Novým předsedou naší správní rady je Vojtěch Sedláček

Vojtěch Sedláček (* 1947) je sociální podnikatel a filantrop. V roce 2014 spolu s organizací Naděje založil projekt Nejdřív střecha na pomoc lidem bez domova, který od roku 2018 spravuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

V roce 2020 spustil Vojtěch Sedláček další sociálně prospěšný projekt s názvem Nejdřív doma, který pomáhá rodinám ohroženým sociálním vyloučením udržet si bydlení. Je též zakladatelem Agentury ProVás, s. r. o., a Obslužné spol. s r. o., které vytvářejí pracovní a podnikatelské příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Vojtěch Sedláček ke svému zvolení předsedou správní rady uvádí:

S pokorou i s odhodláním přijímám pověření, které mi správní rada velkoryse udělila. Výbor dobré vůle Olga Havlová založila, aby nalézal cesty účinné pomoci lidem, k překonání zdravotní a sociální nouze. Tato organizace rozvíjí všeobecně uznávané hodnoty humanitární již dobrých 31 let.

Nelze nevzpomenout mezinárodní ohlas a dechberoucí příliv podpory, které založení provázely. Osobní nasazení mnohých bylo strhující, ať prezidenta Česko-severoamerické komory Karla Velana, ať prezidenta Sasakawa Foundation s milionem dolarů pomoci českým a slovenským dětem. A co teprve Olga Havel Foundation New York, kde předsedající Olze iniciativně pomáhaly velké osobnosti jako například Madeleine Albright, Sean Connery, Paul Newman. Seznam zemí, odkud přicházela pomoc od sesterských organizací, pak nebral konce.

Při této příležitosti s velkou úctou připomínám také ty, kteří stáli u kolébky VDV a již vstoupili do věčnosti: Olgu Havlovou s Věrou Čáslavskou, Janem Kašparem, Olgou Stankovičovou, Klemou Lukešem, Milenou Černou. Živými svědky pramene dosud jsou Otka Bednářová, Gabi Langošová, Martina Vondrová, Diana Sternbergová, Dana Němcová, a stále ještě v plné službě Elen Hornová a Ivan Douda. Ve výčtu dalších poctivých a dobrému dílu s mladistvým elánem oddaných osob vedených Monikou Granja nepokračuji, snadno bych někoho jmenoval dvakrát.

Co je posláním VDV, je obecně známé a s respektem přijímané. VDV podává ruku každému, kdo je tak blízko, že mu může pomoci. A VDV není pro nikoho daleko. Jistí to lety osvědčený team profesionálů a dobrovolníků. Jistí to vstřícné a tvořivé prostředí. Jsem rád, že se mohu aktivněji podílet a na dobré věci spolupracovat: společně zalévat, co dosud vykvetlo, stavět na nohy další aktivity a starat se o jejich růst. Děkuji za důvěru.

O Vojtěchu Sedláčkovi

Vojtěch Sedláček patřil do první vlny signatářů Charty 77, od roku 1969 pracoval jako technik a programátor sálových počítačů a před listopadem 1989 působil ve Výzkumném ústavu matematických strojů. V roce 1989 byl dobrovolným učitelem informačních technologií v Jedličkově ústavu v Praze. Po sametové revoluci se stal starostou Roztok u Prahy a byl zvolen statutárním reprezentantem republikového Občanského fóra. V roce 1991 byl jmenován vedoucím Úřadu vlády ČR. V roce 1995 byl zvolen předsedou představenstva a ředitelem Občanského penzijního fondu a také byl v roce 1998 náměstkem ministra vnitra pro bezpečnost. 

Vojtěch Sedláček se stal vítězem celostátní soutěže o sociálního podnikatele roku 2006. V roce 2015 obdržel Cenu Via Bona v kategorii Otevírání nových cest za inovativní podporu lidí bez domova v projektu Nejdřív střecha. Od roku 2020 je členem správní rady Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, jejímž novým předsedou byl zvolen po úmrtí dosavadní předsedkyně a bývalé ředitelky VDV Mileny Černé.

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: