na Senovážném náměstí č. 2 v Praze 1 odhalil pamětní desku své zakladatelce Olze Havlové (1933 – 1996). Slavnostní odhalení desky se konalo k příležitosti 20. výročí založení VDV a zároveň jako vzpomínková akce ke dni úmrtí Olgy Havlové. Odhalení desky na budově, kde působila Olga Havlová v letech 1992 – 1995, se konalo za účasti bývalého prezidenta Václava Havla, Dany Němcové, předsedkyně správní rady VDV, a biskupa Václava Malého, člena správní rady VDV, za hudebního doprovodu Pavla Smetáčka a skupiny Traditional Jazz Studio.

Celá tisková zpráva (doc, 229.0 KB)

Běžci dobré vůle

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) je už druhým rokem oficiální charitou Pražského Mezinárodního Maratonu (PIM). Účastníci letošních běžeckých závodů reprezentující VDV jsou vedeni myšlenkou, že pomohou těm, kteří běhat nemohou. K běžcům dobré vůle se letos také připojí zaměstnanci Československé obchodní banky, a.s. Výtěžek akce je určen na pomůcky pro děti a dospělé se zdravotním handicapem.

Celá tisková zpráva (doc, 247.0 KB)

Nová publikace pojednává o životní bilanci ve stáří

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) vydal novou publikaci pro zaměstnance domovů pro seniory, léčeben dlouhodobě nemocných a hospiců „Životní bilance ve stáří“. Publikace vychází z příspěvků přednesených na konferenci k Mezinárodnímu dni seniorů v Ostrově, kde vystoupili přední čeští odborníci v geriatrii, psychologii, pastoraci, ošetřovatelské péči i všeobecné medicíně. Doprovázejí ji kresby Martiny Špinkové, ředitelky mobilního hospice „Cesta domů“.

Celá tisková zpráva (doc, 227.5 KB)
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: