Dar ze závěti

Odkázat svůj majetek nebo jeho část je jednou z dalších možností, jak podpořit konkrétní neziskovou organizaci, jejíž činnosti si vážíte nebo ji dlouhodobě podporujete.

Chcete-li podpořit činnost Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové darem ze závěti, Váš záměr doporučujeme konzultovat s notářem a zástupcem VDV. Podrobné informace, proč i jak můžete tímto způsobem naložit se svým majetkem, se dozvíte na stránkách zavetpomaha.cz.

Publikace Závěť pomáhá - průvodce darováním na dobročinné účely

Příběhy dárců

Ludmila Šilhánková, významná a uznávaná mikrobioložka, ve své závěti odkázala finanční prostředky Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové na rekreaci a vzdělávání dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. Výbor dobré vůle založil Fond profesorky Šilhánkové a po dobu několika let z fondu podporoval děti a mladé lidi se zdravotním handicapem. Paní Šilhánková v r. 2016 obdržela in memoriam Cenu Via Bona v kategorii Závěť pomáhá. Toto ocenění každoročně uděluje Nadace Via za významné počiny v oblasti filantropie. Příběh paní Ludmily Šilhánkové

Soňa Nigrinová vystudovala obor francouzština-arabština a byla u zrodu katedry tlumočnictví a překladatelství na tehdejší Universitě 17. listopadu. Paní Soňa vždy měla blízko k charitě. Honoráře ze svých překladů posílala na Konto Bariéry, Zdravotnímu klaunovi či jinam, kde to bylo potřeba. Když se po varování lékařů, že její zdravotní stav je velmi vážný, rozhodla před dvěma lety sepsat závěť, odkazuje v ní byt zakoupený z restituce po rodičích Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové na pomoc seniorům a studentům se zdravotním postižením. Rozhovor s paní Soňou Nigrinovou

Dušan Karpatský - literární historik, bohemista a kroatista, přední český překladatel ze slovanských jazyků zemřel v roce 2017, o jeho úmrtí referovala chorvatská i česká média (např. Česká televize). Svůj majetek odkázal na dobročinné účely: byt, knihovnu a autorská práva věnoval Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Jeho rozsáhlou knihovnu nadace předala spolku Lastavica, který v ČR sdružuje občany bývalé Jugoslávie a realizuje společensko-kulturní projekty. V r. 2003 obdržel z rukou Pavla Dostála, ministra kultury ČR, státní cenu za překladatelské dílo. Při udílení ceny Josefa Jungmanna byl v říjnu r. 2016 uveden do překladatelské síně slávy Obce překladatelů.

Užitečné informace

Kdo po mně ze zákona dědí?
Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýc či neteře. Zjednodušeně řečeno, pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po Vás ti vzdálenější. 

Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („Ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.“ § 1636–1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?
Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte.

Mohu určit, na co bude můj dar použit?
Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědici příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí. 

Kontaktní osoba

Kateřina Ptáčková
Tel.: 724 112 782
Email: ptackova@vdv.cz 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: