Kázání faráře Miloše Rejchrta k uctění památky Olgy Havlové

27. ledna uplynulo 23 let od úmrtí Olgy Havlové. Její památku si Výbor dobré vůle, který v roce 1990 založila, spolu s partnery a přiznivci připomněl zapálením svíčky na hrobce rodiny Havlových na Vinohradském hřbitově.

Na pietním setkání, které VDV pořádá každý rok, se sešly desítky lidí. mezi nimi Ivan M. Havel, chartistka a disidentka Dana Němcová, Petruška Šustrová ad. Svým zpěvem přispěl k uctění památky Olgy Havlové i sbor Carmina Bohemica. Přinášíme Vám nyní kázání, kterým doprovodil pietní akt evangelický farář a disident Miloš Rejchrt.

Žalm 103, verše 15,16,14, překlad Bible kralická:

Dnové člověka jsou jako tráva, a jako květ polní, tak kvete. Jakž vítr na něj  povane, anť ho není, aniž ho již více pozná místo jeho. Však Hospodin zná slepení naše, v paměti má, že prach jsme.

Přátelé,

ten, na koho vzpomínáme, ač zemřel, nadále je mezi námi přítomen. Vzpomínka na něj nás rozteskní, povzbudí, rozveselí, něco s námi dělá, třeba nás i k něčemu přiměje. Vzpomínka na Olgu nás např. přiměla přijít právě sem a potkat se tu s jinými lidmi, kteří ji měli a stále mají rádi. To je dobře, Olga takto zůstává součástí našeho přítomného bytí, byť jinak a určitě méně, než tomu bylo před její smrtí. Vzpomínání prodlužuje život tomu, kdo už byl odvanut a neobjeví se na svém místě.

Ovšem časem budou odvanuti i ti vzpomínající. Ale to vzpomínání nebylo marné, hlavně nebylo marné žít tak, aby ti pozůstalí vzpomínali rádi a vděčně.  Kromě našich vzpomínek, které též jsou dočasné jako polní kvítí, je tu totiž paměť podstatně delší než ta naše. On, věčný Hospodin, má v paměti, že prach jsme. Naše působení v omezeném časoprostoru, než se rozpadneme na prach, je zaznamenáno, uloženo do paměti, která je s děním veškerenstva  sesíťovaná. Co konáme, říkáme, cítíme, to vše přesahuje námi známé a popsatelné efekty, ono je to dalekonosné, překonává to hranice, poznamenává to přítomnost i budoucnost. Například když někdo nezištně pomáhá druhým lidem a probudí tím v nich i v jejich okolí dobrou vůli, ta dobrá vůle se pak šíří neplánovanými cestami daleko, kam ani nedohlédneme. Takže, milá Olgo, spolu s Tebou hledíme tam, kam ani nedohlédneme a s vděčností a láskou na Tebe vzpomínáme.

Milosrdenství pak Hospodinovo od věků až na věky nad těmi, kteříž se ho bojí, a spravedlnost jeho nad syny synů. Amen.

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: