Polohovací pomůcky dětem

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové věnoval Společnosti pro ranou péči, pobočka Olomouc dar v hodnotě 30 000 Kč na nákup polohovacích pomůcek pro děti s těžkými vadami zraku či kombinovaným postižením.

Pro efektivní práci s dítětem je třeba jej stimulovat ve správné poloze a zajistit tak co nejvyšší možnou míru rozvoje oblastí vývoje dle individuálních potřeb a aktuálního zdravotního stavu. Poradkyně rané péče mj. zapůjčují pomůcky rodinám domů a učí rodiče s nimi efektivně pracovat tak, aby je sami zvládali používat dle doporučení z rehabilitace a fyzioterapie. Pomůcky bObles posilují svalový korzet celého těla a aktivně rozvíjejí rovnováhu a stabilitu. Polohovací pomůcky jsou vhodné pro rehabilitační cvičení, na protahování a polohování. Slouží jako podkládací podložky pod různé části těla, ke zvýšení efektivity cvičení a k tomu, aby dítě mohlo být ve vyhovující poloze delší dobu.  Získáním těchto pomůcek pomůžeme rodinám zajistit kvalitnější rozsah péče a dostupnost všem potřebným.
 
Poradkyně rané péče Mgr. Daniela Rosíková dodává: „Do současnosti ve středisku zcela chyběly polohovací pomůcky pro práci s dětmi, které pravidelně navštěvují ordinace fyzioterapeutů, rehabilitačních klinik a ordinace specializovaných dětských lékařů. Potřebujeme je pro správné polohování při přímé práci s dítětem.  Jedná se o děti s hendikepem, předčasně narozené, s opožděným psychomotorickým vývojem nebo s jinými specifickými potřebami.“
 
Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za věnovanou částku v programu Cesty k integraci, která pomohla zajistit pomůcky klientským rodinám. Velmi si této pomoci vážíme, jelikož vícezdrojové financování se nám nepodařilo zajistit v požadované výši pro rok 2019.

Silvie Šavrňáková
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc
 
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: