Výroční zpráva za rok 2021

Přečtěte si výroční zprávu o činnosti nadace v roce 2021.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v roce 2021 navázal na činnost v tradičních programech zaměřujících se na podporu znevýhodněných studentů (Fond vzdělání, Stipendia Nikoly Tesly), pokračoval v pomoci lidem ohrožených ztrátou bydlení (Fond podpory bydlení, Nejdřív střecha) a nepřestával pomáhat všem znevýhodněným (Cesty k integraci, Obyčejný život). Stejně tak nadace finančně podporovala organizace starající se o seniory a nevyléčitelně nemocné (Paliativní péče, Senior) a rodiny, které pečují o dítě s neurologickým onemocněním (Fond pomoci dětem s dětskou mozkovou obrnou). 

Společně s Nadací OSF a Skautským institutem pokračoval Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci konsorcia ve správě programu Active Citizens Fund, který si klade za cíl aktivizovat občany, zmocnit znevýhodněné skupiny, rozvíjet advokační a watchdogorvé aktivity a posílit digitální kompetence organizací. 

Rok 2021 byl podobně jako ten předcházející poznamenán postupující pandemií covidu-19. Proto nadace pokračovala v pomoci prostřednictvím mimořádného fondu na pomoc během pandemie. Organizace mohli zažádat o úhradu mimořádných nákladů spojených s testováním klientů v azylových domech, ubytovnách či denních centrech. Navíc byly distribuovány dezinfekce a čisticí prostředky. Sociálně znevýhodněným rodinám nadace poskytla počítače a příslušnou techniku. 

Druhou událostí, na kterou nadace zareagovala mimořádně, bylo ničivé tornádo na jižní Moravě. Vyhlášený Fond na pomoc obětem tornáda podpořil nestatní neziskové organizace působící v sociální oblasti, které pomáhají lidem zasaženým přírodní katastrofou. 

Pomoc v roce 2021 směřovala 284 organizacím a 2843 jednotlivcům. 

Poděkování patří všem dárcům a partnerům, kteří Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové během roku 2021 podporovali. 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: