Nadační příspěvky z programů Paliativní péče a Senior 2020

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) 13. dubna 2020 schválila finanční podporu pro 30 projektů v programu Paliativní péče za 1 695 150 Kč a z programu Senior podpořila 52 projektových žádostí v celkové částce 2 789 071 Kč.

V programu Senior Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové přiděluje prostředky na vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory, na terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory, dále na vybavení charitních domů, domovů seniorů aj. a také na pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu. Více informací o programu najdete zde.

V programu Paliativní péče jdou prostředky na projekty, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podpora je určená pro paliativní a hospicovou péči poskytovanou v zařízeních nebo v rámci terénní služby v domácnostech umírajících.Více o programu najdete zde.

V jarním grantovém řízení tak VDV v obou programech podpořil 82 neziskových organizací celkovou částkou téměř 4,5 milionu korun.

Program Senior - podpořené projekty, 2020
Program Paliativní péče - podpořené projekty, 2020

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: