Milena Černá byla oceněna Řádem Tomáše Garrigua Masaryka

Někdejší ředitelce a později předsedkyni správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové byl in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy. Na návrh Poslanecké sněmovny byla Milena Černá oceněna za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy převzal 28. října 2022 ve Vladislavském sále Pražského hradu manžel Mileny Černé pan Miloslav Stehlík. Milena Černá byla oceněna za zásadní skutky a pomoc v sociální a zdravotní oblasti již v roce 2021, kdy jí byla udělena in memoriam Stříbrná medaile předsedy Senátu Parlamentu ČR.

Milena Černá pracovala do roku 1986 jako lékařka na Dermatovenerologické klinice FVL UK v Praze, po 1989 byla zvolena do zastupitelstva hlavního města Prahy, kde působila jako předsedkyně sociální komise. Když v roce 1989 těžce onemocněla, rozhodla se prožít svůj další život v pomoci ostatním. Na počátku 90. let se připojila k činnosti Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který později vedla jako ředitelka a předsedkyně správní rady. Byla také předsedkyní české pobočky Evropské sítě proti chudobě a dlouhodobě pracovala i pro sdružení Rozkoš bez rizika.

„Milena Černá už v průběhu prvních let činnosti pro Výbor nashromáždila obrovské množství zkušeností. Měla výhodu, že byla lékařka, takže rozuměla zdravotnickým, ale i sociálním tématům, a seznámila se s mnoha programy po celém státě. Byla obrovskou odbornou oporou pro nás ve správní radě, kteří jsme se v některých tématech tak dobře neorientovali. A dělala to ne jenom jako práci, ale jako poslání, což je velmi důležité. Milena Černá plně naplňovala původní záměr, proč byl Výbor dobré vůle založen Olgou Havlovou, tedy pomáhat těm nejpotřebnějším a zároveň se podílet také na atmosféře filozofie pomoci,“ vzpomíná na Milenu Černou a počátky Výboru dobré vůle člen správní rady pan Ivan Douda. 

Záznam předávání vyznamenání - České televize.

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: