Děkujeme kapele Zrní za sbírku pro Fond vzdělání

Čtyři Honzové a Ondřej z kapely Zrní u příležitosti 30 let svobody po pádu komunismu založili projekt Havlovy děti Havlovi, v jehož rámci pořádali koncerty, besedy a další aktivity spojené s osobností Václava Havla.

Součástí projektu byla i sbírka na pomoc znevýhodněným studentům v duchu odkazu Olgy Havlové. Sbírka probíhala ve prospěch stipendijního programu Fond vzdělání Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV). První dny v lednu se sbírka naplnila – na podporu studentů se zdravotním či sociálním znevýhodněním bylo vybráno více než 50 tisíc korun.

„Děkujeme hudebníkům z kapely Zrní, kteří se rozhodli studenty podpořit skrze projekt k 30. výročí sametové revoluce Havlovy děti Havlovi. Celá částka půjde na stipendia pro studenty středních a vysokých škol, kterým pomohou zlepšit podmínky při studiu. Všem, kdo přispěli, patří velký dík. A ten patří i kapele Zrní, která projekt zaštítila,“ říká ředitelka VDV Monika Granja.
 
„Vzdělání umožňuje naši seberealizaci ve světě. Díky vzdělání se ale také zvyšuje pravděpodobnost, že se nebudeme bát ničeho neznámého a cizího, dokážeme se ve světě nekonečna informací snadněji orientovat. Můžeme lépe odolávat lžím, dezinformacím, manipulaci, populismu a extremismu. Díky vzdělání jsme schopni vnímat jevy kolem sebe v širším kontextu. Vzdělání je podporou naší empatie a tolerance. Proto v projektu Havlovy děti Havlovi myslíme také na děti. Cejtíme, že žít ve svobodě není samozřejmý,“ uvádějí členové hudební skupiny.
 
Partnerem programu Fond vzdělání je ČSOB.
 
 
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: