Cenu Wernera Siemense v kategorii překonání překážek při studiu získal Ondřej Mach

Ondřej Mach z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice získal Cenu Wernera Siemense za překonání překážek při studiu. Ocenění v této speciální kategorii se uděluje ve spolupráci s Výborem dobré vůle druhým rokem.

Ondřej Mach trpí velmi vzácným onemocněním, Robertsovým syndromem. Tato choroba způsobuje prenatální zpomalení, které působí deformace rukou i nohou. Ondřej je trvale upoután na elektrický invalidní vozík, při studiu se neobejde bez asistenta. Akademickým pracovníkům dokázal, že jeho postižení nemá vliv na studijní výsledky. „Ondřej dokázal nejen překonat bariéry ve svém životě, ale svým příkladem inspiruje i ostatní. Je totiž aktivní dobrovolník - působí v řadě organizací, přednáší mladým lidem o svém životním příběhu a jeho snem je využít znalosti získané studiem logistiky na pozici dispečera hasičského záchranného sboru,“ uvedla Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle (VDV) – Nadace Olgy Havlové, která zasedla v porotě, jež o udělení této ceny rozhoduje.

Cenu Wernera von Siemense pořádá již 21. rokem Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Letos získalo cenu celkem 26 mladých vědců, studentů a pedagogů. Zvláštní ocenění v kategorii „překonání překážek při studiu“ se udílí ve spolupráci s VDV – Nadací Olgy Havlové již druhým rokem.

„Obrovskou radost mám ze stoupajícího počtu přihlášek do soutěže, které dokazují, že zájem mladých lidí o technické a přírodovědné obory roste. Roste však nejen počet, ale i kvalita soutěžních prací a projektů, z nichž řada dosahuje vynikající mezinárodní úrovně. Mnoho prací letošního ročníku pokrývá více oborů, což vnímám jako důkaz toho, že čeští mladí vědci a technici mohou uspět v globální konkurenci, kde je znalost několika oborů nezbytností,“ prozradil  generální ředitel Siemens ČR, Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích 20 ročnících soutěže bylo oceněno 344 studentů, pedagogů a vědců. Siemens v nich formou finančních odměn podpořil české školství a vědu celkovou částkou 10 milionů korun.

Celá tisková zpráva z vyhlášení Ceny Wernera Siemense, včetně fotografií je k dispozici zde.

 

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: