Projekt „Plníme přání“ Nadace ČEZ pomohl skrze Nadaci Olgy Havlové 86 lidem

Projekt „Plníme přání, myslíme na druhé“ pomohl v roce 2019 celkem 86 lidem. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) jim přerozdělil na kompenzační a zdravotnické pomůcky, speciální pohybové a léčebné terapie celkem 4 925 684 korun, které získal 3. prosince 2018 od Nadace ČEZ.

„Velmi si vážíme toho, že se Nadace ČEZ rozhodla prostředky, které vybrala i od svých zaměstnanců, věnovat na pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním. Konkrétně šly prostředky na kompenzační pomůcky, rehabilitační a léčebné terapie či speciální vybavení, které zahrnuje například polohovací postele, chodicí pásy, invalidní vozíky, zvedáky apod.,“ prozrazuje ředitelka VDV Monika Granja a dodává, že příspěvek mohl být dále použit i na splnění vysněného přání, jakým jsou třeba kroužky, rekondiční pobyt či další přání, která vedou ke zvýšení kvality života lidí se zdravotním handicapem.

Paní Hana, která je ve svých 53 letech odkázána na invalidní vozík a pomoc blízkých, si díky příspěvku mohla pořídit nový elektrický vozík Flexi Throne. 22letý Kristian, který se po dětské mozkové obrně pohybuje na mechanickém vozíku, mohl díky příspěvku absolvovat speciální rehabilitační program  v Sanatoriu Klimkovice. A 25letá Kristýna, která trpí svalovou atrofií a je rovněž odkázána na vozík, si díky projektu mohla pořídit elektrický sportovní vozík na powerchairhockey. To jsou tři příklady z celkových 86, kterým projekt „Plníme přání, myslíme na druhé“ pomohl.

„Dovolte, abych celé nadaci Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové poděkovala za poskytnutí finančního daru. Z vozíku mám obrovskou radost a hraje se na něm skvěle,“ pochvaluje si svůj nový sportovní vozík Kristýna. Dosud používala mechanický vozík, který byl po 9 letech již v nevyhovujícím stavu.

„Moc jsme vám chtěli poděkovat za poskytnutou finanční pomoc na úhradu rehabilitačního pobytu pro syna Kristiana,“ napsal v děkovném dopise do VDV Kristianův tatínek.

„Naši zaměstnanci mají možnost sami navrhnout někoho ze svého okolí, o kom se domnívají, že naši pomoc potřebuje. Z došlých návrhů pak každoročně vybíráme několik desítek příběhů, které zveřejníme na firemním intranetu a vyzveme zaměstnance k dobrovolnému dárcovství. Dle svého uvážení mohou přispět buď konkrétní osobě, nebo všem najednou částkou, která se rozdělí mezi zúčastněné,“ vysvětluje princip sbírky Michaela Chaloupková, členka představenstva a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ.

Společný charitativní projekt zaměstnanců Skupiny ČEZ ze všech regionů ČR a Nadace ČEZ vznikl v roce 2007. Za dobu jeho trvání věnovali zaměstnanci společně s Nadací ČEZ na dobročinné účely přes 26 milionů korun. Více o projektu zde.
 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: