Podporujeme solidární Evropu - prohlášení EAPN ČR k situaci přijímání uprchlíků

České dějiny jsou prostoupeny vlnami migrace z důvodů náboženských, politických i ekonomických. Emigranti byli přijímáni v evropských i mimoevropských zemích se samozřejmostí odpovídající lidské potřebě pomáhat.

Poslední vlny české emigrace ve 20. století jsou toho dokladem. Na základě předchozích zkušeností se četné nestátní neziskové organizace v ČR po roce 1989 zaměřily na pomoc uprchlíkům, zavedly se a jejich činnost bez ustání pokračuje. Je nepochybně na co navázat.

V současné české společnosti převažuje odpor vůči migraci a prioritní se zdá být bezpečnostní riziko. Naše zákony týkající se migrantů jsou však, jak známo, dostatečně přísné. Politické reakce související s otázkami migrace by tedy měly spíše přispívat ke zvýšení povědomí o možných výhodách přijímání uprchlíků. Vždyť migrace může sloužit jako motor růstu a rozvoje pro všechny zúčastněné strany: v přijímajících zemích migrace omlazuje pracovní sílu, mnoho tradičních odvětví hospodářství jako je zemědělství a služby, může podporovat podnikání či důchodové systémy.

EAPN ČR, o. s. uznává, že nelze přehlédnout skutečnost, že se migranti v celé Evropě z velké části nacházejí ve vysokém riziku chudoby a sociálního vyloučení.  Migrace je součástí globalizace, ale je velice složitá, neboť zahrnuje lidi s jejich rozmanitými problémy.  A proto tvorba politik musí věnovat pozornost této lidské dimenzi.

Aby bylo naplněno poslání EAPN, která usiluje o sociální a solidární Evropu, EAPN se již v minulosti zavázala převzít závazky vyplývající ze souvislostí mezi migrací, diskriminací a chudobou.

Dnešní vývoj politik, a to jak na úrovni EU, tak na národních úrovních, představuje popření některých z nejzákladnějších lidských práv migrantů, a je pravděpodobné, že se tyto postoje při dalším zvýšení počtu přistěhovalců žijících v chudobě se budou ještě vyostřovat.  Až příliš často jsou politiky členských států EU ovládány svými vlastními ekonomickými zájmy a jsou v rozporu se zásadami lidské důstojnosti a základních práv.

Základní práva představují úhelný kámen evropských hodnot, vyjádřený v klíčových dokumentech, jako je Listina základních práv a svobod či Evropská sociální charta.    

Evropská síť proti chudobě v ČR se tímto připojuje ke stanoviskům zájmových skupin a organizací, které odmítají nenávist a nesolidární postoje vůči současné vlně migrace.

V Praze dne 17. července 2015

EAPN ČR, o. s. – Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Foto: Obraz Waltera Liggesmeyera "Poutníci"

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: