Výzkum veřejného mínění k 30 letům VDV

V neděli 12. dubna oslavil Výbor dobré vůle (VDV) 30 let od doby, kdy jej Olga Havlová s přáteli založila. K tomuto výročí si nadace, která o dva roky později získala název nesoucí jméno první dámy, nechala udělat výzkum veřejného mínění od CVVM Sociologického ústavu AV ČR.

Reprezentativní výzkum od CVVM Sociologického ústavu AV ČR na téma Postoje veřejnosti k Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ukazuje, že 92 % dotazovaných zná Olgu Havlovou a drtivá většina ji vnímá pozitivně. Přes dvě třetiny dotázaných charakterizuje Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové jako důvěryhodný (68 %) a prospěšný (74 %) a projevila ochotu přispět na konkrétní projekt či sbírku.

Výzkum "Postoje veřejnosti k Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové" ke stažení

„Principy fungování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové i 30 let od jeho založení neztrácejí nic na své aktuálnosti. V duchu odkazu své zakladatelky Olgy Havlové reagujeme na aktuální potřeby ve společnosti a pomáháme, kde je nejvíce potřeba. Již tři dekády si budujeme důvěru veřejnosti, která nejen nezapomněla na jméno Olgy Havlové, ale považuje naši organizaci za důvěryhodnou a potřebnou a je ochotná různou formou na naše projekty přispět. Velice si toho vážíme,“ říká k výsledkům výzkumu ředitelka VDV Monika Granja.

Výzkum také ukázal, že 60 % lidí, kteří Olgu Havlovou znají, ji hodnotí pozitivně. Co se týká transparentního hospodaření nadace, tak skoro dvě pětiny (39 %) se domnívá, že VDV hospodaří transparentně.

O výzkumu

Výzkum probíhal od 29. února do 11. března 2020 a zúčastnilo se jej 1012 rspondentů ve věku od 15 let z celé ČR, kteří formou osobního rozhovoru vyplňovali odpovědi na 6 dotazů. Ty se týkaly povědomí o Olze Havlové, Výboru dobré vůle, jeho činnosti a také toho, jakou formou by byli dotazovaní ochotni nadaci podpořit, ať už finančně či dobrovolnickou činností.

Foto © Ondřej Němec

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: