Fond vzdělání letos pomáhá 84 znevýhodněným studentům

Od letošního září nově získalo pravidelnou finanční podporu v rámci nadačního programu Fond vzdělání 12 znevýhodněných studentů. V tomto školním roce tak stipendium pobírá celkem 84 mladých lidí se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů.

V rámci Fondu vzdělání jsou studenti do stipendijního programu vybíráni dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Letos byl finanční dar od partnera projektu, jímž je ČSOB, spontánně navýšen o půl milionu korun na podporu ukrajinských studentů, kteří se rozhodli studovat v Česku. Celkem tedy v roce 2022 bylo přijato 36 studentů.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za významné finanční podpory ČSOB v rámci programu Fond vzdělání již 27 let pomáhá studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním. Celkem bylo od roku 1995 necelými 39 miliony korun podpořeno 678 studentů prostřednictvím měsíčních stipendií a 614 studentů jednorázovým příspěvkem na školné či pomůcky ke studiu.

Přečtěte si o studentech z programu Fond vzdělání:

stipendistka Alžběta 

stipendistka Kateřina

stipendista Andrii

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: