Přednáška „Antibiotika ztrácejí účinnost - jak předejít nesprávnému užívání antibiotik“

Objev antibiotik způsobil zásadní průlom v medicíně. Zavedení účinných antiinfektiv do rutinní praxe vedlo ke značnému snížení úmrtnosti na infekční nemoci. Antibiotika rovněž umožnily rozvoj dalších oborů a přispěly ke zlepšení prognózy pacientů s celým spektrem závažných neinfekčních onemocnění.

Bohužel jejich časté a v řadě případů neopodstatněné užívání značnou měrou přispívá k rozvoji rezistence. Léčba infekcí, které jsou vyvolány rezistentními bakteriemi, je mnohdy komplikovaná, v některých případech dokonce zcela nemožná, často je nutné volit alternativní antibiotikum, které může být méně účinné, mít více nežádoucích účinků a jeho použití může být finančně nákladnější. Cílem sdělení je zodpovědět na hlavní otázky: jaká je realita v České republice a v Evropě? Proč přispíváme k rozvoji rezistence? Jakou roli hrají lékaři a pacienti v nadužívání antibiotik? Co může udělat každý z nás, abychom nepřispívali k dalšímu zhoršování situace?

Na tyto i další otázky bude hledat odpovědi MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice v Motole na své přednášce v Městské knihovně Praha, která se koná 24. října od 17 hod.

Přijďte, jste srdečně zváni!

Záznam přednášky si můžete přehrát zde.

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: