Výroční zpráva za rok 2022

Přečtěte si výroční zprávu o činnosti nadace v roce 2022.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v roce 2022 navázal na činnost v tradičních programech zaměřujících se na podporu znevýhodněných studentů (Fond vzdělání, Stipendia Nikoly Tesly), pokračoval v pomoci lidem ohroženým ztrátou bydlení (Fond podpory bydlení, Nejdřív střecha) a nepřestával pomáhat všem znevýhodněným (Cesty k integraci, Obyčejný život). Stejně tak nadace finančně podporovala organizace starající se o seniory a nevyléčitelně nemocné (Paliativní péče, Senior) a rodiny, které pečují o dítě s neurologickým onemocněním (Fond pomoci dětem s dětskou mozkovou obrnou), či organizace, které pomáhají dětem s astmatem a alergiemi (Sasakawa Asthma Fund).

Společně s Nadací OSF a Skautským institutem pokračoval Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci konsorcia ve správě programu Active Citizens Fund, který si klade za cíl aktivizovat občany, zmocnit znevýhodněné skupiny, rozvíjet advokační a watchdogorvé aktivity a posílit digitální kompetence organizací. Občanskou společnost nadace podporovala i prostřednictvím výzvy Daruj srdce, jejímž cílem je zapojení mladých lidí.

Rok 2022 byl poznamenán Válkou na Ukrajině. Nadace se po vpádu ruských vojsk na území Ukrajiny rozhodla neprodleně zapojit do pomoci osobám prchajícím před válkou. Kromě materiálních darů, které byly shromažďovány v prvních dnech konfliktu především díky štědrým dárcům, vyčlenila správní rada nadace prostředky na financování aktivit souvisejících s následnou péčí o uprchlíky z Ukrajiny (Fond podpory organizací pečujících o uprchlíky z Ukrajiny).

Pomoc v roce 2022 směřovala 295 organizacím a 1332 jednotlivcům. 

Poděkování patří všem dárcům a partnerům, kteří Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové během roku 2022 podporovali. 

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: