Poděkování dobrovolníkům a partnerům 4. ročníku Běhu dobré vůle

Na start čtvrtého ročníku Běhu dobře vůle Nadace Olgy Havlové se postavilo téměř 500 účastníků, kteří se rozhodli pomoci rodinám v nepříznivé životní situaci. Poděkování náleží všem běžcům a běžkyním za účast na charitativním závodě, jehož výtěžek ze startovného přesáhl 300 000 Kč, ale také těm, bez kterých by se celá akce nemohla uskutečnit.

Děkujeme všem dobrovolníkům zajišťujícím hladký průběh akce, a to na trati, v úschovně nebo na stánku s registracemi. 

Bez neziskových organizací by se neměli účastníci závodu kde občerstvit. Proto s poděkováním nezapomínáme na pekárnu Slunce pro všechny, Kuchařky bez domova, kavárnu Bílá vrána, Ukrajinsko Evropskou Perspektivu a pivovar Neratov. Nesmíme opomenout stánkaře bez občerstvení, ale se sociálním přesahem a děkujeme tímto Boně o.p.s. a sdružení Rozkoš bez rizika. Sbor dobrovolných hasičů z Prahy 8 na akci připravil posezení pro účastníky a zajistil zdravotní dohled, za což mu taktéž patří obrovský dík. 

V rámci doprovodného programu pro rodiny s dětmi se představilo Divadlo Spejbla a Hurvínka a USK Praha. Děkujeme i jim, protože bez nich by program pro dětské účastníky nebyl kompletní.    

Akce by se neobešla bez nadšeného moderátora, který vybízel ke krásným sportovním výkonům a informoval o všech organizačních záležitostech. Tímto děkujeme Stanislavu Bartůškovi za to, že se na celé odpoledne a podvečer ujal této nelehké role. Vážíme si také podpory patronů, kteří nejen že s námi běželi hlavní závod, ale podíleli se také na přípravách či programu akce. Děkujeme Miloši Škorpilovi a jeho týmu, Ireně Gillarové a Janě Noskové. 

Děkujeme také Nadaci ČEZ, že i tento rok prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej Pohybem podpořila rodiny v nepříznivé životní situaci a navýšila tak výtěžek z Běhu dobré vůle. 

Za záštitu nad akcí děkujeme Ondřeji Kolářovi, starostovi městské části Praha 6, a za pomoc s organizací patří poděkování také místostarostovi městské části Praha 6 Janu Lacinovi. V neposlední řadě děkujeme také firmám a společnostem, které se finančně či materiálně podíleli na přípravách charitativní akce. 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: