Salzburské semináře přinášejí zkušenosti i cenné srovnání

Odborníci na dětskou paliativní péči z evropských, asijských, afrických zemí a z Mexika měli možnost potkat se v Salzburku na semináři Pediatric Palliative Care, jednom ze série Salzburských seminářů, pořádaných Open Medical Institute (OMI).

Semináře, který proběhl ve dnech 19. až 25. února, se odborně ujal Pediatric Advanced Care Team (PACT) z Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) ve složení dvou lékařek – Shefali Parikh a Victorie Johnson, sestry Kelly Mannion a sociální pracovnice Elizabeth Spellman. Vytvořily pro účastníky curriculum převážně přednášek z různých oblastí dětské paliativní péče, ve dvou odpoledních blocích také každý z účastníků prezentoval svou připravenou kazuistiku. "Bylo poučné vidět propracovaný systém nemocniční paliativní péče v CHOP, jejich pokroky i problémy například při předávání pacientů do péče v terénu. ...Účast na semináři bych komukoli vřele doporučil," uvedl MUDr. Pavel Rozsíval, lékař Dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice. "Znovu jsem se ujistil, že máme na co být pyšní, neboť je velmi cenné, že v České republice funguje paliativní péče na mnoha úrovních, máme vícezdrojové financování, odborné společnosti, klíčové dokumenty. Je co zlepšovat, ale věřte, že nám drtivá většina účastníků vyjadřovala obdiv," dodal Rozsíval.

Díky štědré podpoře dárců se v zámku Arenberg nad různými tématy schází různorodé skupiny odborníků z celého světa. Přímo v zámku je zajištěn nejen odborný program, ale také ubytování i stravování. Krom času na odborné vzdělávání je vždy vyhrazen prostor pro neformální společenské setkání účastníků. Je tak možné seznámit se s kolegy, sdílet zkušenosti a vytvořit si síť kontaktů. 

Účastníci z České republiky si hradí pouze cestovní náklady. Rozvrh seminářů a curriculum jsou volně dostupné na webu Open Medical Institute.

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: