Zabezpečení nízkoprahových domácností z Fondu podpory bydlení přebírá Sociální nadační fond

Zástupci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové předali své zkušenosti z programu Fond podpory bydlení kolegům ze Sociálního nadačního fondu, čímž ukončili spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy na tomto společném projektu. Za 2,5 roku fungování se dostalo pomoci 137 domácnostem, které díky finanční podpoře mohly vyřešit akutní krizi spojenou s rizikem ztráty bydlení.

Účelem Fondu podpory bydlení, který vznikl jako pilotní projekt na jaře 2020, bylo poskytovat za předem daných podmínek příspěvky lidem z nízkopříjmových domácností. Ti v době přijímání pomoci byli nebo se v brzké době stali nájemci v bytech na území hlavního města Prahy a využívali podpory sociálních služeb spolupracujících organizací.

„Na základě našich dvouletých zkušeností víme, že mnohdy i malá podpora stačí, aby si rodiny dokázaly najít a udržet důstojné bydlení. Mnohé z nich totiž žijí na hraně sociálního vyloučení a každá nečekaná událost, jako ztráta zaměstnání, nemoc nebo odchod partnera, je ohrožuje ztrátou bydlení. Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy za iniciativu a spolupráci a nyní štafetu pomoci předáváme Sociálnímu nadačnímu fondu,“ uvedla Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Pomoc z Fondu podpory bydlení sloužila jako poslední možnost po využití všech standardních dávek, příspěvků či možností, jako jsou nábytkové banky, apod. Do září 2022, kdy byl program v rámci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ukončen, daroval Magistrát hl. m. Prahy na tyto účely částku 2,7 milionu korun.

Sociální nadační fond zřídil Magistrát hl. m. Prahy jako jedinečný nástroj, kterým může napomáhat zvyšovat kvalitu života lidí ve městě. Cílem fondu je poskytovat finanční pomoc Pražanům, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci, avšak nemohou využít jiné zdroje, ať už státní, nebo obecní pomoci.

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: